Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

Audrius KLIŠONIS

   

Apygarda: Daugiamandatė, šioje apygardoje išrinktas Seimo nariu.
Iškėlė: Lietuvos liberalų sąjunga, priešrinkiminis numeris sąraše: 17

Apygarda: Plungės - Rietavo (Nr. 35)
Iškėlė: Lietuvos liberalų sąjunga

Gimimo data: 1964 05 15
Gyvenamoji vieta: Alsėdžių mst. , Plungės raj.

Autobiografija    Pajamų deklaracija   

 
8.1 Ar turi nebaigtą atlikti teismo nuosprendžiu paskirtą bausmę: Neturi
8.2 Ar yra asmuo, atliekantis tikrąją karo arba alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą, neišėjęs į atsargą krašto apsaugos sistemos, policijos ir vidaus reikalų tarnybos karininkas, puskarininkis ar liktinis, kitos sukarintos ar saugumo tarnybos apmokamas pareigūnas: Nėra
8.3 Ar turi kitos valstybės pilietybę: Neturi  
8.4 Ar yra susijęs priesaika ar pasižadėjimu užsienio valstybei: Nėra
9.1 Ar ne pagal Lietuvos Respublikos užduotis yra sąmoningai bendradarbiavęs su kitų valstybių specialiosiomis tarnybomis: Nėra
9.2 Ar po 1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Respublikos teismo įsigaliojusiu nuosprendžiu yra pripažintas kaltu dėl nusikaltimo: Nėra
9.3 Ar įsigaliojusiu teismo nuosprendžiu bet kada buvo pripažintas kaltu padaręs sunkų smurtinį nusikaltimą prieš asmenį: Nebuvo

Išsilavinimas:
1987 - Kauno medicinos institutas, Provizorius

Užsienio kalbos: Vokiečių   Rusų  

Buvo išrinktas į Lietuvos Respublikos Aukščiausiąją Tarybą, Seimą, savivaldybių tarybas: Plungės rajono savivaldybės tarybos narys  

Pagrindinė darbovietė: A. Klišonio komercinė firma "Inesa", savininkas

Visuomeninė veikla: Plungės Rotary , Plungės verslininkų klubo, žurnalistų ir buriuotojų klubo narys

Pomėgiai: Kalnų slidinėjimas    Krepšinis    Vandens turizmas   

Šeimyninė padėtis: Vedęs

Šeimos nariai: Inesa Klišonienė - sutuoktinis/sutuoktinė   Vytautas - vaikas   Jomantė - vaikas  


Lietuvos Respublikos gyventojų turto ir pajamų deklaracijos
pagrindinių duomenų išrašas


Išrašą 2000 08 22 išdavė Telšių apskrities VMI Plungės skyrius

I. Bendrieji duomenys

  1. Vardas, pavardė: Audrius Klišonis
  2. Pagrindinė darbovietė: A. Klišonio "Inesa"
  3. Pareigos: Savininkas
  4. Nepagrindinės darbovietės:
  5. Pareigos nepagrindinėse darbovietėse:
  6. Šeimos narių skaičius: 4, tarp jų išlaikytinių: 2, iš jų iki 18 metų: 2.
II. Turtas ir piniginės lėšos atitinkamų metų pradžioje (įskaitant nepilnamečių šeimos narių turtą ir pinigines lėšas). Bendra suma pagal šios deklaracijos dalies 1, 2, 3 ir 4 punktus: 268350.00 Lt.
 
III.
Kalendoriniais metais gautos pajamos ir sumokėti mokesčiai. Sumos nurodytos šios deklaracijos dalies 1 ir 20 punktuose:

Gautos pajamos

Gauta pajamų (be mokesčių) suma

Sumokėta mokesčių suma

1. Susijusios su darbo santykiais pajamos (pinigais, natūra ar lengvatinėmis paslaugomis) 0.00 Lt 0.00 Lt
20. Iš viso: 0.00 Lt 0.00 Lt
 
IV.
Kalendoriniais metais įsigytas turtas ir paskolintos piniginės lėšos (įskaitant nepilnamečių šeimos narių turtą ir pinigines lėšas). Bendra suma pagal šios deklaracijos dalies 1, 2, 3 ir 4 punktus:
 
15000.00 Lt
 
V.
Turtas ir piniginės lėšos metų pabaigoje (įskaitant nepilnamečių šeimos narių turtą ir pinigines lėšas). Bendra suma pagal šios deklaracijos dalies 1, 2, 3 ir 4 punktus:
 
268350.00 Lt

Mokesčių nepriemoka už praėjusius kalendorinius metus: 0.00 Lt
Privaloma sumokėti mokesčių ir sankcijų suma (įskaitant nepriemoką): 0.00 Lt.


Su šiuo deklaracijos išrašu susipažinau. Duomenys teisingi.
Man yra žinoma ir aš sutinku, kad šiame išraše nurodyti duomenys gali būti skelbiami.

 
(pasirašo turtą ir pajamas deklaravęs asmuo)

Pastaba. Kandidatai, dalyvaujantys šiuose rinkimuose, deklaracijas pateikia 2000 01 01 - 2000 07 01 laikotarpiui.


Audrius KLIŠONIS
Lietuvos liberalų sąjungos
kandidatas į Lietuvos Respublikos Seimo narius
PLUNGĖS-RIETAVO rinkimų apygardoje Nr.35

Audrius Klišonis gimė 1964 m. gegužės 15 d. Rokiškyje. 1987 m. baigė Kauno medicinos instituto Farmacijos fakultetą. Tais pačiais metais pradėjo dirbti Plungės rajono Alsėdžių vaistinės vedėju. 1992 m. įsteigė individualią farmacijos įmonę „Inesa". 1989-1990 m. išrinktas Plungės rajono LDT deputatu, 1990-1995 m. ir 1997-2000 m. - Plungės rajono savivaldybės tarybos narys. Nuo 2000 m. - Plungės rajono savivaldybės valdybos narys, Sveikatos ir socialinių reikalų komiteto pirmininkas.
Lietuvos liberalų sąjungos narys nuo 1992 m. Yra LLS Plungės skyriaus pirmininkas.
Yra Plungės „Rotary" klubo, žurnalistų ir buriuotojų klubo „Marinus", Plungės verslininkų klubo narys, Plungės krepšinio sporto klubo „Žemaitukai" prezidentas.
Žmona Inesa - provizorė, dirba įmonėje farmacijos direktore. Augina du vaikus. Sūnui Vytautui 13 metų, dukteriai Jomantei - 7 metai. Pomėgiai: vandens turizmas, kalnų slidinėjimas, krepšinis.