Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

Virginijus DARGUŽAS

   

Apygarda: Daugiamandatė
Iškėlė: Lietuvos liberalų sąjunga, priešrinkiminis numeris sąraše: 39

Apygarda: Marijampolės (Nr. 29)
Iškėlė: Lietuvos liberalų sąjunga

Gimimo data: 1964 08 12
Gyvenamoji vieta: Marijampolė

Autobiografija    Pajamų deklaracija   

 
8.1 Ar turi nebaigtą atlikti teismo nuosprendžiu paskirtą bausmę: Neturi
8.2 Ar yra asmuo, atliekantis tikrąją karo arba alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą, neišėjęs į atsargą krašto apsaugos sistemos, policijos ir vidaus reikalų tarnybos karininkas, puskarininkis ar liktinis, kitos sukarintos ar saugumo tarnybos apmokamas pareigūnas: Nėra
8.3 Ar turi kitos valstybės pilietybę: Neturi  
8.4 Ar yra susijęs priesaika ar pasižadėjimu užsienio valstybei: Nėra
9.1 Ar ne pagal Lietuvos Respublikos užduotis yra sąmoningai bendradarbiavęs su kitų valstybių specialiosiomis tarnybomis: Nėra
9.2 Ar po 1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Respublikos teismo įsigaliojusiu nuosprendžiu yra pripažintas kaltu dėl nusikaltimo: Nėra
9.3 Ar įsigaliojusiu teismo nuosprendžiu bet kada buvo pripažintas kaltu padaręs sunkų smurtinį nusikaltimą prieš asmenį: Nebuvo

Išsilavinimas:
1988 - LŽŪA, Inžinierius mechanikas

Užsienio kalbos: Rusų  

Pagrindinė darbovietė: UAB "Kraitenė", prekybos direktoriaus pavaduotojas

Visuomeninė veikla: LLS Marijampolės skyriaus pirmininkas, LLS tarybos narys, LKL valdybos narys

Pomėgiai: Sportas    Žvejyba   

Šeimyninė padėtis: Vedęs

Šeimos nariai: Renata Dargužienė - sutuoktinis/sutuoktinė   Ramūnas Dargužas - vaikas  


Lietuvos Respublikos gyventojų turto ir pajamų deklaracijos
pagrindinių duomenų išrašas


Išrašą 2000 07 17 išdavė Marijampolės apskrities VMI Marijampolės skyrius

I. Bendrieji duomenys

  1. Vardas, pavardė: Virginijus Dargužas
  2. Pagrindinė darbovietė: UAB "Kraitenė"
  3. Pareigos: Prekybos direktoriaus pavaduotojas
  4. Nepagrindinės darbovietės:
  5. Pareigos nepagrindinėse darbovietėse:
  6. Šeimos narių skaičius: 3, tarp jų išlaikytinių: 1, iš jų iki 18 metų: 1.
II. Turtas ir piniginės lėšos atitinkamų metų pradžioje (įskaitant nepilnamečių šeimos narių turtą ir pinigines lėšas). Bendra suma pagal šios deklaracijos dalies 1, 2, 3 ir 4 punktus: 458720.00 Lt.
 
III.
Kalendoriniais metais gautos pajamos ir sumokėti mokesčiai. Sumos nurodytos šios deklaracijos dalies 1 ir 20 punktuose:

Gautos pajamos

Gauta pajamų (be mokesčių) suma

Sumokėta mokesčių suma

1. Susijusios su darbo santykiais pajamos (pinigais, natūra ar lengvatinėmis paslaugomis) 12903.72 Lt 6596.28 Lt
20. Iš viso: 12903.72 Lt 6596.28 Lt
 
IV.
Kalendoriniais metais įsigytas turtas ir paskolintos piniginės lėšos (įskaitant nepilnamečių šeimos narių turtą ir pinigines lėšas). Bendra suma pagal šios deklaracijos dalies 1, 2, 3 ir 4 punktus:
 
0.00 Lt
 
V.
Turtas ir piniginės lėšos metų pabaigoje (įskaitant nepilnamečių šeimos narių turtą ir pinigines lėšas). Bendra suma pagal šios deklaracijos dalies 1, 2, 3 ir 4 punktus:
 
458720.00 Lt

Mokesčių nepriemoka už praėjusius kalendorinius metus: 0.00 Lt
Privaloma sumokėti mokesčių ir sankcijų suma (įskaitant nepriemoką): 0.00 Lt.


Su šiuo deklaracijos išrašu susipažinau. Duomenys teisingi.
Man yra žinoma ir aš sutinku, kad šiame išraše nurodyti duomenys gali būti skelbiami.

 
(pasirašo turtą ir pajamas deklaravęs asmuo)

Pastaba. Kandidatai, dalyvaujantys šiuose rinkimuose, deklaracijas pateikia 2000 01 01 - 2000 07 01 laikotarpiui.


Virginijus DARGUŽAS
Lietuvos liberalų sąjungos
kandidatas į Lietuvos Respublikos Seimo narius
MARIJAMPOLĖS rinkimų apygardoje Nr.29

Virginijus Dargužas gimė 1964 m. rugpjūčio 12 d. Tauragėje. Šeimoje augo dviese su septyneriais metais jaunesne seserimi. Tėvai, būdami eiliniai tarnautojai, skatino jį ir seserį visapusiškai lavintis, gerai mokytis.
Baigęs Tauragės 1-osios vidurinės mokyklos aštuonias klases, įstojo į Tauragės politechnikumą, mokėsi statybinių medžiagų pramonės ir mašinų įrengimų specialybės. 1983 m. su pagyrimu baigė Tauragės politechnikumą ir tais pačiais metais įstojo į Lietuvos žemės ūkio akademiją, pasirinko žemės ūkio mechanizavimo specialybę. 1988 m. baigė LŽŪA ir pradėjo dirbti dėstytoju Tauragės politechnikume. 1992 m. mokslo draugai pakvietė dirbti į Marijampolę. Dirbo UAB "Piraja" Realizacijos skyriaus viršininku, direktoriumi, UAB "Kraitenė" prekybos direktoriumi. Yra UAB "Piraja" ir UAB "Kraitenė" akcininkas, 1998 m. įkurtos VĮ "Suvalkijos krepšinio centras" steigėjas bei valdybos narys, sporto klubo "Kraitenė" prezidentas. 1999 m. išrinktas Lietuvos krepšinio lygos valdybos nariu.
Lietuvos liberalų sąjungos narys, LLS Marijampolės skyriaus pirmininkas. Jokioms kitoms politinėms partijoms nepriklausė.
Vedęs. Žmona Renata gimė 1971 m., baigė Vilniaus pedagoginį universitetą, dirba UAB "Kraitenė" reklamos vadybininke.
Sūnus Ramūnas - 6-osios vidurinės mokyklos I klasės moksleivis.
Laisvalaikį stengiasi praleisti su šeima gamtoje iškylaudamas, sportuodamas, žvejodamas.