Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

Arminas LYDEKA

   

Apygarda: Daugiamandatė, šioje apygardoje išrinktas Seimo nariu.
Iškėlė: Lietuvos liberalų sąjunga, priešrinkiminis numeris sąraše: 33

Apygarda: Prienų (Nr. 67)
Iškėlė: Lietuvos liberalų sąjunga

Gimimo data: 1968 02 21
Gyvenamoji vieta: Vilnius

Autobiografija    Pajamų deklaracija   

 
8.1 Ar turi nebaigtą atlikti teismo nuosprendžiu paskirtą bausmę: Neturi
8.2 Ar yra asmuo, atliekantis tikrąją karo arba alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą, neišėjęs į atsargą krašto apsaugos sistemos, policijos ir vidaus reikalų tarnybos karininkas, puskarininkis ar liktinis, kitos sukarintos ar saugumo tarnybos apmokamas pareigūnas: Nėra
8.3 Ar turi kitos valstybės pilietybę: Neturi  
8.4 Ar yra susijęs priesaika ar pasižadėjimu užsienio valstybei: Nėra
9.1 Ar ne pagal Lietuvos Respublikos užduotis yra sąmoningai bendradarbiavęs su kitų valstybių specialiosiomis tarnybomis: Nėra
9.2 Ar po 1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Respublikos teismo įsigaliojusiu nuosprendžiu yra pripažintas kaltu dėl nusikaltimo: Nėra
9.3 Ar įsigaliojusiu teismo nuosprendžiu bet kada buvo pripažintas kaltu padaręs sunkų smurtinį nusikaltimą prieš asmenį: Nebuvo

Išsilavinimas:
1993 - Maskvos valstybinis V. Lomonosovo universitetas, Socialinių mokslų fakultetas, Politologas
1986 - Molėtų 2-oji vidurinė mokykla

Moksliniai laipsniai: Magistras  

Užsienio kalbos: Anglų   Rusų  

Pagrindinė darbovietė: Vilniaus universitetas, dėstytojas

Visuomeninė veikla: Politologų asociacijos narys

Pomėgiai: Šokiai    Teatras   

Šeimyninė padėtis: Vedęs

Šeimos nariai: Brigita Olga Lydekienė - sutuoktinis/sutuoktinė   Armintė Lydekaitė - vaikas  


Lietuvos Respublikos gyventojų turto ir pajamų deklaracijos
pagrindinių duomenų išrašas


Išrašą 2000 08 07 išdavė Vilniaus apskrities VMI Vilniaus skyrius

I. Bendrieji duomenys

  1. Vardas, pavardė: Arminas Lydeka
  2. Pagrindinė darbovietė: Vilniaus universitetas
  3. Pareigos: Dėstytojas
  4. Nepagrindinės darbovietės:
  5. Pareigos nepagrindinėse darbovietėse:
  6. Šeimos narių skaičius: 3, tarp jų išlaikytinių: 1, iš jų iki 18 metų: 1.
II. Turtas ir piniginės lėšos atitinkamų metų pradžioje (įskaitant nepilnamečių šeimos narių turtą ir pinigines lėšas). Bendra suma pagal šios deklaracijos dalies 1, 2, 3 ir 4 punktus: 842043.00 Lt.
 
III.
Kalendoriniais metais gautos pajamos ir sumokėti mokesčiai. Sumos nurodytos šios deklaracijos dalies 1 ir 20 punktuose:

Gautos pajamos

Gauta pajamų (be mokesčių) suma

Sumokėta mokesčių suma

1. Susijusios su darbo santykiais pajamos (pinigais, natūra ar lengvatinėmis paslaugomis) 16923.00 Lt 9743.57 Lt
20. Iš viso: 93113.00 Lt 17029.57 Lt
 
IV.
Kalendoriniais metais įsigytas turtas ir paskolintos piniginės lėšos (įskaitant nepilnamečių šeimos narių turtą ir pinigines lėšas). Bendra suma pagal šios deklaracijos dalies 1, 2, 3 ir 4 punktus:
 
0.00 Lt
 
V.
Turtas ir piniginės lėšos metų pabaigoje (įskaitant nepilnamečių šeimos narių turtą ir pinigines lėšas). Bendra suma pagal šios deklaracijos dalies 1, 2, 3 ir 4 punktus:
 
920828.00 Lt

Mokesčių nepriemoka už praėjusius kalendorinius metus: 0.00 Lt
Privaloma sumokėti mokesčių ir sankcijų suma (įskaitant nepriemoką): 0.00 Lt.


Su šiuo deklaracijos išrašu susipažinau. Duomenys teisingi.
Man yra žinoma ir aš sutinku, kad šiame išraše nurodyti duomenys gali būti skelbiami.

 
(pasirašo turtą ir pajamas deklaravęs asmuo)

Pastaba. Kandidatai, dalyvaujantys šiuose rinkimuose, deklaracijas pateikia 2000 01 01 - 2000 07 01 laikotarpiui.


Arminas LYDEKA
Lietuvos liberalų sąjungos
kandidatas į Lietuvos Respublikos Seimo narius
PRIENŲ rinkimų apygardoje Nr.67

Arminas Lydeka gimė 1968 m. vasario 21 d. Alytaus krašte.
1986 m. baigė Molėtų 2-ąją vidurinę mokyklą.
1993 m. baigė Maskvos valstybinio M.Lomonosovo universiteto Socialinių mokslų fakultetą. Įgijo politologo specialybę. Po metų apgynė magistro laipsnį Maskvos valstybinio M.Lomonosovo universiteto Tarptautinių santykių katedroje. Stažavosi Aarhuso universitete (Danija), Londono universitete (Anglija) bei Amsterdamo universitete (Olandija).
Šiuo metu Vilniaus universitete rengia daktaro disertaciją.
1992-1994 m. dirbo Lietuvos Respublikos ambasados Maskvoje pirmuoju sekretoriumi konsulu.
1994-1995 m. - Lietuvos pramoninkų konfederacijos direktorius tarptautiniams ryšiams.
Šiuo metu dirba Vilniaus universitete (Tarptautinėje verslo mokykloje, Žurnalistikos institute, Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institute) politinių ir socialinių mokslų dėstytoju.
Lietuvos liberalų sąjungos narys nuo 1998 m.
1999 m. buvo išrinktas į Lietuvos liberalų sąjungos valdybą. Šiuo metu yra Lietuvos liberalų sąjungos Vilniaus skyriaus tarybos narys.
Vedęs. Su žmona Brigita, kuri dirba Lietuvos banko Bendrojo skyriaus viršininko pavaduotoja, augina trejų metų dukrą Armintę.
Mėgsta šokius ir muziką, o labiausiai - bendrauti su gerais žmonėmis.