Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

Andriejus ANFIMOVAS

   

Apygarda: Daugiamandatė
Iškėlė: Lietuvos liberalų sąjunga, priešrinkiminis numeris sąraše: 57

Apygarda: Tauragės (Nr. 34)
Iškėlė: Lietuvos liberalų sąjunga

Gimimo data: 1947 02 10
Gyvenamoji vieta: Kaunas

Autobiografija    Pajamų deklaracija   

 
8.1 Ar turi nebaigtą atlikti teismo nuosprendžiu paskirtą bausmę: Neturi
8.2 Ar yra asmuo, atliekantis tikrąją karo arba alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą, neišėjęs į atsargą krašto apsaugos sistemos, policijos ir vidaus reikalų tarnybos karininkas, puskarininkis ar liktinis, kitos sukarintos ar saugumo tarnybos apmokamas pareigūnas: Nėra
8.3 Ar turi kitos valstybės pilietybę: Neturi  
8.4 Ar yra susijęs priesaika ar pasižadėjimu užsienio valstybei: Nėra
9.1 Ar ne pagal Lietuvos Respublikos užduotis yra sąmoningai bendradarbiavęs su kitų valstybių specialiosiomis tarnybomis: Nėra
9.2 Ar po 1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Respublikos teismo įsigaliojusiu nuosprendžiu yra pripažintas kaltu dėl nusikaltimo: Nėra
9.3 Ar įsigaliojusiu teismo nuosprendžiu bet kada buvo pripažintas kaltu padaręs sunkų smurtinį nusikaltimą prieš asmenį: Nebuvo

Išsilavinimas:
1969 - Panevėžio hidrotechnikumas, Hidrotechnika

Užsienio kalbos: Rusų   Lenkų  

Pagrindinė darbovietė: UAB "Solanika", direktorius

Visuomeninė veikla: LLS Kauno rajono skyriaus tarybos narys

Pomėgiai: Šachmatai    Žvejyba   

Šeimyninė padėtis: Vedęs

Šeimos nariai: Regina Anfimovienė - sutuoktinis/sutuoktinė   Margarita Venslovienė - vaikas   Andrius Anfimovas - vaikas  


Lietuvos Respublikos gyventojų turto ir pajamų deklaracijos
pagrindinių duomenų išrašas


Išrašą 2000 08 11 išdavė Kauno apskrities VMI Kauno skyrius

I. Bendrieji duomenys

  1. Vardas, pavardė: Andriejus Anfimovas
  2. Pagrindinė darbovietė: UAB "Solanika"
  3. Pareigos: Direktorius
  4. Nepagrindinės darbovietės:
  5. Pareigos nepagrindinėse darbovietėse:
  6. Šeimos narių skaičius: 2, tarp jų išlaikytinių: 0, iš jų iki 18 metų: 0.
II. Turtas ir piniginės lėšos atitinkamų metų pradžioje (įskaitant nepilnamečių šeimos narių turtą ir pinigines lėšas). Bendra suma pagal šios deklaracijos dalies 1, 2, 3 ir 4 punktus: 183616.00 Lt.
 
III.
Kalendoriniais metais gautos pajamos ir sumokėti mokesčiai. Sumos nurodytos šios deklaracijos dalies 1 ir 20 punktuose:

Gautos pajamos

Gauta pajamų (be mokesčių) suma

Sumokėta mokesčių suma

1. Susijusios su darbo santykiais pajamos (pinigais, natūra ar lengvatinėmis paslaugomis) 2230.69 Lt 394.57 Lt
20. Iš viso: 67230.69 Lt 394.57 Lt
 
IV.
Kalendoriniais metais įsigytas turtas ir paskolintos piniginės lėšos (įskaitant nepilnamečių šeimos narių turtą ir pinigines lėšas). Bendra suma pagal šios deklaracijos dalies 1, 2, 3 ir 4 punktus:
 
0.00 Lt
 
V.
Turtas ir piniginės lėšos metų pabaigoje (įskaitant nepilnamečių šeimos narių turtą ir pinigines lėšas). Bendra suma pagal šios deklaracijos dalies 1, 2, 3 ir 4 punktus:
 
183616.00 Lt

Mokesčių nepriemoka už praėjusius kalendorinius metus: 0.00 Lt
Privaloma sumokėti mokesčių ir sankcijų suma (įskaitant nepriemoką): 0.00 Lt.


Su šiuo deklaracijos išrašu susipažinau. Duomenys teisingi.
Man yra žinoma ir aš sutinku, kad šiame išraše nurodyti duomenys gali būti skelbiami.

 
(pasirašo turtą ir pajamas deklaravęs asmuo)

Pastaba. Kandidatai, dalyvaujantys šiuose rinkimuose, deklaracijas pateikia 2000 01 01 - 2000 07 01 laikotarpiui.


Andriejus ANFIMOVAS
Lietuvos liberalų sąjungos
kandidatas į Lietuvos Respublikos Seimo narius
TAURAGĖS rinkimų apygardoje Nr.34


Andriejus Anfimovas gimė 1947 m. vasario 10 d. Frankfurte prie Oderio.
1953-1963 m. mokėsi ir baigė Kauno komjaunimo vidurinę mokyklą. 1965 m. įstojo ir baigė Panevėžio hidromelioracijos technikumą. Nuo 1972 m. mokėsi Lietuvos žemės ūkio akademijos Hidrotechnikos fakultete.
1963 m.pradėjo dirbti Kauno staklių gamykloje pagalbiniu darbininku. Dirbo Vandens ūkio institute techniku inžinieriumi, Klaipėdos vandens ūkio inspekcijos inspektoriumi, Durpynų statybos valdybos meistru, Kauno 2-ojo statybos tresto vyresniuoju inžinieriumi, Kauno valgyklų tresto administratorium, Kauno inventorizacijos biuro vyresniuoju inžinieriumi. 1979-1988 m. dirbo Kauno energoremonto gamykloje darbininku, brigadininku, meistru, vyriausiuoju meistru.
1987 m. įkūrė kooperatyvą "Informservisas" ir dirbo jo pirmininku. 1991 m. perregistravo kooperatyvą į personalinę įmonę. 1992 m. su keturiais ūkininkais įkūrė ŽŪB "Šaka" ir 1993-1995 m. dirbo jos direktoriumi. 1995 m. įkūrė UAB "Solanika", kuri užsiėmė bulvininkyste. Iki šiol yra jos direktorius.
Nuo 1992 m. yra LLS narys. Kitoms partijoms nepriklausė. 1990 m. su bendraminčiais įkūrė Labdaringą pagalbos fondą ir iki 1992 m. rudens buvo jo steigėjų tarybos pirmininkas. 1992-1994 m. buvo Europos gailestingumo brolijų sąjungos vykdomojo komiteto nariu, Mizerikordijos ordino brolis.
1996 m. buvo išrinktas Bulvių augintojų ir perdirbėjų asociacijos prie Žemės ūkio rūmų viceprezidentu.
1970 m. vedė tauragiškę Reginą Kaminskaitę. Žmona baigė Vilniaus universitetą, įgijo magistro laipsnį, dirba AB "Rinkos žinovai" vyriausiąja buhaltere. 1972 m. gimė sūnus Andrius Anfimovas, 1975 m. - duktė Margarita Anfimovaitė-Venslovienė. Abu vaikai baigė aukštuosius mokslu, turi magistro laipsnius. Turi tris anūkus.