Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

Algirdas GRICIUS

   

Apygarda: Daugiamandatė, šioje apygardoje išrinktas Seimo nariu.
Iškėlė: Lietuvos liberalų sąjunga, priešrinkiminis numeris sąraše: 13

Apygarda: Naujamiesčio (Nr. 1)
Iškėlė: Lietuvos liberalų sąjunga

Gimimo data: 1937 02 11
Gyvenamoji vieta: Vilnius

Autobiografija    Pajamų deklaracija   

 
8.1 Ar turi nebaigtą atlikti teismo nuosprendžiu paskirtą bausmę: Neturi
8.2 Ar yra asmuo, atliekantis tikrąją karo arba alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą, neišėjęs į atsargą krašto apsaugos sistemos, policijos ir vidaus reikalų tarnybos karininkas, puskarininkis ar liktinis, kitos sukarintos ar saugumo tarnybos apmokamas pareigūnas: Nėra
8.3 Ar turi kitos valstybės pilietybę: Neturi  
8.4 Ar yra susijęs priesaika ar pasižadėjimu užsienio valstybei: Nėra
9.1 Ar ne pagal Lietuvos Respublikos užduotis yra sąmoningai bendradarbiavęs su kitų valstybių specialiosiomis tarnybomis: Nėra
9.2 Ar po 1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Respublikos teismo įsigaliojusiu nuosprendžiu yra pripažintas kaltu dėl nusikaltimo: Nėra
9.3 Ar įsigaliojusiu teismo nuosprendžiu bet kada buvo pripažintas kaltu padaręs sunkų smurtinį nusikaltimą prieš asmenį: Nebuvo

Išsilavinimas:
1960 - Šiaulių pedagoginis institutas, Fizika
1954 - Priekulės vidurinė mokykla

Moksliniai laipsniai: Technikos mokslų daktaras  

Moksliniai vardai: Docentas  

Užsienio kalbos: Anglų   Rusų  

Buvo išrinktas į Lietuvos Respublikos Aukščiausiąją Tarybą, Seimą, savivaldybių tarybas: LR Seimas, URK pirmininko pavaduotojas  

Pagrindinė darbovietė: VU Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institutas, docentas

Visuomeninė veikla: Lietuvos politologų asociacijos tarybos narys, Europos integracijos studijų centro tarybos pirmininkas

Pomėgiai: Detektyvinė, fantastinė literatūra    Kelionės   

Šeimyninė padėtis: Vedęs

Šeimos nariai: Jūratė Gricienė - sutuoktinis/sutuoktinė  


Lietuvos Respublikos gyventojų turto ir pajamų deklaracijos
pagrindinių duomenų išrašas


Išrašą 2000 08 03 išdavė Vilniaus apskrities VMI Vilniaus skyrius

I. Bendrieji duomenys

  1. Vardas, pavardė: Algirdas Gricius
  2. Pagrindinė darbovietė: VU tarptautinių santykių ir politikos mokslų institutas
  3. Pareigos: Docentas
  4. Nepagrindinės darbovietės: Užsienio reikalų ministerija
  5. Pareigos nepagrindinėse darbovietėse: Patarėjas
  6. Šeimos narių skaičius: 2, tarp jų išlaikytinių: 0, iš jų iki 18 metų: 0.
II. Turtas ir piniginės lėšos atitinkamų metų pradžioje (įskaitant nepilnamečių šeimos narių turtą ir pinigines lėšas). Bendra suma pagal šios deklaracijos dalies 1, 2, 3 ir 4 punktus: 366167.00 Lt.
 
III.
Kalendoriniais metais gautos pajamos ir sumokėti mokesčiai. Sumos nurodytos šios deklaracijos dalies 1 ir 20 punktuose:

Gautos pajamos

Gauta pajamų (be mokesčių) suma

Sumokėta mokesčių suma

1. Susijusios su darbo santykiais pajamos (pinigais, natūra ar lengvatinėmis paslaugomis) 11878.19 Lt 5808.38 Lt
20. Iš viso: 14164.82 Lt 6026.39 Lt
 
IV.
Kalendoriniais metais įsigytas turtas ir paskolintos piniginės lėšos (įskaitant nepilnamečių šeimos narių turtą ir pinigines lėšas). Bendra suma pagal šios deklaracijos dalies 1, 2, 3 ir 4 punktus:
 
34800.00 Lt
 
V.
Turtas ir piniginės lėšos metų pabaigoje (įskaitant nepilnamečių šeimos narių turtą ir pinigines lėšas). Bendra suma pagal šios deklaracijos dalies 1, 2, 3 ir 4 punktus:
 
345549.00 Lt

Mokesčių nepriemoka už praėjusius kalendorinius metus: 0.00 Lt
Privaloma sumokėti mokesčių ir sankcijų suma (įskaitant nepriemoką): 0.00 Lt.


Su šiuo deklaracijos išrašu susipažinau. Duomenys teisingi.
Man yra žinoma ir aš sutinku, kad šiame išraše nurodyti duomenys gali būti skelbiami.

 
(pasirašo turtą ir pajamas deklaravęs asmuo)

Pastaba. Kandidatai, dalyvaujantys šiuose rinkimuose, deklaracijas pateikia 2000 01 01 - 2000 07 01 laikotarpiui.


Algirdas GRICIUS
Lietuvos liberalų sąjungos
kandidatas į Lietuvos Respublikos Seimo narius
NAUJAMIESČIO rinkimų apygardoje Nr.1

Algirdas Gricius gimė 1937 m. vasario 11 d. Klaipėdoje. 1954 m. baigė Priekulės vidurinę mokyklą.
1960 m. baigė Šiaulių pedagoginį institutą ir įgijo fizikos dėstytojo specialybę.
1960-1976 m. dirbo Vilniaus elektros skaitiklių gamykloje, Namų statybos kombinate ir elektronikos mokslinio tyrimo institute „Venta".
1972 m. apgynė technikos mokslų daktaro (kandidato) disertaciją.
1976-1990 m. - Lietuvos mokslų akademijos Puslaidininkių fizikos instituto vyresnysis mokslinis bendradarbis ir sektoriaus vadovas.
Nuo 1990 m. - Vilniaus universiteto Politikos mokslų teorijos, nuo 1992 m. - Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto docentas.
Nuo 1998 m. - Užsienio reikalų ministerijos patarėjas, Europos integracijos studijų centro tarybos pirmininkas.
1992-1996 m. - Seimo narys. 1994-1996 m. - Seimo Užsienio reikalų komiteto pirmininko pavaduotojas, Lietuvos Respublikos Seimo delegacijų Europos Taryboje ir Vakarų Europos Sąjungoje vadovas. 1996- 1998 m. - Respublikos Prezidento patarėjas užsienio politikos klausimais.
Iki 1996 m. lapkričio mėn. buvo LDDP narys.
Lietuvos liberalų sąjungos narys nuo 1998 m., šiuo metu - LLS valdybos narys, LLS Krašto apsaugos ir nacionalinio saugumo komiteto pirmininkas.
Žmona Jūratė - techninės literatūros vertėja.
Pomėgiai - kelionės ir fantastinė literatūra.