Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

Rytis MISIUKEVIČIUS

   

Apygarda: Dainavos (Nr. 16)
Iškėlė: Lietuvos liberalų sąjunga

Apygarda: Daugiamandatė
Iškėlė: Lietuvos liberalų sąjunga, priešrinkiminis numeris sąraše: 70

Gimimo data: 1961 09 23
Gyvenamoji vieta: Kaunas

Autobiografija    Pajamų deklaracija   

 
8.1 Ar turi nebaigtą atlikti teismo nuosprendžiu paskirtą bausmę: Neturi
8.2 Ar yra asmuo, atliekantis tikrąją karo arba alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą, neišėjęs į atsargą krašto apsaugos sistemos, policijos ir vidaus reikalų tarnybos karininkas, puskarininkis ar liktinis, kitos sukarintos ar saugumo tarnybos apmokamas pareigūnas: Nėra
8.3 Ar turi kitos valstybės pilietybę: Neturi  
8.4 Ar yra susijęs priesaika ar pasižadėjimu užsienio valstybei: Nėra
9.1 Ar ne pagal Lietuvos Respublikos užduotis yra sąmoningai bendradarbiavęs su kitų valstybių specialiosiomis tarnybomis: Nėra
9.2 Ar po 1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Respublikos teismo įsigaliojusiu nuosprendžiu yra pripažintas kaltu dėl nusikaltimo: Nėra
9.3 Ar įsigaliojusiu teismo nuosprendžiu bet kada buvo pripažintas kaltu padaręs sunkų smurtinį nusikaltimą prieš asmenį: Nebuvo

Išsilavinimas:
1984 - Vilniaus universitetas, Istorikas

Užsienio kalbos: Lietuvių   Vokiečių   Rusų  

Pagrindinė darbovietė: UAB "Oksalis" įk. 2194615, Klavarijų 21/17, Vilnius, UAB "Osalis" Kauno sk. parduotuvės vedėjas

Visuomeninė veikla: LLS narys, LLS Kauno skyriaus tarybos narys, Rinkimų štabo vadovas per savivaldybių rinkimus

Pomėgiai: Kalbos    Knygos    Žvejyba   

Šeimyninė padėtis: Vedęs

Šeimos nariai: Lina Misiukevičienė - sutuoktinis/sutuoktinė   Klemensas Misiukevičius - vaikas   Pilypas Misiukevičius - vaikas  


Lietuvos Respublikos gyventojų turto ir pajamų deklaracijos
pagrindinių duomenų išrašas


Išrašą 2000 08 29 išdavė Kauno apskrities VMI Kauno skyrius

I. Bendrieji duomenys

  1. Vardas, pavardė: Rytis Misiukevičius
  2. Pagrindinė darbovietė: UAB "Oksalis", Kalvarijų g. 8-16, Vilnius, Kauno skyrius
  3. Pareigos: Vedėjas
  4. Nepagrindinės darbovietės:
  5. Pareigos nepagrindinėse darbovietėse:
  6. Šeimos narių skaičius: 4, tarp jų išlaikytinių: 2, iš jų iki 18 metų: 2.
II. Turtas ir piniginės lėšos atitinkamų metų pradžioje (įskaitant nepilnamečių šeimos narių turtą ir pinigines lėšas). Bendra suma pagal šios deklaracijos dalies 1, 2, 3 ir 4 punktus: 22300.00 Lt.
 
III.
Kalendoriniais metais gautos pajamos ir sumokėti mokesčiai. Sumos nurodytos šios deklaracijos dalies 1 ir 20 punktuose:

Gautos pajamos

Gauta pajamų (be mokesčių) suma

Sumokėta mokesčių suma

1. Susijusios su darbo santykiais pajamos (pinigais, natūra ar lengvatinėmis paslaugomis) 2420.74 Lt 589.26 Lt
20. Iš viso: 2420.74 Lt 589.26 Lt
 
IV.
Kalendoriniais metais įsigytas turtas ir paskolintos piniginės lėšos (įskaitant nepilnamečių šeimos narių turtą ir pinigines lėšas). Bendra suma pagal šios deklaracijos dalies 1, 2, 3 ir 4 punktus:
 
0.00 Lt
 
V.
Turtas ir piniginės lėšos metų pabaigoje (įskaitant nepilnamečių šeimos narių turtą ir pinigines lėšas). Bendra suma pagal šios deklaracijos dalies 1, 2, 3 ir 4 punktus:
 
22300.00 Lt

Mokesčių nepriemoka už praėjusius kalendorinius metus: 0.00 Lt
Privaloma sumokėti mokesčių ir sankcijų suma (įskaitant nepriemoką): 0.00 Lt.


Su šiuo deklaracijos išrašu susipažinau. Duomenys teisingi.
Man yra žinoma ir aš sutinku, kad šiame išraše nurodyti duomenys gali būti skelbiami.

 
(pasirašo turtą ir pajamas deklaravęs asmuo)

Pastaba. Kandidatai, dalyvaujantys šiuose rinkimuose, deklaracijas pateikia 2000 01 01 - 2000 07 01 laikotarpiui.


Rytis MISIUKEVIČIUS
Lietuvos liberalų sąjungos
kandidatas į Lietuvos Respublikos Seimo narius
DAINAVOS rinkimų apygardoje Nr.16


Rytis Misiukevičius gimė 1961 m. rugsėjo 23 d. Jurbarko rajone, Smalininkuose. Dabar gyvena Kaune, Medvėgalio g. 25-3. Kaune gyvena nuo 1986 m.
1979 m. baigė Smalininkų vidurinę mokyklą. Tais pačiais metais įstojo į Vilniaus universiteto Istorijos fakultetą, kurį baigė 1984 m. Įgijo istoriko specialybę.
1984 m. pradėjo dirbti Varlaukio aštuonmetės mokyklos mokytoju.
1986-1990 m. - Lietuvos žemės ūkio akademijos Estetikos katedros dėstytojas.
1990-1992 m. - UAB prekybos namų „Centras" Eksporto skyriaus vadovas.
1996-1998 m. - UAB „Hofa" vadybininkas.
Nuo 1998 m. iki šiol dirba UAB „Oksalis" Kauno skyriaus parduotuvės vedėju.
Yra Lietuvos liberalų sąjungos Kauno skyriaus tarybos narys.
Niekada nebuvo trauktas baudžiamojon atsakomybėn ir nesibylinėjo jokiuose teismuose.
Moka rusų, lenkų ir vokiečių kalbas.
Vedęs. Žmona Lina Misiukevičienė dirba Kaune UAB „Audikona" finansininke.
Turi du sūnus - Pilypą Misiukevičių ir Klemensą Misiukevičių. Abu - Kauno 4-osios vidurinės mokyklos moksleiviai.