Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

Leonas KARPALAVIČIUS

   

Apygarda: Daugiamandatė
Iškėlė: Lietuvos liberalų sąjunga, priešrinkiminis numeris sąraše: 68

Apygarda: Dzūkijos (Nr. 69)
Iškėlė: Lietuvos liberalų sąjunga

Gimimo data: 1953 01 15
Gyvenamoji vieta: Alytus

Autobiografija    Pajamų deklaracija   

 
8.1 Ar turi nebaigtą atlikti teismo nuosprendžiu paskirtą bausmę: Neturi
8.2 Ar yra asmuo, atliekantis tikrąją karo arba alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą, neišėjęs į atsargą krašto apsaugos sistemos, policijos ir vidaus reikalų tarnybos karininkas, puskarininkis ar liktinis, kitos sukarintos ar saugumo tarnybos apmokamas pareigūnas: Nėra
8.3 Ar turi kitos valstybės pilietybę: Neturi  
8.4 Ar yra susijęs priesaika ar pasižadėjimu užsienio valstybei: Nėra
9.1 Ar ne pagal Lietuvos Respublikos užduotis yra sąmoningai bendradarbiavęs su kitų valstybių specialiosiomis tarnybomis: Nėra
9.2 Ar po 1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Respublikos teismo įsigaliojusiu nuosprendžiu yra pripažintas kaltu dėl nusikaltimo: Nėra
9.3 Ar įsigaliojusiu teismo nuosprendžiu bet kada buvo pripažintas kaltu padaręs sunkų smurtinį nusikaltimą prieš asmenį: Nebuvo

Išsilavinimas:
1976 - VISI, Pramoninė ir civilinė statyba

Užsienio kalbos: Lenkų   Rusų  

Pagrindinė darbovietė: L. Karpalavičiaus IĮ "Talka", savininkas

Šeimyninė padėtis: Vedęs

Šeimos nariai: Jūratė - sutuoktinis/sutuoktinė   Justina - vaikas   Jonas - vaikas  


Lietuvos Respublikos gyventojų turto ir pajamų deklaracijos
pagrindinių duomenų išrašas


Išrašą 2000 08 02 išdavė Alytaus apskrities VMI Alytaus skyrius

I. Bendrieji duomenys

  1. Vardas, pavardė: Leonas Karpalavičius
  2. Pagrindinė darbovietė: L. Karpalavičiaus IĮ "Talka"
  3. Pareigos: Savininkas
  4. Nepagrindinės darbovietės:
  5. Pareigos nepagrindinėse darbovietėse:
  6. Šeimos narių skaičius: 4, tarp jų išlaikytinių: 2, iš jų iki 18 metų: 2.
II. Turtas ir piniginės lėšos atitinkamų metų pradžioje (įskaitant nepilnamečių šeimos narių turtą ir pinigines lėšas). Bendra suma pagal šios deklaracijos dalies 1, 2, 3 ir 4 punktus: 2785294.00 Lt.
 
III.
Kalendoriniais metais gautos pajamos ir sumokėti mokesčiai. Sumos nurodytos šios deklaracijos dalies 1 ir 20 punktuose:

Gautos pajamos

Gauta pajamų (be mokesčių) suma

Sumokėta mokesčių suma

1. Susijusios su darbo santykiais pajamos (pinigais, natūra ar lengvatinėmis paslaugomis) 0.00 Lt 0.00 Lt
20. Iš viso: 20577.00 Lt 0.00 Lt
 
IV.
Kalendoriniais metais įsigytas turtas ir paskolintos piniginės lėšos (įskaitant nepilnamečių šeimos narių turtą ir pinigines lėšas). Bendra suma pagal šios deklaracijos dalies 1, 2, 3 ir 4 punktus:
 
0.00 Lt
 
V.
Turtas ir piniginės lėšos metų pabaigoje (įskaitant nepilnamečių šeimos narių turtą ir pinigines lėšas). Bendra suma pagal šios deklaracijos dalies 1, 2, 3 ir 4 punktus:
 
875294.00 Lt

Mokesčių nepriemoka už praėjusius kalendorinius metus: 0.00 Lt
Privaloma sumokėti mokesčių ir sankcijų suma (įskaitant nepriemoką): 0.00 Lt.


Su šiuo deklaracijos išrašu susipažinau. Duomenys teisingi.
Man yra žinoma ir aš sutinku, kad šiame išraše nurodyti duomenys gali būti skelbiami.

 
(pasirašo turtą ir pajamas deklaravęs asmuo)

Pastaba. Kandidatai, dalyvaujantys šiuose rinkimuose, deklaracijas pateikia 2000 01 01 - 2000 07 01 laikotarpiui.


Leonas KARPALAVIČIUS
Lietuvos liberalų sąjungos
kandidatas į Lietuvos Respublikos Seimo narius
DZŪKIJOS rinkimų apygardoje Nr.69

Leonas Karpalavičius gimė 1953 m. sausio 15 d. Kaune.
1960 m. pradėjo mokytis Druskininkų 1-ojoje vidurinėje mokykloje, 1966 m. - Alytaus 1-ojoje vidurinėje mokykloje. 1970 m. buvo perkeltas į Alytaus 5-ąją vidurinę mokyklą, kurią baigė 1971 m. Tais pačiais metais įstojo į Vilniaus inžinerinio statybos instituto Statybos fakultetą. Mokėsi pramoninės ir civilinės statybos. Baigęs institutą, 1976 m. pradėjo dirbti Alytaus eksperimentiniame namų statybos kombinate inžinieriumi konstruktoriumi.
Nuo 1980 m. dirbo Alytaus miesto vykdomojo komiteto statybos ir architektūros valdybos projektavimo grupės vyriausiuoju inžinieriumi. Nuo 1982 m. - Alytaus remonto statybos valdyboje meistru. Nuo 1984 m. - Alytaus grūdų produktų kombinate direktoriaus pavaduotoju statybos reikalams. Nuo 1987 m. dirbo Alytaus rajono darbų vykdytojo baro viršininku. Nuo 1988 m. - kooperatyve "Talka", kuris vėliau buvo perregistruotas ir tapo jo individualia įmone.
Nuo 1999 m. gruodžio mėn. - Lietuvos liberalų sąjungos narys. Iki to laiko jokiai partinei organizacijai nepriklausė.
Vedęs. Žmona Jūratė dirba Alytaus rajono Civilinės metrikacijos skyriaus vedėja. Sūnus Jonas mokosi "Vidzgirio" mokyklos dvyliktojoje klasėje. Duktė Justina lanko "Sakalėlio" pradinės mokyklos ketvirtąją klasę.