Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

Vladas ŽALNERAUSKAS

   

Apygarda: Kauno kaimiškoji (Nr. 66), šioje apygardoje išrinktas Seimo nariu.
Iškėlė: Lietuvos liberalų sąjunga

Apygarda: Daugiamandatė
Iškėlė: Lietuvos liberalų sąjunga, priešrinkiminis numeris sąraše: 41

Gimimo data: 1941 05 01
Gyvenamoji vieta: Kaunas

Autobiografija    Pajamų deklaracija   

 
8.1 Ar turi nebaigtą atlikti teismo nuosprendžiu paskirtą bausmę: Neturi
8.2 Ar yra asmuo, atliekantis tikrąją karo arba alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą, neišėjęs į atsargą krašto apsaugos sistemos, policijos ir vidaus reikalų tarnybos karininkas, puskarininkis ar liktinis, kitos sukarintos ar saugumo tarnybos apmokamas pareigūnas: Nėra
8.3 Ar turi kitos valstybės pilietybę: Neturi  
8.4 Ar yra susijęs priesaika ar pasižadėjimu užsienio valstybei: Nėra
9.1 Ar ne pagal Lietuvos Respublikos užduotis yra sąmoningai bendradarbiavęs su kitų valstybių specialiosiomis tarnybomis: Nėra
9.2 Ar po 1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Respublikos teismo įsigaliojusiu nuosprendžiu yra pripažintas kaltu dėl nusikaltimo: Nėra
9.3 Ar įsigaliojusiu teismo nuosprendžiu bet kada buvo pripažintas kaltu padaręs sunkų smurtinį nusikaltimą prieš asmenį: Nebuvo

Išsilavinimas:
1970 - Kauno politechnikos institutas, Radiotechnika

Moksliniai laipsniai: Technikos mokslų daktaras  

Užsienio kalbos: Anglų   Rusų   Lenkų   Ispanų  

Pagrindinė darbovietė: V. Žalnerausko firma "Polaris"

Pomėgiai: Ryšys trumposiomis bangomis    Žvejyba   

Šeimyninė padėtis: Vedęs

Šeimos nariai: Birutė Aldona - sutuoktinis/sutuoktinė   Saulius - vaikas   Jolita Juočerienė - vaikas  


Lietuvos Respublikos gyventojų turto ir pajamų deklaracijos
pagrindinių duomenų išrašas


Išrašą 2000 08 08 išdavė Kauno apskrities VMI

I. Bendrieji duomenys

  1. Vardas, pavardė: Vladas Žalnerauskas
  2. Pagrindinė darbovietė: V. Žalnerausko firma "Polaris"
  3. Pareigos: Savininkas
  4. Nepagrindinės darbovietės: V. Žalnerausko radiotechnikos paslaugų firma; V. Žalnerausko poilsio ir pramogų firma
  5. Pareigos nepagrindinėse darbovietėse: Savininkas
  6. Šeimos narių skaičius: 2, tarp jų išlaikytinių: 0, iš jų iki 18 metų: 0.
II. Turtas ir piniginės lėšos atitinkamų metų pradžioje (įskaitant nepilnamečių šeimos narių turtą ir pinigines lėšas). Bendra suma pagal šios deklaracijos dalies 1, 2, 3 ir 4 punktus: 633162.00 Lt.
 
III.
Kalendoriniais metais gautos pajamos ir sumokėti mokesčiai. Sumos nurodytos šios deklaracijos dalies 1 ir 20 punktuose:

Gautos pajamos

Gauta pajamų (be mokesčių) suma

Sumokėta mokesčių suma

1. Susijusios su darbo santykiais pajamos (pinigais, natūra ar lengvatinėmis paslaugomis) 0.00 Lt 0.00 Lt
20. Iš viso: 135613.39 Lt 4141.00 Lt
 
IV.
Kalendoriniais metais įsigytas turtas ir paskolintos piniginės lėšos (įskaitant nepilnamečių šeimos narių turtą ir pinigines lėšas). Bendra suma pagal šios deklaracijos dalies 1, 2, 3 ir 4 punktus:
 
11600.00 Lt
 
V.
Turtas ir piniginės lėšos metų pabaigoje (įskaitant nepilnamečių šeimos narių turtą ir pinigines lėšas). Bendra suma pagal šios deklaracijos dalies 1, 2, 3 ir 4 punktus:
 
769762.00 Lt

Mokesčių nepriemoka už praėjusius kalendorinius metus: 0.00 Lt
Privaloma sumokėti mokesčių ir sankcijų suma (įskaitant nepriemoką): 0.00 Lt.


Su šiuo deklaracijos išrašu susipažinau. Duomenys teisingi.
Man yra žinoma ir aš sutinku, kad šiame išraše nurodyti duomenys gali būti skelbiami.

 
(pasirašo turtą ir pajamas deklaravęs asmuo)

Pastaba. Kandidatai, dalyvaujantys šiuose rinkimuose, deklaracijas pateikia 2000 01 01 - 2000 07 01 laikotarpiui.


Vladas ŽALNERAUSKAS
Lietuvos liberalų sąjungos
kandidatas į Lietuvos Respublikos Seimo narius
KAUNO KAIMIŠKOJOJE rinkimų apygardoje Nr.66

Vladas Žalnerauskas gimė 1941 m. gegužės 1 d. Kaune. Iki 1996 m. gyveno Kaune, dabar atsižvelgdamas į verslo darbo apimtis gyvena arba Kauno rajone, Krėmalos kaime, arba Kaune.
Dirbti pradėjo 1960 m. Kauno radijo gamykloje.
1970 m. baigė Kauno politechnikos instituto Radioelektronikos fakultetą, 1977 m. - aspirantūrą. V.Žalnerauskas yra technikos mokslų daktaras.
Baigęs institutą, dirbo mokslinį ir pedagoginį darbą Kauno radijo matavimų technikos mokslinio tyrimo institute, „Pergalės" konstruktorių biure, Kauno aukštesniojoje technikos mokykloje. Dabar užsiima privačiu verslu Kaune ir Kauno rajone.
Nuo 1995 m. sausio mėnesio yra Lietuvos liberalų sąjungos narys.
Jaunystėje aktyviai užsiiminėjo techninėmis sporto šakomis, 1977 m. jam suteiktas tarptautinės klasės sporto meistro vardas.
Laisvalaikio pomėgis - žūklė.
Turi du suaugusius vaikus - sūnų ir dukterį bei du anūkus. Žmona Birutė Aldona - vaikų gydytoja.