Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

Gediminas DAUKŠYS

   

Apygarda: Alytaus (Nr. 30)
Iškėlė: Lietuvos liberalų sąjunga

Apygarda: Daugiamandatė
Iškėlė: Lietuvos liberalų sąjunga, priešrinkiminis numeris sąraše: 75

Gimimo data: 1963 04 29
Gyvenamoji vieta: Alytus

Autobiografija    Pajamų deklaracija   

 
8.1 Ar turi nebaigtą atlikti teismo nuosprendžiu paskirtą bausmę: Neturi
8.2 Ar yra asmuo, atliekantis tikrąją karo arba alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą, neišėjęs į atsargą krašto apsaugos sistemos, policijos ir vidaus reikalų tarnybos karininkas, puskarininkis ar liktinis, kitos sukarintos ar saugumo tarnybos apmokamas pareigūnas: Nėra
8.3 Ar turi kitos valstybės pilietybę: Neturi  
8.4 Ar yra susijęs priesaika ar pasižadėjimu užsienio valstybei: Nėra
9.1 Ar ne pagal Lietuvos Respublikos užduotis yra sąmoningai bendradarbiavęs su kitų valstybių specialiosiomis tarnybomis: Nėra
9.2 Ar po 1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Respublikos teismo įsigaliojusiu nuosprendžiu yra pripažintas kaltu dėl nusikaltimo: Nėra
9.3 Ar įsigaliojusiu teismo nuosprendžiu bet kada buvo pripažintas kaltu padaręs sunkų smurtinį nusikaltimą prieš asmenį: Nebuvo

Išsilavinimas:
1986 - VU, Ekonomistas

Užsienio kalbos: Anglų   Rusų   Lenkų  

Buvo išrinktas į Lietuvos Respublikos Aukščiausiąją Tarybą, Seimą, savivaldybių tarybas: Alytaus m. tarybos narys  

Pagrindinė darbovietė: UAB "Vėtrija", direktorius

Pomėgiai: Žvejyba   

Šeimyninė padėtis: Vedęs

Šeimos nariai: Inga - sutuoktinis/sutuoktinė   Laurynas - vaikas   Eglė - vaikas   Martynas - vaikas  


Lietuvos Respublikos gyventojų turto ir pajamų deklaracijos
pagrindinių duomenų išrašas


Išrašą 2000 08 21 išdavė Alytaus apskrities VMI Alytaus skyrius

I. Bendrieji duomenys

  1. Vardas, pavardė: Gediminas Daukšys
  2. Pagrindinė darbovietė: UAB "Vėtrija"
  3. Pareigos: Direktorius
  4. Nepagrindinės darbovietės:
  5. Pareigos nepagrindinėse darbovietėse:
  6. Šeimos narių skaičius: 5, tarp jų išlaikytinių: 3, iš jų iki 18 metų: 3.
II. Turtas ir piniginės lėšos atitinkamų metų pradžioje (įskaitant nepilnamečių šeimos narių turtą ir pinigines lėšas). Bendra suma pagal šios deklaracijos dalies 1, 2, 3 ir 4 punktus: 910024.00 Lt.
 
III.
Kalendoriniais metais gautos pajamos ir sumokėti mokesčiai. Sumos nurodytos šios deklaracijos dalies 1 ir 20 punktuose:

Gautos pajamos

Gauta pajamų (be mokesčių) suma

Sumokėta mokesčių suma

1. Susijusios su darbo santykiais pajamos (pinigais, natūra ar lengvatinėmis paslaugomis) 10391.44 Lt 4508.56 Lt
20. Iš viso: 31155.44 Lt 4699.56 Lt
 
IV.
Kalendoriniais metais įsigytas turtas ir paskolintos piniginės lėšos (įskaitant nepilnamečių šeimos narių turtą ir pinigines lėšas). Bendra suma pagal šios deklaracijos dalies 1, 2, 3 ir 4 punktus:
 
0.00 Lt
 
V.
Turtas ir piniginės lėšos metų pabaigoje (įskaitant nepilnamečių šeimos narių turtą ir pinigines lėšas). Bendra suma pagal šios deklaracijos dalies 1, 2, 3 ir 4 punktus:
 
907524.00 Lt

Mokesčių nepriemoka už praėjusius kalendorinius metus: 0.00 Lt
Privaloma sumokėti mokesčių ir sankcijų suma (įskaitant nepriemoką): 0.00 Lt.


Su šiuo deklaracijos išrašu susipažinau. Duomenys teisingi.
Man yra žinoma ir aš sutinku, kad šiame išraše nurodyti duomenys gali būti skelbiami.

 
(pasirašo turtą ir pajamas deklaravęs asmuo)

Pastaba. Kandidatai, dalyvaujantys šiuose rinkimuose, deklaracijas pateikia 2000 01 01 - 2000 07 01 laikotarpiui.


Gediminas DAUKŠYS
Lietuvos liberalų sąjungos
kandidatas į Lietuvos Respublikos Seimo narius
ALYTAUS rinkimų apygardoje Nr.30

Gediminas Daukšys gimė 1963 m. balandžio 29 d. Alytuje.
1982 m. baigė 5-ąją (dabar Dainavos) vidurinę mokyklą, įstojo į Vilniaus universiteto Pramonės ekonomikos fakultetą.
1986 m., įgijęs ekonomisto specialybę, grįžo į Alytų ir pradėjo dirbti Eksperimentiniame namų statybos kombinate. Dirbo bendrovėse „Skalva", „Dzūkijos vėtra". Šiuo metu - bendrovės „Vėtrija" direktorius.
Lietuvos liberalų sąjungos Alytaus skyriaus pirmininko pavaduotojas. 2000 m. išrinktas į Alytaus miesto savivaldybės tarybą, Miesto plėtros komiteto pirmininkas.
Šeimoje auga 5 m. duktė Eglė ir du sūnūs: 8 m. Laurynas ir 3 m. Martynas. Žmona Inga dirba ekologiškų produktų vadybininke bendrovėje „Vėtrija".
Laisvalaikiu mėgsta žvejoti, klausytis muzikos.