Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimai

Gintautas BABRAVIČIUS
 

   

Apygarda: Daugiamandatė
Iškėlė: Lietuvos liberalų sąjunga, priešrinkiminis numeris sąraše: 10

Apygarda: Molėtų - Švenčionių (Nr. 54)
Iškėlė: Lietuvos liberalų sąjunga

Gimimo data: 1955 09 08
Gyvenamoji vieta: Vilnius

Autobiografija    Pajamų deklaracija   

 
8.1 Ar turi nebaigtą atlikti teismo nuosprendžiu paskirtą bausmę: Neturi
8.2 Ar yra asmuo, atliekantis tikrąją karo arba alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą, neišėjęs į atsargą krašto apsaugos sistemos, policijos ir vidaus reikalų tarnybos karininkas, puskarininkis ar liktinis, kitos sukarintos ar saugumo tarnybos apmokamas pareigūnas: Nėra
8.3 Ar turi kitos valstybės pilietybę: Neturi  
8.4 Ar yra susijęs priesaika ar pasižadėjimu užsienio valstybei: Nėra
9.1 Ar ne pagal Lietuvos Respublikos užduotis yra sąmoningai bendradarbiavęs su kitų valstybių specialiosiomis tarnybomis: Nėra
9.2 Ar po 1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Respublikos teismo įsigaliojusiu nuosprendžiu yra pripažintas kaltu dėl nusikaltimo: Nėra
9.3 Ar įsigaliojusiu teismo nuosprendžiu bet kada buvo pripažintas kaltu padaręs sunkų smurtinį nusikaltimą prieš asmenį: Nebuvo

Išsilavinimas:
1978 - Vilniaus inžinerinis statybos institutas, Inžinierius statybininkas

Užsienio kalbos: Anglų   Rusų  

Buvo išrinktas į Lietuvos Respublikos Aukščiausiąją Tarybą, Seimą, savivaldybių tarybas: Švenčionių rajono taryba, narys  

Pagrindinė darbovietė: UAB "Radiocentras", generalinis direktorius

Visuomeninė veikla: Lietuvos radijo ir televizijos asociacija, prezidentas, VĮ "Klajūnų klubas", prezidentas

Pomėgiai: Kelionės    Muzika   

Šeimyninė padėtis: Išsiskyręs

Šeimos nariai: Rokas Babravičius - vaikas   Gabrielė Babravičiūtė - vaikas  


Lietuvos Respublikos gyventojų turto ir pajamų deklaracijos
pagrindinių duomenų išrašas


Išrašą 2000 08 28 išdavė Vilniaus apskrities VMI Vilniaus skyrius

I. Bendrieji duomenys

  1. Vardas, pavardė: Gintautas Babravičius
  2. Pagrindinė darbovietė: UAB "Rradiocentras"
  3. Pareigos: Gen. direktorius
  4. Nepagrindinės darbovietės:
  5. Pareigos nepagrindinėse darbovietėse:
  6. Šeimos narių skaičius: 2, tarp jų išlaikytinių: 1, iš jų iki 18 metų: 1.
II. Turtas ir piniginės lėšos atitinkamų metų pradžioje (įskaitant nepilnamečių šeimos narių turtą ir pinigines lėšas). Bendra suma pagal šios deklaracijos dalies 1, 2, 3 ir 4 punktus: 779617.00 Lt.
 
III.
Kalendoriniais metais gautos pajamos ir sumokėti mokesčiai. Sumos nurodytos šios deklaracijos dalies 1 ir 20 punktuose:

Gautos pajamos

Gauta pajamų (be mokesčių) suma

Sumokėta mokesčių suma

1. Susijusios su darbo santykiais pajamos (pinigais, natūra ar lengvatinėmis paslaugomis) 3112.00 Lt 1088.00 Lt
20. Iš viso: 22687.00 Lt 4013.00 Lt
 
IV.
Kalendoriniais metais įsigytas turtas ir paskolintos piniginės lėšos (įskaitant nepilnamečių šeimos narių turtą ir pinigines lėšas). Bendra suma pagal šios deklaracijos dalies 1, 2, 3 ir 4 punktus:
 
0.00 Lt
 
V.
Turtas ir piniginės lėšos metų pabaigoje (įskaitant nepilnamečių šeimos narių turtą ir pinigines lėšas). Bendra suma pagal šios deklaracijos dalies 1, 2, 3 ir 4 punktus:
 
769617.00 Lt

Mokesčių nepriemoka už praėjusius kalendorinius metus: 0.00 Lt
Privaloma sumokėti mokesčių ir sankcijų suma (įskaitant nepriemoką): 0.00 Lt.


Su šiuo deklaracijos išrašu susipažinau. Duomenys teisingi.
Man yra žinoma ir aš sutinku, kad šiame išraše nurodyti duomenys gali būti skelbiami.

 
(pasirašo turtą ir pajamas deklaravęs asmuo)

Pastaba. Kandidatai, dalyvaujantys šiuose rinkimuose, deklaracijas pateikia 2000 01 01 - 2000 07 01 laikotarpiui.


Gintautas BABRAVIČIUS
Lietuvos liberalų sąjungos
kandidatas į Lietuvos Respublikos Seimo narius
MOLĖTŲ-ŠVENČIONIŲ rinkimų apygardoje Nr.54

Gintautas Babravičius gimė 1955 m. rugsėjo 8 d. Klaipėdoje.
1962-1968 m. mokėsi Klaipėdos K.Donelaičio vidurinėje mokykloje. 1973 m. baigė Vilniaus A.Vienuolio vidurinę mokyklą. Tais pačiais metais įstojo į Vilniaus inžinerinio statybos instituto Statybos fakultetą ir įgijo inžinieriaus statybininko specialybę. 1978 m. pradėjo dirbti meistru Vilniaus namų statybos kombinato stambiaplokščių namų detalių gamykloje, nuo 1983 m. dirbo šios gamyklos direktoriaus pavaduotoju.
1988 m. įsteigė Laisvalaikio organizavimo susivienijimą „Centras", kuris 1991 m. reorganizuotas į UAB Laisvalaikio organizavimo susivienijimą „Centras", vadovavo šioms įmonėms. Laisvalaikio organizavimo susivienijimas „Centras" yra radijo stoties „Radiocentras" steigėjas, roko maršų per Lietuvą, tarptautinių festivalių „Vilnius Jazz" organizatorius. Nuo 1995 m. vadovauja UAB „Radiocentras".
Lietuvos liberalų sąjungos narys nuo 1994 m.
Kita visuomeninė veikla: viešosios įstaigos „Klajūnų klubas" prezidentas, Lietuvos radijo ir televizijos asociacijos prezidentas, Vilniaus „Sostinės" LIONS klubo narys, laikraščio „Žeimenos krantai" valdybos pirmininkas, Tarptautinės reklamos asociacijos Lietuvos skyriaus narys.
Žmona Birutė - žurnalo „Mano namai" leidėja. Turi sūnų Roką, kuris dirba reklamos srityje, ir dukterį Gabrielę.
Laisvalaikio pomėgiai: futbolas, kelionės.