Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

Jonas ŠČEPONIS

   

Apygarda: Daugiamandatė
Iškėlė: Naujoji sąjunga (socialliberalai), priešrinkiminis numeris sąraše: 43

Apygarda: Vilkaviškio (Nr. 68)
Iškėlė: Naujoji sąjunga (socialliberalai)

Gimimo data: 1946 09 13
Gyvenamoji vieta: Kalvarija , Marijampolės raj.

Autobiografija    Pajamų deklaracija   

 
8.1 Ar turi nebaigtą atlikti teismo nuosprendžiu paskirtą bausmę: Neturi
8.2 Ar yra asmuo, atliekantis tikrąją karo arba alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą, neišėjęs į atsargą krašto apsaugos sistemos, policijos ir vidaus reikalų tarnybos karininkas, puskarininkis ar liktinis, kitos sukarintos ar saugumo tarnybos apmokamas pareigūnas: Nėra
8.3 Ar turi kitos valstybės pilietybę: Neturi  
8.4 Ar yra susijęs priesaika ar pasižadėjimu užsienio valstybei: Nėra
9.1 Ar ne pagal Lietuvos Respublikos užduotis yra sąmoningai bendradarbiavęs su kitų valstybių specialiosiomis tarnybomis: Nėra
9.2 Ar po 1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Respublikos teismo įsigaliojusiu nuosprendžiu yra pripažintas kaltu dėl nusikaltimo: Nėra
9.3 Ar įsigaliojusiu teismo nuosprendžiu bet kada buvo pripažintas kaltu padaręs sunkų smurtinį nusikaltimą prieš asmenį: Nebuvo

Išsilavinimas:
1989 - Kauno žemės ūkio akademija, mokslinis agronomas
1968 - Kalvarijos maisto pramonės technikumas, grūdų perdirbimas

Užsienio kalbos: Rusų   Lenkų  

Buvo išrinktas į Lietuvos Respublikos Aukščiausiąją Tarybą, Seimą, savivaldybių tarybas: Kalvarijos savivaldybės tarybos narys  

Pagrindinė darbovietė: TŪB "Kratonas", pirmininkas

Šeimyninė padėtis: Vedęs

Šeimos nariai: Renė - sutuoktinis/sutuoktinė   Kazys - vaikas   Gitana - vaikas  


Lietuvos Respublikos gyventojų turto ir pajamų deklaracijos
pagrindinių duomenų išrašas


Išrašą 2000 08 22 išdavė Marijampolės apskrities VMI Marijampolės skyrius

I. Bendrieji duomenys

  1. Vardas, pavardė: Jonas Ščeponis
  2. Pagrindinė darbovietė: TŪB "Kratonas"
  3. Pareigos: Bendrijos pirmininkas
  4. Nepagrindinės darbovietės:
  5. Pareigos nepagrindinėse darbovietėse:
  6. Šeimos narių skaičius: 2, tarp jų išlaikytinių: 0, iš jų iki 18 metų: 0.
II. Turtas ir piniginės lėšos atitinkamų metų pradžioje (įskaitant nepilnamečių šeimos narių turtą ir pinigines lėšas). Bendra suma pagal šios deklaracijos dalies 1, 2, 3 ir 4 punktus: 343922.00 Lt.
 
III.
Kalendoriniais metais gautos pajamos ir sumokėti mokesčiai. Sumos nurodytos šios deklaracijos dalies 1 ir 20 punktuose:

Gautos pajamos

Gauta pajamų (be mokesčių) suma

Sumokėta mokesčių suma

1. Susijusios su darbo santykiais pajamos (pinigais, natūra ar lengvatinėmis paslaugomis) 2075.00 Lt 428.00 Lt
20. Iš viso: 2075.00 Lt 428.00 Lt
 
IV.
Kalendoriniais metais įsigytas turtas ir paskolintos piniginės lėšos (įskaitant nepilnamečių šeimos narių turtą ir pinigines lėšas). Bendra suma pagal šios deklaracijos dalies 1, 2, 3 ir 4 punktus:
 
0.00 Lt
 
V.
Turtas ir piniginės lėšos metų pabaigoje (įskaitant nepilnamečių šeimos narių turtą ir pinigines lėšas). Bendra suma pagal šios deklaracijos dalies 1, 2, 3 ir 4 punktus:
 
333922.00 Lt

Mokesčių nepriemoka už praėjusius kalendorinius metus: 0.00 Lt
Privaloma sumokėti mokesčių ir sankcijų suma (įskaitant nepriemoką): 0.00 Lt.


Su šiuo deklaracijos išrašu susipažinau. Duomenys teisingi.
Man yra žinoma ir aš sutinku, kad šiame išraše nurodyti duomenys gali būti skelbiami.

 
(pasirašo turtą ir pajamas deklaravęs asmuo)

Pastaba. Kandidatai, dalyvaujantys šiuose rinkimuose, deklaracijas pateikia 2000 01 01 - 2000 07 01 laikotarpiui.


Jonas ŠČEPONIS
Naujosios sąjungos (socialliberalų)
kandidatas į Lietuvos Respublikos Seimo narius
VILKAVIŠKIO rinkimų apygardoje Nr.68

Jonas Ščeponis gimė 1946 m. rugsėjo 13 d. Kalvarijos mieste darbininkų šeimoje, kurioje augo šeši vaikai. Tėvas Kazys dirbo malūne.
Septynerių metų pradėjo lankyti Kalvarijos vidurinės mokyklos 1-ąją klasę.
1963 m., baigęs aštuonias klases, įstojo mokytis į tik ką įsteigtą Kalvarijos maisto pramonės technikumą. Įgijo grūdų ir jų produktų technologo specialybę.
1968 m. buvo paskirtas į Vievio grūdų produktų kombinatą, kuriame 20 metų dirbo kombinuotųjų pašarų cecho viršininku.
1984 m. įstojo į Žemės ūkio akademiją, kurioje neakivaizdiniu būdu studijavo agronomijos specialybę. 1990 m. sėkmingai apgynė diplominį darbą ir įgijo mokslinio agronomo diplomą.
1988 m. Paruošų ministerijos įsakymu buvo paskirtas į Kėdainių grūdų produktų kombinatą, kuris po privatizavimo tapo AB "Kėdainių grūdai". Šioje įmonėje 10 metų dirbo gamybos viršininku.
Nuo 1998 m. yra tikrosios ūkinės bendrijos "Kratonas" vienas iš keturių savininkų, eina generalinio direktoriaus pareigas. Įmonės veikla - duonos ir pyrago gaminių gamyba bei kvietinių ir ruginių miltų gamyba.
Atgimimo laikotarpiu buvo aktyvus Sąjūdžio dalyvis.
Iki įstojo į Naująją sąjungą (socialliberalus) jokiai partijai nepriklausė.
Šiuo metu yra Kalvarijos savivaldybės tarybos narys, valdybos narys, Ūkio bei kaimo reikalų komiteto pirmininkas.
Naująją sąjungą pasirinko dėl to, kad yra tvirtai įsitikinęs jos ateitimi, visiškai pritaria jos programai ir vadovų veiklai.
Yra aktyvus meno, sporto ir kultūros renginių rėmėjas.
Vedęs. Žmona - Renė, vaikai - Kazys ir Gitana.