Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

Dailis Alfonsas BARAKAUSKAS

   

Apygarda: Aušros (Nr. 23), šioje apygardoje išrinktas Seimo nariu.
Iškėlė: Lietuvos liberalų sąjunga

Apygarda: Daugiamandatė
Iškėlė: Lietuvos liberalų sąjunga, priešrinkiminis numeris sąraše: 14

Gimimo data: 1952 06 29
Gyvenamoji vieta: Šiauliai

Autobiografija    Pajamų deklaracija   

 
8.1 Ar turi nebaigtą atlikti teismo nuosprendžiu paskirtą bausmę: Neturi
8.2 Ar yra asmuo, atliekantis tikrąją karo arba alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą, neišėjęs į atsargą krašto apsaugos sistemos, policijos ir vidaus reikalų tarnybos karininkas, puskarininkis ar liktinis, kitos sukarintos ar saugumo tarnybos apmokamas pareigūnas: Nėra
8.3 Ar turi kitos valstybės pilietybę: Neturi  
8.4 Ar yra susijęs priesaika ar pasižadėjimu užsienio valstybei: Nėra
9.1 Ar ne pagal Lietuvos Respublikos užduotis yra sąmoningai bendradarbiavęs su kitų valstybių specialiosiomis tarnybomis: Nėra
9.2 Ar po 1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Respublikos teismo įsigaliojusiu nuosprendžiu yra pripažintas kaltu dėl nusikaltimo: Nėra
9.3 Ar įsigaliojusiu teismo nuosprendžiu bet kada buvo pripažintas kaltu padaręs sunkų smurtinį nusikaltimą prieš asmenį: Nebuvo

Išsilavinimas:
1999 - Harvardo universitetas (JAV), Tarptautinio vystymo institutas, Investicijų skatinimas ir vadyba
1990 - Vilniaus universitetas, Tarptautiniai ekonominiai santykiai
1975 - Kauno politechnikos institutas, Automatizavimo inžinierius
1970 - Žeimelio vid. mokykla

Užsienio kalbos: Anglų   Rusų   Latvių  

Buvo išrinktas į Lietuvos Respublikos Aukščiausiąją Tarybą, Seimą, savivaldybių tarybas: Šiaulių m. savivaldybės taryba (antra kadencija)  

Pagrindinė darbovietė: Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmai, generalinis direktorius

Visuomeninė veikla: LLS valdybos, Rotary klubo, Šiaulių m. tarybos, Baltijos - Amerikos partnerystės programos eksp.

Pomėgiai: Muzika    Politika    Žvejyba   

Šeimyninė padėtis: Vedęs

Šeimos nariai: Violeta - sutuoktinis/sutuoktinė   Neringa - vaikas   Vilija - vaikas  


Lietuvos Respublikos gyventojų turto ir pajamų deklaracijos
pagrindinių duomenų išrašas


Išrašą 2000 08 02 išdavė Šiaulių apskrities VMI Šiaulių skyrius

I. Bendrieji duomenys

  1. Vardas, pavardė: Dailis Alfonsas Barakauskas
  2. Pagrindinė darbovietė: Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmai
  3. Pareigos: Gen. direktorius
  4. Nepagrindinės darbovietės: Šiaulių miesto tarybos narys
  5. Pareigos nepagrindinėse darbovietėse:
  6. Šeimos narių skaičius: 2, tarp jų išlaikytinių: 0, iš jų iki 18 metų: 0.
II. Turtas ir piniginės lėšos atitinkamų metų pradžioje (įskaitant nepilnamečių šeimos narių turtą ir pinigines lėšas). Bendra suma pagal šios deklaracijos dalies 1, 2, 3 ir 4 punktus: 153840.00 Lt.
 
