Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

Jan ZACHAŽEVSKI

   

Apygarda: Daugiamandatė
Iškėlė: Lietuvos liberalų sąjunga, priešrinkiminis numeris sąraše: 32

Apygarda: Vilniaus - Trakų (Nr. 57)
Iškėlė: Lietuvos liberalų sąjunga

Gimimo data: 1954 07 07
Gyvenamoji vieta: Lentvaris , Trakų raj.

Autobiografija    Pajamų deklaracija   

 
8.1 Ar turi nebaigtą atlikti teismo nuosprendžiu paskirtą bausmę: Neturi
8.2 Ar yra asmuo, atliekantis tikrąją karo arba alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą, neišėjęs į atsargą krašto apsaugos sistemos, policijos ir vidaus reikalų tarnybos karininkas, puskarininkis ar liktinis, kitos sukarintos ar saugumo tarnybos apmokamas pareigūnas: Nėra
8.3 Ar turi kitos valstybės pilietybę: Neturi  
8.4 Ar yra susijęs priesaika ar pasižadėjimu užsienio valstybei: Nėra
9.1 Ar ne pagal Lietuvos Respublikos užduotis yra sąmoningai bendradarbiavęs su kitų valstybių specialiosiomis tarnybomis: Nėra
9.2 Ar po 1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Respublikos teismo įsigaliojusiu nuosprendžiu yra pripažintas kaltu dėl nusikaltimo: Nėra
9.3 Ar įsigaliojusiu teismo nuosprendžiu bet kada buvo pripažintas kaltu padaręs sunkų smurtinį nusikaltimą prieš asmenį: Nebuvo

Išsilavinimas:
1977 - Vilniaus pedagoginis institutas, Fizikos mokytojas
1973 - Vilniaus pedagoginė mokykla, Prad. klasių mokyt.

Užsienio kalbos: Anglų   Rusų   Lenkų  

Buvo išrinktas į Lietuvos Respublikos Aukščiausiąją Tarybą, Seimą, savivaldybių tarybas: Trakų rajono savivaldybės tarybos narys  

Pagrindinė darbovietė: Trakų rajono Paluknio vidurinė mokykla, direktorius

Pomėgiai: Bitininkystė   

Šeimyninė padėtis: Vedęs

Šeimos nariai: Irena Zachaževska - sutuoktinis/sutuoktinė   Kšištofas - vaikas   Lilijana - vaikas   Stanislovas - vaikas  


Lietuvos Respublikos gyventojų turto ir pajamų deklaracijos
pagrindinių duomenų išrašas


Išrašą 2000 08 23 išdavė Vilniaus apskrities VMI Trakų skyrius

I. Bendrieji duomenys

  1. Vardas, pavardė: Jan Zachaževski
  2. Pagrindinė darbovietė: Trakų rajono Paluknio vid. mokykla
  3. Pareigos: Direktorius
  4. Nepagrindinės darbovietės:
  5. Pareigos nepagrindinėse darbovietėse:
  6. Šeimos narių skaičius: 4, tarp jų išlaikytinių: 2, iš jų iki 18 metų: 2.
II. Turtas ir piniginės lėšos atitinkamų metų pradžioje (įskaitant nepilnamečių šeimos narių turtą ir pinigines lėšas). Bendra suma pagal šios deklaracijos dalies 1, 2, 3 ir 4 punktus: 64399.00 Lt.
 
III.
Kalendoriniais metais gautos pajamos ir sumokėti mokesčiai. Sumos nurodytos šios deklaracijos dalies 1 ir 20 punktuose:

Gautos pajamos

Gauta pajamų (be mokesčių) suma

Sumokėta mokesčių suma

1. Susijusios su darbo santykiais pajamos (pinigais, natūra ar lengvatinėmis paslaugomis) 8718.12 Lt 4241.88 Lt
20. Iš viso: 8718.12 Lt 4241.88 Lt
 
IV.
Kalendoriniais metais įsigytas turtas ir paskolintos piniginės lėšos (įskaitant nepilnamečių šeimos narių turtą ir pinigines lėšas). Bendra suma pagal šios deklaracijos dalies 1, 2, 3 ir 4 punktus:
 
0.00 Lt
 
V.
Turtas ir piniginės lėšos metų pabaigoje (įskaitant nepilnamečių šeimos narių turtą ir pinigines lėšas). Bendra suma pagal šios deklaracijos dalies 1, 2, 3 ir 4 punktus:
 
64399.00 Lt

Mokesčių nepriemoka už praėjusius kalendorinius metus: 0.00 Lt
Privaloma sumokėti mokesčių ir sankcijų suma (įskaitant nepriemoką): 0.00 Lt.


Su šiuo deklaracijos išrašu susipažinau. Duomenys teisingi.
Man yra žinoma ir aš sutinku, kad šiame išraše nurodyti duomenys gali būti skelbiami.

 
(pasirašo turtą ir pajamas deklaravęs asmuo)

Pastaba. Kandidatai, dalyvaujantys šiuose rinkimuose, deklaracijas pateikia 2000 01 01 - 2000 07 01 laikotarpiui.


Jan ZACHARŽEVSKI
Lietuvos liberalų sąjungos
kandidatas į Lietuvos Respublikos Seimo narius
VILNIAUS-TRAKŲ rinkimų apygardoje Nr.57

Jan Zacharževski gimė 1954 m. liepos 7 d. Trakų rajone, Strakiškių kaime. Nuo 1978 m. gyvena Lentvaryje.
Baigė Vilniaus pedagoginę mokyklą, Vilniaus pedagoginį institutą. Pradinių klasių ir fizikos mokytojas. 14 metų dirbo Vilniaus pedagoginio instituto moksliniu bendradarbiu. 20 mokslinių straipsnių, tezių, pranešimų, dviejų autorinių liudijimų autorius. Dvejus metus buvo Lietuvos lenkų sąjungos kancleris. Jau šešerius metus vadovauja Trakų rajono Paluknio vidurinei mokyklai.
Lietuvos lenkų sąjungos narys nuo sąjungos įkūrimo, 10 m. buvo Trakų rajono skyriaus pirmininkas. Apdovanotas Lenkijos Respublikos Kavalieriaus Kryžiumi „Už nuopelnus Žečpospolitai" (Ksryż kawalerski „Zaslużony dla Rzeczpospolitej").
Lietuvos liberalų sąjungos narys nuo 2000 metų.
Šeimoje trys vaikai: Lilijana, Stanislovas, Kšištofas. Žmona Irena - matematikos mokytoja. Pomėgiai - bitininkystė, žūklė, kompiuteriai.