Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

Artūras MELIANAS

   

Apygarda: Daugiamandatė, šioje apygardoje išrinktas Seimo nariu.
Iškėlė: Lietuvos liberalų sąjunga, priešrinkiminis numeris sąraše: 20

Apygarda: Naujosios Vilnios (Nr. 10)
Iškėlė: Lietuvos liberalų sąjunga

Gimimo data: 1964 02 25
Gyvenamoji vieta: Vilnius

Autobiografija    Pajamų deklaracija   

 
8.1 Ar turi nebaigtą atlikti teismo nuosprendžiu paskirtą bausmę: Neturi
8.2 Ar yra asmuo, atliekantis tikrąją karo arba alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą, neišėjęs į atsargą krašto apsaugos sistemos, policijos ir vidaus reikalų tarnybos karininkas, puskarininkis ar liktinis, kitos sukarintos ar saugumo tarnybos apmokamas pareigūnas: Nėra
8.3 Ar turi kitos valstybės pilietybę: Neturi  
8.4 Ar yra susijęs priesaika ar pasižadėjimu užsienio valstybei: Nėra
9.1 Ar ne pagal Lietuvos Respublikos užduotis yra sąmoningai bendradarbiavęs su kitų valstybių specialiosiomis tarnybomis: Nėra
9.2 Ar po 1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Respublikos teismo įsigaliojusiu nuosprendžiu yra pripažintas kaltu dėl nusikaltimo: Nėra
9.3 Ar įsigaliojusiu teismo nuosprendžiu bet kada buvo pripažintas kaltu padaręs sunkų smurtinį nusikaltimą prieš asmenį: Nebuvo

Išsilavinimas:
2000 - Vilniaus universitetas, soc. darbas
1992 - Vilniaus universitetas, ekonomistas

Užsienio kalbos: Lenkų   Rusų  

Buvo išrinktas į Lietuvos Respublikos Aukščiausiąją Tarybą, Seimą, savivaldybių tarybas: Vilniaus miesto tarybos narys   Vilniaus miesto tarybos narys  

Pagrindinė darbovietė: LLS, atsakingasis sekretorius

Visuomeninė veikla: Vilniaus labdaros fondas "Vaikai ir pasaulis", Vilniaus socialinių darbuotojų asociacija, Lietuvos - Graikijos bendradarbiavimo draugija

Pomėgiai: Muzika    Žvejyba   

Šeimyninė padėtis: Vedęs

Šeimos nariai: Birutė - sutuoktinis/sutuoktinė   Armantas - vaikas   Evaldas - vaikas  


Lietuvos Respublikos gyventojų turto ir pajamų deklaracijos
pagrindinių duomenų išrašas


Išrašą 2000 08 03 išdavė Vilniaus apskrities VMI Vilniaus skyrius

I. Bendrieji duomenys

  1. Vardas, pavardė: Artūras Melianas
  2. Pagrindinė darbovietė: Lietuvos liberalų sąjunga
  3. Pareigos: Atsakingasis sekretorius
  4. Nepagrindinės darbovietės:
  5. Pareigos nepagrindinėse darbovietėse:
  6. Šeimos narių skaičius: 4, tarp jų išlaikytinių: 2, iš jų iki 18 metų: 2.
II. Turtas ir piniginės lėšos atitinkamų metų pradžioje (įskaitant nepilnamečių šeimos narių turtą ir pinigines lėšas). Bendra suma pagal šios deklaracijos dalies 1, 2, 3 ir 4 punktus: 138565.00 Lt.
 
III.
Kalendoriniais metais gautos pajamos ir sumokėti mokesčiai. Sumos nurodytos šios deklaracijos dalies 1 ir 20 punktuose:

Gautos pajamos

Gauta pajamų (be mokesčių) suma

Sumokėta mokesčių suma

1. Susijusios su darbo santykiais pajamos (pinigais, natūra ar lengvatinėmis paslaugomis) 9296.00 Lt 4257.00 Lt
20. Iš viso: 18443.00 Lt 4287.00 Lt
 
IV.
Kalendoriniais metais įsigytas turtas ir paskolintos piniginės lėšos (įskaitant nepilnamečių šeimos narių turtą ir pinigines lėšas). Bendra suma pagal šios deklaracijos dalies 1, 2, 3 ir 4 punktus:
 
20000.00 Lt
 
V.
Turtas ir piniginės lėšos metų pabaigoje (įskaitant nepilnamečių šeimos narių turtą ir pinigines lėšas). Bendra suma pagal šios deklaracijos dalies 1, 2, 3 ir 4 punktus:
 
143618.00 Lt

Mokesčių nepriemoka už praėjusius kalendorinius metus: 0.00 Lt
Privaloma sumokėti mokesčių ir sankcijų suma (įskaitant nepriemoką): 0.00 Lt.


Su šiuo deklaracijos išrašu susipažinau. Duomenys teisingi.
Man yra žinoma ir aš sutinku, kad šiame išraše nurodyti duomenys gali būti skelbiami.

 
(pasirašo turtą ir pajamas deklaravęs asmuo)

Pastaba. Kandidatai, dalyvaujantys šiuose rinkimuose, deklaracijas pateikia 2000 01 01 - 2000 07 01 laikotarpiui.


Artūras MELIANAS
Lietuvos liberalų sąjungos
kandidatas į Lietuvos Respublikos Seimo narius
NAUJOSIOS VILNIOS rinkimų apygardoje Nr.10

Artūras Melianas gimė 1964 m. vasario 25 d. Panevėžyje. Nuo 1979 m. gyvena Vilniuje - iš pradžių Naujojoje Vilnioje, o dabar Naujininkuose.
Du kartus baigė Vilniaus universitetą - ekonomiką ir socialinį darbą.
Dirbo „Grąžtų" gamykloje. Nuo 1992 m. - Vilniaus socialinės paramos centro direktoriaus pavaduotojas.
Yra nevalstybinio Vilniaus labdaros fondo „Vaikai ir pasaulis" vadovas. 1996 m. kartu su bendraminčiais Naujininkuose įkūrė nemokamą vaikų ir paauglių laisvalaikio klubą „Debesėlis", kurį lanko per 500 vaikų, tarp jų ir iš socialiai remtinų šeimų.
Lietuvos liberalų sąjungos narys nuo įkūrimo. Šiuo metu - Lietuvos liberalų sąjungos atsakingasis sekretorius, Socialinės apsaugos ir darbo komiteto pirmininkas.
1997 ir 2000 m. išrinktas į Vilniaus miesto savivaldybės tarybą. Yra Socialinių reikalų komiteto pirmininko pavaduotojas.
Šeimoje du sūnūs: 12 ir 6 metų. Žmona Birutė dirba socialine darbuotoja vaikų klube.
Pomėgiai: muzika ir žūklė.