Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

Eligijus RYŠKUS

   

Apygarda: Daugiamandatė
Iškėlė: Lietuvos liberalų sąjunga, priešrinkiminis numeris sąraše: 54

Apygarda: Širvintų - Vilniaus (Nr. 55)
Iškėlė: Lietuvos liberalų sąjunga

Gimimo data: 1956 08 06
Gyvenamoji vieta: Miškonių k. , Vilniaus raj.

Autobiografija    Pajamų deklaracija   

 
8.1 Ar turi nebaigtą atlikti teismo nuosprendžiu paskirtą bausmę: Neturi
8.2 Ar yra asmuo, atliekantis tikrąją karo arba alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą, neišėjęs į atsargą krašto apsaugos sistemos, policijos ir vidaus reikalų tarnybos karininkas, puskarininkis ar liktinis, kitos sukarintos ar saugumo tarnybos apmokamas pareigūnas: Nėra
8.3 Ar turi kitos valstybės pilietybę: Neturi  
8.4 Ar yra susijęs priesaika ar pasižadėjimu užsienio valstybei: Nėra
9.1 Ar ne pagal Lietuvos Respublikos užduotis yra sąmoningai bendradarbiavęs su kitų valstybių specialiosiomis tarnybomis: Nėra
9.2 Ar po 1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Respublikos teismo įsigaliojusiu nuosprendžiu yra pripažintas kaltu dėl nusikaltimo: Nėra
9.3 Ar įsigaliojusiu teismo nuosprendžiu bet kada buvo pripažintas kaltu padaręs sunkų smurtinį nusikaltimą prieš asmenį: Nebuvo

Išsilavinimas:
1979 - LŽŪA, Miškininkas

Užsienio kalbos: Rusų  

Buvo išrinktas į Lietuvos Respublikos Aukščiausiąją Tarybą, Seimą, savivaldybių tarybas: Išrinktas į Vilniaus raj. savivaldybės tarybą  

Pagrindinė darbovietė: Nemenčinės miškų urėdija, urėdas

Visuomeninė veikla: Folklorinio ansamblio "Nalšia" dalyvis

Pomėgiai: Medžioklė    Žvejyba   

Šeimyninė padėtis: Vedęs

Šeimos nariai: Marytė - sutuoktinis/sutuoktinė   Lina - vaikas   Mindaugas - vaikas  


Lietuvos Respublikos gyventojų turto ir pajamų deklaracijos
pagrindinių duomenų išrašas


Išrašą 2000 08 02 išdavė Vilniaus apskrities VMI Vilniaus skyrius

I. Bendrieji duomenys

  1. Vardas, pavardė: Eligijus Ryškus
  2. Pagrindinė darbovietė: Nemenčinės miškų urėdija
  3. Pareigos: Urėdas
  4. Nepagrindinės darbovietės:
  5. Pareigos nepagrindinėse darbovietėse:
  6. Šeimos narių skaičius: 4, tarp jų išlaikytinių: 2, iš jų iki 18 metų: 2.
II. Turtas ir piniginės lėšos atitinkamų metų pradžioje (įskaitant nepilnamečių šeimos narių turtą ir pinigines lėšas). Bendra suma pagal šios deklaracijos dalies 1, 2, 3 ir 4 punktus: 53281.00 Lt.
 
III.
Kalendoriniais metais gautos pajamos ir sumokėti mokesčiai. Sumos nurodytos šios deklaracijos dalies 1 ir 20 punktuose:

Gautos pajamos

Gauta pajamų (be mokesčių) suma

Sumokėta mokesčių suma

1. Susijusios su darbo santykiais pajamos (pinigais, natūra ar lengvatinėmis paslaugomis) 14831.00 Lt 7588.00 Lt
20. Iš viso: 14831.00 Lt 7588.00 Lt
 
IV.
Kalendoriniais metais įsigytas turtas ir paskolintos piniginės lėšos (įskaitant nepilnamečių šeimos narių turtą ir pinigines lėšas). Bendra suma pagal šios deklaracijos dalies 1, 2, 3 ir 4 punktus:
 
0.00 Lt
 
V.
Turtas ir piniginės lėšos metų pabaigoje (įskaitant nepilnamečių šeimos narių turtą ir pinigines lėšas). Bendra suma pagal šios deklaracijos dalies 1, 2, 3 ir 4 punktus:
 
53281.00 Lt

Mokesčių nepriemoka už praėjusius kalendorinius metus: 0.00 Lt
Privaloma sumokėti mokesčių ir sankcijų suma (įskaitant nepriemoką): 0.00 Lt.


Su šiuo deklaracijos išrašu susipažinau. Duomenys teisingi.
Man yra žinoma ir aš sutinku, kad šiame išraše nurodyti duomenys gali būti skelbiami.

 
(pasirašo turtą ir pajamas deklaravęs asmuo)

Pastaba. Kandidatai, dalyvaujantys šiuose rinkimuose, deklaracijas pateikia 2000 01 01 - 2000 07 01 laikotarpiui.


Eligijus RYŠKUS
Lietuvos liberalų sąjungos
kandidatas į Lietuvos Respublikos Seimo narius
ŠIRVINTŲ-VILNIAUS rinkimų apygardoje Nr.55

Eligijus Ryškus gimė 1956 m. rugpjūčio 6 d. Varėnos rajono Latežerio kaime. Tėvas ir senelis - miškininkai.
Mokėsi Valkininkų vidurinėje mokykloje. 1979 m. baigė Lietuvos žemės ūkio akademijos Miškų ūkio fakultetą.
1979 m. - Valkininkų miškų ūkio Valkininkų girininko padėjėjas.
1980 m. - Valkininkų miškų ūkio Versekos girininkas.
1980-1982 m. Archangelsko srities miško ruošos punkto viršininkas (tarnyba armijoje).
1982 m. - Vilniaus miškų ūkio gamybinio susivienijimo Nemenčinės miškų ūkio darbo mokslinio organizavimo inžinierius.
1983 m. - miško ruošos inžinierius.
1989-1990 m. - vyr. miškininkas.
1990-1994 m. - Nemenčinės urėdo pavaduotojas.
Nuo 1994 m. - urėdas.
Daug metų buvo Nemenčinės miškų ūkio profsąjungos komiteto narys, Vilniaus miškų ūkio gamybinio susivienijimo folklorinio ansamblio dainininkas ir šokėjas.