Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

Gintaras Steponas VYŠNIAUSKAS

   

Apygarda: Daugiamandatė
Iškėlė: Lietuvos liberalų sąjunga, priešrinkiminis numeris sąraše: 82

Apygarda: Kelmės (Nr. 41)
Iškėlė: Lietuvos liberalų sąjunga

Gimimo data: 1961 08 03
Gyvenamoji vieta: Vilnius

Autobiografija    Pajamų deklaracija   

 
8.1 Ar turi nebaigtą atlikti teismo nuosprendžiu paskirtą bausmę: Neturi
8.2 Ar yra asmuo, atliekantis tikrąją karo arba alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą, neišėjęs į atsargą krašto apsaugos sistemos, policijos ir vidaus reikalų tarnybos karininkas, puskarininkis ar liktinis, kitos sukarintos ar saugumo tarnybos apmokamas pareigūnas: Nėra
8.3 Ar turi kitos valstybės pilietybę: Neturi  
8.4 Ar yra susijęs priesaika ar pasižadėjimu užsienio valstybei: Nėra
9.1 Ar ne pagal Lietuvos Respublikos užduotis yra sąmoningai bendradarbiavęs su kitų valstybių specialiosiomis tarnybomis: Nėra
9.2 Ar po 1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Respublikos teismo įsigaliojusiu nuosprendžiu yra pripažintas kaltu dėl nusikaltimo: Nėra
9.3 Ar įsigaliojusiu teismo nuosprendžiu bet kada buvo pripažintas kaltu padaręs sunkų smurtinį nusikaltimą prieš asmenį: Nebuvo
Ne

Išsilavinimas:
1989 - VU, Ekonomistas

Užsienio kalbos: Anglų   Rusų  

Pagrindinė darbovietė: UAB "Gabena", direktorius

Visuomeninė veikla: Lietuvos ekspertų asociacijos prezidiumo narys

Pomėgiai: Astronomija    Fotografija    Stalo tenisas   

Šeimos nariai: Aldona - sutuoktinis/sutuoktinė   Rūta - vaikas   Emilija - vaikas   Lyra - vaikas  


Lietuvos Respublikos gyventojų turto ir pajamų deklaracijos
pagrindinių duomenų išrašas


Išrašą 2000 08 04 išdavė Vilniaus apskrities VMI Vilniaus skyrius

I. Bendrieji duomenys

  1. Vardas, pavardė: Gintaras Steponas Vyšniauskas
  2. Pagrindinė darbovietė: UAB "Gabena"
  3. Pareigos: Direktorius
  4. Nepagrindinės darbovietės: PĮ "Ekliptika"
  5. Pareigos nepagrindinėse darbovietėse: Savininkas
  6. Šeimos narių skaičius: 5, tarp jų išlaikytinių: 3, iš jų iki 18 metų: 3.
II. Turtas ir piniginės lėšos atitinkamų metų pradžioje (įskaitant nepilnamečių šeimos narių turtą ir pinigines lėšas). Bendra suma pagal šios deklaracijos dalies 1, 2, 3 ir 4 punktus: 1608539.00 Lt.
 
III.
Kalendoriniais metais gautos pajamos ir sumokėti mokesčiai. Sumos nurodytos šios deklaracijos dalies 1 ir 20 punktuose:

Gautos pajamos

Gauta pajamų (be mokesčių) suma

Sumokėta mokesčių suma

1. Susijusios su darbo santykiais pajamos (pinigais, natūra ar lengvatinėmis paslaugomis) 5800.00 Lt 2600.00 Lt
20. Iš viso: 25000.00 Lt 7400.00 Lt
 
IV.
Kalendoriniais metais įsigytas turtas ir paskolintos piniginės lėšos (įskaitant nepilnamečių šeimos narių turtą ir pinigines lėšas). Bendra suma pagal šios deklaracijos dalies 1, 2, 3 ir 4 punktus:
 
31500.00 Lt
 
V.
Turtas ir piniginės lėšos metų pabaigoje (įskaitant nepilnamečių šeimos narių turtą ir pinigines lėšas). Bendra suma pagal šios deklaracijos dalies 1, 2, 3 ir 4 punktus:
 
1598539.00 Lt

Mokesčių nepriemoka už praėjusius kalendorinius metus: 0.00 Lt
Privaloma sumokėti mokesčių ir sankcijų suma (įskaitant nepriemoką): 0.00 Lt.


Su šiuo deklaracijos išrašu susipažinau. Duomenys teisingi.
Man yra žinoma ir aš sutinku, kad šiame išraše nurodyti duomenys gali būti skelbiami.

 
(pasirašo turtą ir pajamas deklaravęs asmuo)

Pastaba. Kandidatai, dalyvaujantys šiuose rinkimuose, deklaracijas pateikia 2000 01 01 - 2000 07 01 laikotarpiui.


Gintaras Steponas VYŠNIAUSKAS
Lietuvos liberalų sąjungos
kandidatas į Lietuvos Respublikos Seimo narius
KELMĖS rinkimų apygardoje Nr.41

Gintaras Steponas Vyšniauskas gimė 1961 m. rugpjūčio 3 d. Kaune. 1979 m. baigęs Naujosios Akmenės vidurinę mokyklą, mokėsi KPI Elektrotechnikos fakultete. 1981 m. buvo paimtas į sovietinę karinę tarnybą.
1983 m. įstojo į Vilniaus universiteto Pramonės ekonomikos fakultetą, kurį baigė 1989 m., įgydamas ekonomisto specialybę.
Aktyviai įsijungė į Sąjūdžio veiklą.
Nuo 1991 m. dirba skubių siuntų ekspedijavimo srityje. Vienas pirmųjų Lietuvoje įkūrė kurjerių paslaugų firmą. Yra UAB „Gabena", iki šių metų atstovavusią tarptautinei skubių siuntų pristatymo kompanijai "TNT Express", direktorius. Dalyvavo kuriant Lietuvos ekspeditorių asociaciją, jos prezidiumo narys nuo pat įkūrimo.
Laisvalaikiu domisi astronomija, kompiuterių technika, mėgsta fotografuoti, filmuoti, žaisti stalo tenisą, krepšinį.
Žmona Aldona - vadybininkė. Turi 3 dukras: 14, 3 ir 1 metų.