Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

Sigitas DAUGIRDA

   

Apygarda: Daugiamandatė
Iškėlė: Lietuvos liberalų sąjunga, priešrinkiminis numeris sąraše: 83

Apygarda: Lazdijų - Druskininkų (Nr. 71)
Iškėlė: Lietuvos liberalų sąjunga

Gimimo data: 1958 03 14
Gyvenamoji vieta: Vilnius

Autobiografija    Pajamų deklaracija   

 
8.1 Ar turi nebaigtą atlikti teismo nuosprendžiu paskirtą bausmę: Neturi
8.2 Ar yra asmuo, atliekantis tikrąją karo arba alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą, neišėjęs į atsargą krašto apsaugos sistemos, policijos ir vidaus reikalų tarnybos karininkas, puskarininkis ar liktinis, kitos sukarintos ar saugumo tarnybos apmokamas pareigūnas: Nėra
8.3 Ar turi kitos valstybės pilietybę: Neturi  
8.4 Ar yra susijęs priesaika ar pasižadėjimu užsienio valstybei: Nėra
9.1 Ar ne pagal Lietuvos Respublikos užduotis yra sąmoningai bendradarbiavęs su kitų valstybių specialiosiomis tarnybomis: Nėra
9.2 Ar po 1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Respublikos teismo įsigaliojusiu nuosprendžiu yra pripažintas kaltu dėl nusikaltimo: Nėra
9.3 Ar įsigaliojusiu teismo nuosprendžiu bet kada buvo pripažintas kaltu padaręs sunkų smurtinį nusikaltimą prieš asmenį: Nebuvo
Ne

Išsilavinimas:
Lietuvos teisės akademija, Valstybinio valdymo fakultetas, Teisė ir valdymas (magistrantas)
1986 - VU, Istorijos fakultetas, istorikas, istorijos ir visuomenės moklso dėstytojas

Užsienio kalbos: Prancūzų   Rusų   Lotynų   Lenkų   Prancūzų  

Pagrindinė darbovietė: UAB "Sigida", direktorius

Visuomeninė veikla: Esu rankinio klubo "Eglė" narys ir rėmėjas, moterų rankinio komandos "Litamicus"įkūrėjas, daugelio TV laidų vaikams ir jaunimui organizatorius ir rėmėjas.

Pomėgiai: Futbolas    Krepšinis    Žvejyba   

Šeimyninė padėtis: Vedęs

Šeimos nariai: Daiva Daugirdienė - sutuoktinis/sutuoktinė   Ieva Daugirdaitė gimnazistė - vaikas   Kazimieras Daugirda moksleivis - vaikas  


Lietuvos Respublikos gyventojų turto ir pajamų deklaracijos
pagrindinių duomenų išrašas


Išrašą 2000 08 04 išdavė Vilniaus apskrities VMI Vilniaus skyrius

I. Bendrieji duomenys

  1. Vardas, pavardė: Sigitas Daugirda
  2. Pagrindinė darbovietė: UAB "Sigida"
  3. Pareigos: Direktorius
  4. Nepagrindinės darbovietės:
  5. Pareigos nepagrindinėse darbovietėse:
  6. Šeimos narių skaičius: 4, tarp jų išlaikytinių: 2, iš jų iki 18 metų: 2.
II. Turtas ir piniginės lėšos atitinkamų metų pradžioje (įskaitant nepilnamečių šeimos narių turtą ir pinigines lėšas). Bendra suma pagal šios deklaracijos dalies 1, 2, 3 ir 4 punktus: 170167.00 Lt.
 
III.
Kalendoriniais metais gautos pajamos ir sumokėti mokesčiai. Sumos nurodytos šios deklaracijos dalies 1 ir 20 punktuose:

Gautos pajamos

Gauta pajamų (be mokesčių) suma

Sumokėta mokesčių suma

1. Susijusios su darbo santykiais pajamos (pinigais, natūra ar lengvatinėmis paslaugomis) 3669.56 Lt 1219.84 Lt
20. Iš viso: 3669.56 Lt 1219.84 Lt
 
IV.
Kalendoriniais metais įsigytas turtas ir paskolintos piniginės lėšos (įskaitant nepilnamečių šeimos narių turtą ir pinigines lėšas). Bendra suma pagal šios deklaracijos dalies 1, 2, 3 ir 4 punktus:
 
0.00 Lt
 
V.
Turtas ir piniginės lėšos metų pabaigoje (įskaitant nepilnamečių šeimos narių turtą ir pinigines lėšas). Bendra suma pagal šios deklaracijos dalies 1, 2, 3 ir 4 punktus:
 
170167.00 Lt

Mokesčių nepriemoka už praėjusius kalendorinius metus: 0.00 Lt
Privaloma sumokėti mokesčių ir sankcijų suma (įskaitant nepriemoką): 0.00 Lt.


Su šiuo deklaracijos išrašu susipažinau. Duomenys teisingi.
Man yra žinoma ir aš sutinku, kad šiame išraše nurodyti duomenys gali būti skelbiami.

 
(pasirašo turtą ir pajamas deklaravęs asmuo)

Pastaba. Kandidatai, dalyvaujantys šiuose rinkimuose, deklaracijas pateikia 2000 01 01 - 2000 07 01 laikotarpiui.


Sigitas DAUGIRDA
Lietuvos liberalų sąjungos
kandidatas į Lietuvos Respublikos Seimo narius
LAZDIJŲ-DRUSKININKŲ rinkimų apygardoje Nr.71

Sigitas Daugirda gimė 1958 m. kovo 14 d. Kajackaraisčio kaime. Dvejų metų kartu su tėvais grįžo į motinos gimtinę tarp Lazdijų ir Druskininkų, ant Gailieko ežero kranto. Vaikystė ir jaunystė prabėgo vaizdingose Lapšiaus kaimo apylinkėse netoli Seirijų, kur tarpukario Lietuvoje senelis (vėliau kaip ir tėvas ištremtas į Sibirą) turėjo nemažą ūkį ir kur iki šiol gyvena tėvai.
1965 m. pradėjo lankyti Cijūniškės pradinę mokyklą, vėliau mokėsi Krikštonių vidurinėje mokykloje, kurią baigė 1976 m.
1976-1977 metais mokėsi Kauno 23-iojoje technikos mokykloje. Vėliau buvo treji vyriškumo išmėginimo metai kariniame Šiaurės laivyne.
Grįžęs į Lietuvą, 1981 m. įstojo į Vilniaus universiteto Istorijos fakultetą. Studijuodamas Universitete daug laiko skyrė sportui, mokslinei ir visuomeninei veiklai, dirbo studentų profsąjungoje ir statybiniuose būriuose, 1984 m. buvo studentų statybinio būrio „Žilinai", pripažinto geriausiu respublikoje, vadas.
1986 m. baigęs Vilniaus universitetą ir įgijęs istoriko, istorijos ir visuomenės mokslo dėstytojo specialybę pradėjo dirbti tarptautinio turizmo srityje.
Šiuo metu su šeima gyvena Vilniuje, yra UAB „Sigida" direktorius ir Teisės akademijos Teisės ir valdymo specialybės magistrantas.
Žmona Daiva, baigusi Vilniaus universiteto Filologijos fakultetą ir įgijusi anglų kalbos specialybę, dirba vertėja. Šešiolikmetė duktė Ieva ir devynerių metų sūnus Kazimieras mokosi Vilniaus "Žemynos" gimnazijoje.