Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimai

Vida KOMIČIENĖ
 

   

Apygarda: Daugiamandatė
Iškėlė: Lietuvos liberalų sąjunga, priešrinkiminis numeris sąraše: 87

Apygarda: Pasvalio - Panevėžio (Nr. 47)
Iškėlė: Lietuvos liberalų sąjunga

Gimimo data: 1954 08 26
Gyvenamoji vieta: Vilnius

Autobiografija    Pajamų deklaracija   

 
8.1 Ar turi nebaigtą atlikti teismo nuosprendžiu paskirtą bausmę: Neturi
8.2 Ar yra asmuo, atliekantis tikrąją karo arba alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą, neišėjęs į atsargą krašto apsaugos sistemos, policijos ir vidaus reikalų tarnybos karininkas, puskarininkis ar liktinis, kitos sukarintos ar saugumo tarnybos apmokamas pareigūnas: Nėra
8.3 Ar turi kitos valstybės pilietybę: Neturi  
8.4 Ar yra susijęs priesaika ar pasižadėjimu užsienio valstybei: Nėra
9.1 Ar ne pagal Lietuvos Respublikos užduotis yra sąmoningai bendradarbiavęs su kitų valstybių specialiosiomis tarnybomis: Nėra
9.2 Ar po 1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Respublikos teismo įsigaliojusiu nuosprendžiu yra pripažintas kaltu dėl nusikaltimo: Nėra
9.3 Ar įsigaliojusiu teismo nuosprendžiu bet kada buvo pripažintas kaltu padaręs sunkų smurtinį nusikaltimą prieš asmenį: Nebuvo
Ne

Išsilavinimas:
1985 - Vilniaus valstybinis pedagoginis institutas, Geografija

Užsienio kalbos: Lenkų   Anglų   Rusų  

Pagrindinė darbovietė: Lietuvos tautinis olimpinis komitetas f. "Olifėja"

Visuomeninė veikla: Lietuvos (geografijos) geografų draugijos narė

Šeimyninė padėtis: Ištekėjusi

Šeimos nariai: Jonas - sutuoktinis/sutuoktinė   Marius Komičius - vaikas   Jurgita Komičiūtė - vaikas  


Lietuvos Respublikos gyventojų turto ir pajamų deklaracijos
pagrindinių duomenų išrašas


Išrašą 2000 07 31 išdavė Vilniaus apskrities VMI Vilniaus skyrius

I. Bendrieji duomenys

  1. Vardas, pavardė: Vida Komičienė
  2. Pagrindinė darbovietė: Lietuvos tautinis olimpinis komitetas f. "Olifėja"
  3. Pareigos: Finansininkė
  4. Nepagrindinės darbovietės:
  5. Pareigos nepagrindinėse darbovietėse:
  6. Šeimos narių skaičius: 1, tarp jų išlaikytinių: 0, iš jų iki 18 metų: 0.
II. Turtas ir piniginės lėšos atitinkamų metų pradžioje (įskaitant nepilnamečių šeimos narių turtą ir pinigines lėšas). Bendra suma pagal šios deklaracijos dalies 1, 2, 3 ir 4 punktus: 50422.00 Lt.
 
III.
Kalendoriniais metais gautos pajamos ir sumokėti mokesčiai. Sumos nurodytos šios deklaracijos dalies 1 ir 20 punktuose:

Gautos pajamos

Gauta pajamų (be mokesčių) suma

Sumokėta mokesčių suma

1. Susijusios su darbo santykiais pajamos (pinigais, natūra ar lengvatinėmis paslaugomis) 15782.00 Lt 8215.00 Lt
20. Iš viso: 15782.00 Lt 8215.00 Lt
 
IV.
Kalendoriniais metais įsigytas turtas ir paskolintos piniginės lėšos (įskaitant nepilnamečių šeimos narių turtą ir pinigines lėšas). Bendra suma pagal šios deklaracijos dalies 1, 2, 3 ir 4 punktus:
 
0.00 Lt
 
V.
Turtas ir piniginės lėšos metų pabaigoje (įskaitant nepilnamečių šeimos narių turtą ir pinigines lėšas). Bendra suma pagal šios deklaracijos dalies 1, 2, 3 ir 4 punktus:
 
50422.00 Lt

Mokesčių nepriemoka už praėjusius kalendorinius metus: 0.00 Lt
Privaloma sumokėti mokesčių ir sankcijų suma (įskaitant nepriemoką): 0.00 Lt.


Su šiuo deklaracijos išrašu susipažinau. Duomenys teisingi.
Man yra žinoma ir aš sutinku, kad šiame išraše nurodyti duomenys gali būti skelbiami.

 
(pasirašo turtą ir pajamas deklaravęs asmuo)

Pastaba. Kandidatai, dalyvaujantys šiuose rinkimuose, deklaracijas pateikia 2000 01 01 - 2000 07 01 laikotarpiui.


Vida KOMIČIENĖ
Lietuvos liberalų sąjungos
kandidatė į Lietuvos Respublikos Seimo narius
PASVALIO-PANEVĖŽIO rinkimų apygardoje Nr.47

Vida Komičienė gimė 1954 m. rugpjūčio 26 d. Kėdainių rajono Zatišių kaime valstiečių šeimoje.
Baigusi mokyklą įstojo į Vilniaus žemės ūkio buhalterinės apskaitos technikumą, kurį baigė 1973 m. ir įgijo pramonės įmonių buhalterinės apskaitos buhalterio kvalifikaciją. Nuo 1973 m. rugsėjo mėn. iki 1983 m. spalio mėn. 10 d. dirbo Vilniaus skaičiavimo mašinų gamykloje įvairiose pareigose. 1974-1976 m. mokėsi gamybos valdymo ir ekonomikos Lietuvos liaudies ūkio specialistų tobulinimosi institute ir įgijo gamybos valdymo ir ekonomikos kvalifikaciją.
1980 m. įstojo į Vilniaus pedagoginio instituto Geografijos fakultetą. VPI baigė 1985 m. ir įgijo vidurinės mokyklos geografijos mokytojos kvalifikaciją. Pedagoginį darbą pradėjo 1983 m. rugsėjo mėnesį Vilniaus 34-ojoje vidurinėje mokykloje geografijos mokytoja, vėliau dirbo Vilniaus 57-ojoje vidurinėje mokykloje geografijos mokytoja ir direktoriaus pavaduotoja ugdymui. Yra atestuota geografijos mokytoja-metodininkė.
1994 m. kovo mėnesį buvo pakviesta dirbti į Švietimo ir mokslo ministeriją. Dirbo Mokyklų veiklos, bendrojo ugdymo departamento Ugdymo turinio skyriuje, jį reorganizavus perkelta į Švietimo organizavimo skyrių vyriausiąja specialiste.
1997 m. rugsėjo mėnesį pakviesta dirbti į Lietuvos tautinio olimpinio komiteto firmą „Olifėja". Čia dirba ir dabar .
Yra Lietuvos geografų draugijos narė. Laisvalaikiu žaidžia lauko tenisą.
1973 m. liepos mėnesį ištekėjo. Vyras Jonas - Vilniaus pedagoginio instituto Matematikos fakulteto absolventas. 1975 m. kovo 11 d. gimė sūnus Marius. 1976 m. rugpjūčio 5 d. - duktė Jurgita.