Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

Jonas ČEKUOLIS

   

Apygarda: Daugiamandatė, šioje apygardoje išrinktas Seimo nariu.
Iškėlė: Lietuvos liberalų sąjunga, priešrinkiminis numeris sąraše: 8

Apygarda: Jonavos (Nr. 60)
Iškėlė: Lietuvos liberalų sąjunga

Gimimo data: 1970 09 25
Gyvenamoji vieta: Vilnius

Autobiografija    Pajamų deklaracija   

 
8.1 Ar turi nebaigtą atlikti teismo nuosprendžiu paskirtą bausmę: Neturi
8.2 Ar yra asmuo, atliekantis tikrąją karo arba alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą, neišėjęs į atsargą krašto apsaugos sistemos, policijos ir vidaus reikalų tarnybos karininkas, puskarininkis ar liktinis, kitos sukarintos ar saugumo tarnybos apmokamas pareigūnas: Nėra
8.3 Ar turi kitos valstybės pilietybę: Neturi  
8.4 Ar yra susijęs priesaika ar pasižadėjimu užsienio valstybei: Nėra
9.1 Ar ne pagal Lietuvos Respublikos užduotis yra sąmoningai bendradarbiavęs su kitų valstybių specialiosiomis tarnybomis: Nėra
9.2 Ar po 1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Respublikos teismo įsigaliojusiu nuosprendžiu yra pripažintas kaltu dėl nusikaltimo: Nėra
9.3 Ar įsigaliojusiu teismo nuosprendžiu bet kada buvo pripažintas kaltu padaręs sunkų smurtinį nusikaltimą prieš asmenį: Nebuvo

Išsilavinimas:
1992 - Vilniaus universitetas, Istorikas
1988 - Vilniaus S. Neries vid. m-kla

Užsienio kalbos: Anglų   Rusų   Lenkų   Danų  

Buvo išrinktas į Lietuvos Respublikos Aukščiausiąją Tarybą, Seimą, savivaldybių tarybas: Vilniaus m. savivaldybės tarybos narys  

Pagrindinė darbovietė: UAB "Baltijos viešųjų ryšių grupė", direktorius

Visuomeninė veikla: Lietuvos liberalaus jaunimo narys, Lietuvos sporto žurnalistų federacijos narys, tarptautinės sporto žurnalistų federacijos (AIPS) narys

Pomėgiai: Sportas   

Šeimyninė padėtis: Vedęs

Šeimos nariai: Veronika-Badaraitė-Čekuolienė - sutuoktinis/sutuoktinė  


Lietuvos Respublikos gyventojų turto ir pajamų deklaracijos
pagrindinių duomenų išrašas


Išrašą 2000 08 16 išdavė Vilniaus apskrities VMI Vilniaus skyrius

I. Bendrieji duomenys

  1. Vardas, pavardė: Jonas Čekuolis
  2. Pagrindinė darbovietė: UAB "Baltijos viešųjų ryšių grupė"
  3. Pareigos: Direktorius
  4. Nepagrindinės darbovietės:
  5. Pareigos nepagrindinėse darbovietėse:
  6. Šeimos narių skaičius: 2, tarp jų išlaikytinių: 0, iš jų iki 18 metų: 0.
II. Turtas ir piniginės lėšos atitinkamų metų pradžioje (įskaitant nepilnamečių šeimos narių turtą ir pinigines lėšas). Bendra suma pagal šios deklaracijos dalies 1, 2, 3 ir 4 punktus: 9000.00 Lt.
 
III.
Kalendoriniais metais gautos pajamos ir sumokėti mokesčiai. Sumos nurodytos šios deklaracijos dalies 1 ir 20 punktuose:

Gautos pajamos

Gauta pajamų (be mokesčių) suma

Sumokėta mokesčių suma

1. Susijusios su darbo santykiais pajamos (pinigais, natūra ar lengvatinėmis paslaugomis) 5593.07 Lt 2324.43 Lt
20. Iš viso: 78598.07 Lt 3819.43 Lt
 
IV.
Kalendoriniais metais įsigytas turtas ir paskolintos piniginės lėšos (įskaitant nepilnamečių šeimos narių turtą ir pinigines lėšas). Bendra suma pagal šios deklaracijos dalies 1, 2, 3 ir 4 punktus:
 
86000.00 Lt
 
V.
Turtas ir piniginės lėšos metų pabaigoje (įskaitant nepilnamečių šeimos narių turtą ir pinigines lėšas). Bendra suma pagal šios deklaracijos dalies 1, 2, 3 ir 4 punktus:
 
88000.00 Lt

Mokesčių nepriemoka už praėjusius kalendorinius metus: 0.00 Lt
Privaloma sumokėti mokesčių ir sankcijų suma (įskaitant nepriemoką): 0.00 Lt.


Su šiuo deklaracijos išrašu susipažinau. Duomenys teisingi.
Man yra žinoma ir aš sutinku, kad šiame išraše nurodyti duomenys gali būti skelbiami.

 
(pasirašo turtą ir pajamas deklaravęs asmuo)

Pastaba. Kandidatai, dalyvaujantys šiuose rinkimuose, deklaracijas pateikia 2000 01 01 - 2000 07 01 laikotarpiui.


Jonas ČEKUOLIS
Lietuvos liberalų sąjungos
kandidatas į Lietuvos Respublikos Seimo narius
JONAVOS rinkimų apygardoje Nr.60

Jonas Čekuolis gimė 1970 m. rugsėjo 25 d. Vilniuje.
1988 m. baigė Vilniaus S.Nėries vidurinę mokyklą, tais pačiais metais įstojo į Vilniaus universiteto Istorijos fakultetą. 1992 m. sausio-gruodžio mėnesiais studijavo politikos mokslus Arhuso universitete Danijoje.
Iškart po studijų pradėjo žurnalistinį darbą: 1993-1999 m. dirbo žurnalistu radijo stotyje „Radiocentras", 1996-1997 m. buvo Lietuvos televizijos sporto komentatorius, dirbo Atlantos olimpinėse žaidynėse, 1997-1998 m. vedė Baltijos televizijos politinių debatų laidą „Ringas", 1998-1999 m. dirbo Baltijos televizijos žinių redaktoriumi.
1999 m. birželio-spalio mėnesiais dirbo Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko Rolando Pakso atstovu spaudai.
Nuo 2000 m. sausio mėn. - konsultacinės įmonės UAB Baltijos viešųjų ryšių grupė direktorius.
Yra vienas Lietuvos liberalų sąjungos steigėjų, partijos narys nuo jos įkūrimo 1990 m. 1994 m. buvo Lietuvos liberalaus jaunimo pirmininkas.
Kita visuomeninė veikla: Lietuvos sporto žurnalistų federacijos direktorius, Tarptautinės sporto žurnalistų federacijos (AIPS) narys, Vilniaus „Perkūno" Rotary" klubo narys.
Laisvalaikio pomėgiai: sportas, sporto statistika, žūklė, žemės ūkio darbai sode.
Žmona Veronika Muzikos akademijos studentė.