III.
Kalendoriniais metais gautos pajamos ir sumokėti mokesčiai. Sumos nurodytos šios deklaracijos dalies 1 ir 20 punktuose:

Gautos pajamos

Gauta pajamų (be mokesčių) suma

Sumokėta mokesčių suma

1. Susijusios su darbo santykiais pajamos (pinigais, natūra ar lengvatinėmis paslaugomis) 10878.00 Lt 5323.00 Lt
20. Iš viso: 10878.00 Lt 5323.00 Lt
 
IV.
Kalendoriniais metais įsigytas turtas ir paskolintos piniginės lėšos (įskaitant nepilnamečių šeimos narių turtą ir pinigines lėšas). Bendra suma pagal šios deklaracijos dalies 1, 2, 3 ir 4 punktus:
 
0.00 Lt
 
V.
Turtas ir piniginės lėšos metų pabaigoje (įskaitant nepilnamečių šeimos narių turtą ir pinigines lėšas). Bendra suma pagal šios deklaracijos dalies 1, 2, 3 ir 4 punktus:
 
148840.00 Lt

Mokesčių nepriemoka už praėjusius kalendorinius metus: 0.00 Lt
Privaloma sumokėti mokesčių ir sankcijų suma (įskaitant nepriemoką): 0.00 Lt.


Su šiuo deklaracijos išrašu susipažinau. Duomenys teisingi.
Man yra žinoma ir aš sutinku, kad šiame išraše nurodyti duomenys gali būti skelbiami.

 
(pasirašo turtą ir pajamas deklaravęs asmuo)

Pastaba. Kandidatai, dalyvaujantys šiuose rinkimuose, deklaracijas pateikia 2000 01 01 - 2000 07 01 laikotarpiui.


Dailis Alfonsas BARAKAUSKAS
Lietuvos liberalų sąjungos
kandidatas į Lietuvos Respublikos Seimo narius
AUŠROS rinkimų apygardoje Nr.23

Dailis Alfonsas Barakauskas gimė 1952 m. birželio 29 d. Pakruojo rajone. Nuo 1975 m. gyvena Šiauliuose.
1975 m. baigė Kauno politechnikos institutą, studijavo mašinų gamybos technologijų procesų automatizavimą, 1990 m. baigė Vilniaus universitetą, studijavo tarptautinius ekonomikos santykius. 1999 m. Harvardo universitete (JAV) studijavo investicijų vertinimą ir vadybą. Stažavosi Švedijoje, Olandijoje, Vokietijoje, Didžiojoje Britanijoje, Danijoje, domėjosi, kaip plėtoti valstybės ūkį kuriant darbo vietas, pritraukiant investicijas ir naujas technologijas, pasinaudojant užsienio šalių sukaupta patirtimi.
1975-1992 m. dirbo Šiaulių staklių gamykloje meistru, vyriausiojo inžinieriaus pavaduotoju, užsienio ryšių ir rinkotyros tarnybos vadovu.
1992-1996 m. - Regioninių pramonės ir prekybos rūmų direktorius, nuo 1996 m. iki dabar - Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmų generalinis direktorius.
1992 m. su grupe bendraminčių pavyko atkurti Šiauliuose prieš karą veikusį tarptautinį „Rotary" klubą, kurį įsteigus šiauliečiams atsivėrė galimybė dalyvauti įvairiose tarptautinėse programose.
Nuo 1998 m. išrinktas Baltijos-Amerikos Partnerystės Fondo (BAPF) Lietuvai ekspertų tarybos nariu.
1997 m. išrinktas į Šiaulių miesto tarybą, valdybą.
Nuo 1998 m. - Šiaulių slaugos ligoninės stebėtojų tarybos narys.
2000 m. vėl išrinktas į Šiaulių miesto tarybą.
Lietuvos liberalų sąjungos narys nuo 1992 m., LLS valdybos, tarybos narys, Šiaulių apskrities koordinatorius.
Vedęs. Žmona Violeta. Turi dvi dukras - Neringą ir Viliją.
Laisvai kalba anglų, rusų, latvių kalbomis.
Pomėgiai: muzika, žūklė, sodo darbai.