Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

Saulius NORKAITIS

   

Apygarda: Daugiamandatė
Iškėlė: Lietuvos liberalų sąjunga, priešrinkiminis numeris sąraše: 52

Apygarda: Gargždų (Nr. 31)
Iškėlė: Lietuvos liberalų sąjunga

Gimimo data: 1960 01 08
Gyvenamoji vieta: Klaipėda

Autobiografija    Pajamų deklaracija   

 
8.1 Ar turi nebaigtą atlikti teismo nuosprendžiu paskirtą bausmę: Neturi
8.2 Ar yra asmuo, atliekantis tikrąją karo arba alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą, neišėjęs į atsargą krašto apsaugos sistemos, policijos ir vidaus reikalų tarnybos karininkas, puskarininkis ar liktinis, kitos sukarintos ar saugumo tarnybos apmokamas pareigūnas: Nėra
8.3 Ar turi kitos valstybės pilietybę: Neturi  
8.4 Ar yra susijęs priesaika ar pasižadėjimu užsienio valstybei: Nėra
9.1 Ar ne pagal Lietuvos Respublikos užduotis yra sąmoningai bendradarbiavęs su kitų valstybių specialiosiomis tarnybomis: Nėra
9.2 Ar po 1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Respublikos teismo įsigaliojusiu nuosprendžiu yra pripažintas kaltu dėl nusikaltimo: Nėra
9.3 Ar įsigaliojusiu teismo nuosprendžiu bet kada buvo pripažintas kaltu padaręs sunkų smurtinį nusikaltimą prieš asmenį: Nebuvo
Ne

Išsilavinimas:
1983 - Vilniaus inžinerinis statybos institutas, Automobiliai ir autoūkis

Užsienio kalbos: Anglų   Rusų  

Pagrindinė darbovietė: UAB "Armi servisas", vadybininkas

Pomėgiai: Kelionės    Sportas   

Šeimyninė padėtis: Vedęs

Šeimos nariai: Audronė Norkaitienė - sutuoktinis/sutuoktinė   Vytenis 19 m. - vaikas   Žygimantas 12 m. - vaikas  


Lietuvos Respublikos gyventojų turto ir pajamų deklaracijos
pagrindinių duomenų išrašas


Išrašą 2000 08 02 išdavė Klaipėdos apskrities VMI Klaipėdos skyrius

I. Bendrieji duomenys

  1. Vardas, pavardė: Saulius Norkaitis
  2. Pagrindinė darbovietė: UAB "Armi servisas"
  3. Pareigos: Vadybininkas
  4. Nepagrindinės darbovietės:
  5. Pareigos nepagrindinėse darbovietėse:
  6. Šeimos narių skaičius: 3, tarp jų išlaikytinių: 1, iš jų iki 18 metų: 1.
II. Turtas ir piniginės lėšos atitinkamų metų pradžioje (įskaitant nepilnamečių šeimos narių turtą ir pinigines lėšas). Bendra suma pagal šios deklaracijos dalies 1, 2, 3 ir 4 punktus: 76898.00 Lt.
 
III.
Kalendoriniais metais gautos pajamos ir sumokėti mokesčiai. Sumos nurodytos šios deklaracijos dalies 1 ir 20 punktuose:

Gautos pajamos

Gauta pajamų (be mokesčių) suma

Sumokėta mokesčių suma

1. Susijusios su darbo santykiais pajamos (pinigais, natūra ar lengvatinėmis paslaugomis) 4683.20 Lt 1577.98 Lt
20. Iš viso: 4683.20 Lt 1577.98 Lt
 
IV.
Kalendoriniais metais įsigytas turtas ir paskolintos piniginės lėšos (įskaitant nepilnamečių šeimos narių turtą ir pinigines lėšas). Bendra suma pagal šios deklaracijos dalies 1, 2, 3 ir 4 punktus:
 
0.00 Lt
 
V.
Turtas ir piniginės lėšos metų pabaigoje (įskaitant nepilnamečių šeimos narių turtą ir pinigines lėšas). Bendra suma pagal šios deklaracijos dalies 1, 2, 3 ir 4 punktus:
 
76898.00 Lt

Mokesčių nepriemoka už praėjusius kalendorinius metus: 0.00 Lt
Privaloma sumokėti mokesčių ir sankcijų suma (įskaitant nepriemoką): 0.00 Lt.


Su šiuo deklaracijos išrašu susipažinau. Duomenys teisingi.
Man yra žinoma ir aš sutinku, kad šiame išraše nurodyti duomenys gali būti skelbiami.

 
(pasirašo turtą ir pajamas deklaravęs asmuo)

Pastaba. Kandidatai, dalyvaujantys šiuose rinkimuose, deklaracijas pateikia 2000 01 01 - 2000 07 01 laikotarpiui.


Saulius NORKAITIS
Lietuvos liberalų sąjungos
kandidatas į Lietuvos Respublikos Seimo narius
GARGŽDŲ rinkimų apygardoje Nr.31

Saulius Norkaitis gimė 1960 m. sausio 8 d. Šilutėje.
Nuo 1983 m. gyvena Klaipėdoje. 1983 m. baigė Vilniaus inžinerinį statybos institutą ir įgijo automobilių ir autoūkio specialybę.
Nuo 1983 m. iki 1991 m. dirbo Klaipėdos politechnikume dėstytoju, skyriaus vedėju.
1991-1998 m. - UAB „Klaipėdos ALBA" direktoriaus pavaduotojas. Nuo 1998 m. - UAB „Armi servisas" vadybininkas. Darbo metu (politechnikume 1983-1991 m.) buvo studentų statybinių būrių štabo vadas.
Nuo 1995 m. - Lietuvos liberalų sąjungos narys.
Šeimoje du sūnūs - 13 ir 20 metų. Žmona Audronė dirba įmonės „Levuo" Klaipėdos filiale vyr. pardavėja-konsultante.
Pomėgiai: dviračiai, automobiliai, kelionės.