Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimai

Jonas BALTAKIS
 

   

Apygarda: Daugiamandatė
Iškėlė: Lietuvos liberalų sąjunga, priešrinkiminis numeris sąraše: 78

Apygarda: Ignalinos - Švenčionių (Nr. 53)
Iškėlė: Lietuvos liberalų sąjunga

Gimimo data: 1954 10 28
Gyvenamoji vieta: Ignalina , Ignalinos raj.

Autobiografija    Pajamų deklaracija   

 
8.1 Ar turi nebaigtą atlikti teismo nuosprendžiu paskirtą bausmę: Neturi
8.2 Ar yra asmuo, atliekantis tikrąją karo arba alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą, neišėjęs į atsargą krašto apsaugos sistemos, policijos ir vidaus reikalų tarnybos karininkas, puskarininkis ar liktinis, kitos sukarintos ar saugumo tarnybos apmokamas pareigūnas: Nėra
8.3 Ar turi kitos valstybės pilietybę: Neturi  
8.4 Ar yra susijęs priesaika ar pasižadėjimu užsienio valstybei: Nėra
9.1 Ar ne pagal Lietuvos Respublikos užduotis yra sąmoningai bendradarbiavęs su kitų valstybių specialiosiomis tarnybomis: Nėra
9.2 Ar po 1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Respublikos teismo įsigaliojusiu nuosprendžiu yra pripažintas kaltu dėl nusikaltimo: Nėra
9.3 Ar įsigaliojusiu teismo nuosprendžiu bet kada buvo pripažintas kaltu padaręs sunkų smurtinį nusikaltimą prieš asmenį: Nebuvo
Ne

Išsilavinimas:
1993 - VU, Žurnalistika

Užsienio kalbos: Vokiečių   Rusų  

Buvo išrinktas į Lietuvos Respublikos Aukščiausiąją Tarybą, Seimą, savivaldybių tarybas: Ignalinos rajono savivaldybės tarybos narys  

Pagrindinė darbovietė: UAB "Žeimenos krantų" redakcija , direktorius -redaktorius

Pomėgiai: Fotografija    Kelionės    Politologija   

Šeimyninė padėtis: Vedęs

Šeimos nariai: Gema Baltakienė - sutuoktinis/sutuoktinė   Jūratė Baltakytė-Paliūnienė - vaikas  


Lietuvos Respublikos gyventojų turto ir pajamų deklaracijos
pagrindinių duomenų išrašas


Išrašą 2000 08 28 išdavė Utenos apskrities VMI Ignalinos skyrius

I. Bendrieji duomenys

  1. Vardas, pavardė: Jonas Baltakis
  2. Pagrindinė darbovietė: UAB "Lietuvos aidas"
  3. Pareigos: Zonos korespondentas
  4. Nepagrindinės darbovietės: UAB "Ignalinos televizija"
  5. Pareigos nepagrindinėse darbovietėse: Direktoriaus pavaduotojas komercijai
  6. Šeimos narių skaičius: 2, tarp jų išlaikytinių: 0, iš jų iki 18 metų: 0.
II. Turtas ir piniginės lėšos atitinkamų metų pradžioje (įskaitant nepilnamečių šeimos narių turtą ir pinigines lėšas). Bendra suma pagal šios deklaracijos dalies 1, 2, 3 ir 4 punktus: 32613.00 Lt.
 
III.
Kalendoriniais metais gautos pajamos ir sumokėti mokesčiai. Sumos nurodytos šios deklaracijos dalies 1 ir 20 punktuose:

Gautos pajamos

Gauta pajamų (be mokesčių) suma

Sumokėta mokesčių suma

1. Susijusios su darbo santykiais pajamos (pinigais, natūra ar lengvatinėmis paslaugomis) 4008.24 Lt 741.76 Lt
20. Iš viso: 5474.19 Lt 960.81 Lt
 
IV.
Kalendoriniais metais įsigytas turtas ir paskolintos piniginės lėšos (įskaitant nepilnamečių šeimos narių turtą ir pinigines lėšas). Bendra suma pagal šios deklaracijos dalies 1, 2, 3 ir 4 punktus:
 
0.00 Lt
 
V.
Turtas ir piniginės lėšos metų pabaigoje (įskaitant nepilnamečių šeimos narių turtą ir pinigines lėšas). Bendra suma pagal šios deklaracijos dalies 1, 2, 3 ir 4 punktus:
 
31063.00 Lt

Mokesčių nepriemoka už praėjusius kalendorinius metus: 0.00 Lt
Privaloma sumokėti mokesčių ir sankcijų suma (įskaitant nepriemoką): 0.00 Lt.


Su šiuo deklaracijos išrašu susipažinau. Duomenys teisingi.
Man yra žinoma ir aš sutinku, kad šiame išraše nurodyti duomenys gali būti skelbiami.

 
(pasirašo turtą ir pajamas deklaravęs asmuo)

Pastaba. Kandidatai, dalyvaujantys šiuose rinkimuose, deklaracijas pateikia 2000 01 01 - 2000 07 01 laikotarpiui.


Jonas BALTAKIS
Lietuvos liberalų sąjungos
kandidatas į Lietuvos Respublikos Seimo narius
IGNALINOS-ŠVENČIONIŲ rinkimų apygardoje Nr.53

Jonas Baltakis gimė 1954 m. spalio 28 d. Ignalinos rajono Rimšėnų kaime valstiečio šeimoje.
1962-1973 m. mokėsi ir baigė Ignalinos 1-ąją (dabar Č.Kudabos) vidurinę mokyklą.
1973-1975 m. tarnavo sovietinėje kariuomenėje.
Nuo 1975 m. gruodžio mėn. iki 1988 m. liepos mėn. dirbo Ignalinos gelbėjimo stoties viršininku. Nuo 1988 m. rugsėjo 1 d. - Ignalinos rajono laikraščio „Nauja vaga" skyriaus vedėjas, vėliau - redaktoriaus pavaduotojas.
1987 m. įstojo į Vilniaus universiteto Žurnalistikos fakulteto neakivaizdinį skyrių, kurį baigė 1993 m. Turi žurnalisto diplomą.
Nuo 1996 m. liepos mėn. - „Lietuvos aido" zonos korespondentas. Nuo 1992 m. ligi šiol bendradarbiauja su Ignalinos televizija (rengia autorines laidas). Nuo 2000 m. rugpjūčio 3 d. yra Švenčionių rajono laikraščio „Žeimenos krantai" redaktorius ir bendrovės direktorius.
Vedęs. Žmona Gema dirba AB Ignalinos pieninė, dukra Jūratė - ištekėjusi, gyvena atskirai.
Laisvalaikiu mėgsta keliauti, fotografuoti (yra surengęs 3 vietinės reikšmės fotoparodas), domisi politologija, šiek tiek ekonomika.
2000 m. kovo 19 d. išrinktas į Ignalinos rajono tarybą (dirba Finansų ir ekonomikos komitete).