Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

Leonidas SOLOGUBOVAS

   

Apygarda: Biržų - Kupiškio (Nr. 48)
Iškėlė: Lietuvos liberalų sąjunga

Apygarda: Daugiamandatė
Iškėlė: Lietuvos liberalų sąjunga, priešrinkiminis numeris sąraše: 64

Gimimo data: 1954 10 08
Gyvenamoji vieta: Biržai , Biržų raj.

Autobiografija    Pajamų deklaracija   

 
8.1 Ar turi nebaigtą atlikti teismo nuosprendžiu paskirtą bausmę: Neturi
8.2 Ar yra asmuo, atliekantis tikrąją karo arba alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą, neišėjęs į atsargą krašto apsaugos sistemos, policijos ir vidaus reikalų tarnybos karininkas, puskarininkis ar liktinis, kitos sukarintos ar saugumo tarnybos apmokamas pareigūnas: Nėra
8.3 Ar turi kitos valstybės pilietybę: Neturi  
8.4 Ar yra susijęs priesaika ar pasižadėjimu užsienio valstybei: Nėra
9.1 Ar ne pagal Lietuvos Respublikos užduotis yra sąmoningai bendradarbiavęs su kitų valstybių specialiosiomis tarnybomis: Nėra
9.2 Ar po 1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Respublikos teismo įsigaliojusiu nuosprendžiu yra pripažintas kaltu dėl nusikaltimo: Nėra
9.3 Ar įsigaliojusiu teismo nuosprendžiu bet kada buvo pripažintas kaltu padaręs sunkų smurtinį nusikaltimą prieš asmenį: Nebuvo

Užsienio kalbos: Prancūzų   Rusų  

Buvo išrinktas į Lietuvos Respublikos Aukščiausiąją Tarybą, Seimą, savivaldybių tarybas: Biržų rajono savivaldybės taryba, tarybos narys  

Pagrindinė darbovietė: Biržų VšĮ ligoninė, gydytojas-chirurgas

Šeimos nariai: Šarūnas Sologubovas - vaikas   Saulius Sologubovas - vaikas  


Lietuvos Respublikos gyventojų turto ir pajamų deklaracijos
pagrindinių duomenų išrašas


Išrašą 2000 08 18 išdavė Panevėžio apskrities VMI Biržų skyrius

I. Bendrieji duomenys

  1. Vardas, pavardė: Leonidas Sologubovas
  2. Pagrindinė darbovietė: Viešoji įstaiga Biržų ligoninė
  3. Pareigos: Gydytojas
  4. Nepagrindinės darbovietės: Valstybinė medicininės socialinės ekspertizės komisija
  5. Pareigos nepagrindinėse darbovietėse: Gydytojas-ekspertas
  6. Šeimos narių skaičius: 2, tarp jų išlaikytinių: 1, iš jų iki 18 metų: 1.
II. Turtas ir piniginės lėšos atitinkamų metų pradžioje (įskaitant nepilnamečių šeimos narių turtą ir pinigines lėšas). Bendra suma pagal šios deklaracijos dalies 1, 2, 3 ir 4 punktus: 39833.00 Lt.
 
III.
Kalendoriniais metais gautos pajamos ir sumokėti mokesčiai. Sumos nurodytos šios deklaracijos dalies 1 ir 20 punktuose:

Gautos pajamos

Gauta pajamų (be mokesčių) suma

Sumokėta mokesčių suma

1. Susijusios su darbo santykiais pajamos (pinigais, natūra ar lengvatinėmis paslaugomis) 10662.89 Lt 5049.10 Lt
20. Iš viso: 10662.89 Lt 5049.10 Lt
 
IV.
Kalendoriniais metais įsigytas turtas ir paskolintos piniginės lėšos (įskaitant nepilnamečių šeimos narių turtą ir pinigines lėšas). Bendra suma pagal šios deklaracijos dalies 1, 2, 3 ir 4 punktus:
 
6000.00 Lt
 
V.
Turtas ir piniginės lėšos metų pabaigoje (įskaitant nepilnamečių šeimos narių turtą ir pinigines lėšas). Bendra suma pagal šios deklaracijos dalies 1, 2, 3 ir 4 punktus:
 
45833.00 Lt

Mokesčių nepriemoka už praėjusius kalendorinius metus: 0.00 Lt
Privaloma sumokėti mokesčių ir sankcijų suma (įskaitant nepriemoką): 0.00 Lt.


Su šiuo deklaracijos išrašu susipažinau. Duomenys teisingi.
Man yra žinoma ir aš sutinku, kad šiame išraše nurodyti duomenys gali būti skelbiami.

 
(pasirašo turtą ir pajamas deklaravęs asmuo)

Pastaba. Kandidatai, dalyvaujantys šiuose rinkimuose, deklaracijas pateikia 2000 01 01 - 2000 07 01 laikotarpiui.


Leonidas SOLOGUBOVAS
Lietuvos liberalų sąjungos
kandidatas į Lietuvos Respublikos Seimo narius
BIRŽŲ -KUPIŠKIO rinkimų apygardoje Nr.48

Leonidas Sologubovas gimė 1954 m. spalio 8 d. Panevėžio rajone, Krekenavos apylinkėje, Želniškių kaime, kolūkiečių šeimoje.
1972 m. baigė Krekenavos vidurinę mokyklą. Tais pačiais metais įstojo į Kauno 37-ąją technikos mokyklą. Ją baigė ir buvo pašauktas į sovietinę armiją, Juodosios jūros laivyną. 1977 m. įstojo į Vilniaus universiteto Medicinos fakultetą, kurį baigė 1983 m.
Nuo 1984 m. dirba gydytoju chirurgu Biržų centrinėje ligoninėje (dabar Biržų VŠĮ ligoninė).
Išsiskyręs. Turi du sūnus - Saulių ir Šarūną.