Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

Juozas RAISTENSKIS

   

Apygarda: Justiniškių (Nr. 7), šioje apygardoje išrinktas Seimo nariu.
Iškėlė: Lietuvos liberalų sąjunga

Apygarda: Daugiamandatė
Iškėlė: Lietuvos liberalų sąjunga, priešrinkiminis numeris sąraše: 22

Gimimo data: 1953 01 01
Gyvenamoji vieta: Vilnius

Autobiografija    Pajamų deklaracija   

 
8.1 Ar turi nebaigtą atlikti teismo nuosprendžiu paskirtą bausmę: Neturi
8.2 Ar yra asmuo, atliekantis tikrąją karo arba alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą, neišėjęs į atsargą krašto apsaugos sistemos, policijos ir vidaus reikalų tarnybos karininkas, puskarininkis ar liktinis, kitos sukarintos ar saugumo tarnybos apmokamas pareigūnas: Nėra
8.3 Ar turi kitos valstybės pilietybę: Neturi  
8.4 Ar yra susijęs priesaika ar pasižadėjimu užsienio valstybei: Nėra
9.1 Ar ne pagal Lietuvos Respublikos užduotis yra sąmoningai bendradarbiavęs su kitų valstybių specialiosiomis tarnybomis: Nėra
9.2 Ar po 1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Respublikos teismo įsigaliojusiu nuosprendžiu yra pripažintas kaltu dėl nusikaltimo: Nėra
9.3 Ar įsigaliojusiu teismo nuosprendžiu bet kada buvo pripažintas kaltu padaręs sunkų smurtinį nusikaltimą prieš asmenį: Nebuvo

Išsilavinimas:
1976 - Kauno medicinos institutas, Gydytojas

Moksliniai laipsniai: Medicinos mokslų daktaras  

Moksliniai vardai: Docentas  

Užsienio kalbos: Vokiečių   Rusų   Lenkų  

Buvo išrinktas į Lietuvos Respublikos Aukščiausiąją Tarybą, Seimą, savivaldybių tarybas: Vilniaus m. savivaldybės taryba, mero pavaduotojas   Vilniaus m. savivaldybės taryba, valdybos narys, Sveikatos apsaugos, aplinkos apsaugos, sanitarijos  

Pagrindinė darbovietė: Vilniaus universiteto Medicinos fakultetas, bendrosios terapijos ir reumatologijos klinikos docentas

Visuomeninė veikla: Lietuvos invalidų sporto federacijos prezidentas

Pomėgiai: Sportas   

Šeimyninė padėtis: Vedęs

Šeimos nariai: Vilhelmina Raistenskienė - sutuoktinis/sutuoktinė   Ervinas Raistenskis (23 m.) - vaikas   Evaldas Raistenskis (12 m.) - vaikas  


Lietuvos Respublikos gyventojų turto ir pajamų deklaracijos
pagrindinių duomenų išrašas


Išrašą 2000 07 31 išdavė Vilniaus apskrities VMI Vilniaus skyrius

I. Bendrieji duomenys

  1. Vardas, pavardė: Juozas Raistenskis
  2. Pagrindinė darbovietė: Vilniaus universitetas, Medicinos fak.
  3. Pareigos: Bendrosios terapijos ir reumatologijos docentas
  4. Nepagrindinės darbovietės: 1. Vilniaus m. taryba. 2. LŽŪ banko draudimas
  5. Pareigos nepagrindinėse darbovietėse: 1. Sveikatos ir aplinkosaugos k-to pirmininkas. 2. Asmens draudimo sk. specialistas
  6. Šeimos narių skaičius: 4, tarp jų išlaikytinių: 1, iš jų iki 18 metų: 1.
II. Turtas ir piniginės lėšos atitinkamų metų pradžioje (įskaitant nepilnamečių šeimos narių turtą ir pinigines lėšas). Bendra suma pagal šios deklaracijos dalies 1, 2, 3 ir 4 punktus: 72085.00 Lt.
 
III.
Kalendoriniais metais gautos pajamos ir sumokėti mokesčiai. Sumos nurodytos šios deklaracijos dalies 1 ir 20 punktuose:

Gautos pajamos

Gauta pajamų (be mokesčių) suma

Sumokėta mokesčių suma

1. Susijusios su darbo santykiais pajamos (pinigais, natūra ar lengvatinėmis paslaugomis) 28240.85 Lt 15223.14 Lt
20. Iš viso: 28240.85 Lt 15223.14 Lt
 
IV.
Kalendoriniais metais įsigytas turtas ir paskolintos piniginės lėšos (įskaitant nepilnamečių šeimos narių turtą ir pinigines lėšas). Bendra suma pagal šios deklaracijos dalies 1, 2, 3 ir 4 punktus:
 
0.00 Lt
 
V.
Turtas ir piniginės lėšos metų pabaigoje (įskaitant nepilnamečių šeimos narių turtą ir pinigines lėšas). Bendra suma pagal šios deklaracijos dalies 1, 2, 3 ir 4 punktus:
 
100085.00 Lt

Mokesčių nepriemoka už praėjusius kalendorinius metus: 0.00 Lt
Privaloma sumokėti mokesčių ir sankcijų suma (įskaitant nepriemoką): 0.00 Lt.


Su šiuo deklaracijos išrašu susipažinau. Duomenys teisingi.
Man yra žinoma ir aš sutinku, kad šiame išraše nurodyti duomenys gali būti skelbiami.

 
(pasirašo turtą ir pajamas deklaravęs asmuo)

Pastaba. Kandidatai, dalyvaujantys šiuose rinkimuose, deklaracijas pateikia 2000 01 01 - 2000 07 01 laikotarpiui.


Juozas RAISTENSKIS
Lietuvos liberalų sąjungos
kandidatas į Lietuvos Respublikos Seimo narius
JUSTINIŠKIŲ rinkimų apygardoje Nr.7

Juozas Raistenskis gimė 1953 m. sausio 1 d. Baltarusijoje, Vitebsko apskrityje.
Baigęs Vidžių vidurinę mokyklą, 1969 m. įstojo į Kauno medicinos instituto Gydomąjį fakultetą, kurį baigė 1976 m.
1977 m. baigė Vilniaus vaikų respublikinės ligoninės pediatrijos internatūrą.
1977-1979 m. dirbo Švenčionių rajono centrinėje ligoninėje gydytoju pediatru.
1979-1982 m. baigė reumatologijos aspirantūrą Valstybiniame eksperimentinės ir klinikinės medicinos institute ir buvo paskirtas šio instituto klinikos (vėliau tapusios Vilniaus universitetine Raudonojo Kryžiaus ligonine) vyriausiuoju gydytoju. Kartu iki 1994 m. dirbo Vilniaus universiteto Medicinos fakultete. Šiuo metu - Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Bendrosios terapijos klinikos docentas.
1997-2000 m. išrinktas Vilniaus miesto mero pavaduotoju. Išrinktas į Vilniaus miesto tarybą antrą kartą, nuo 2000 m. balandžio mėnesio vadovauja Sveikatos ir aplinkos apsaugos komitetui.
Yra Švenčionių ir Apso (Baltarusijos miestas) krašto draugijos, kuri rūpinasi Baltarusijoje gyvenančiais lietuviais, valdybos narys. Nuo 1997 m. - Lietuvos žmonių su negalia sporto federacijos prezidentas.
Vadovauja Lietuvos liberalų sąjungos Sveikatos komitetui.
Žmona Vilhelmina - gydytoja neurologė. Šeimoje du sūnūs - 13 ir 23 metų.
Pomėgiai: Rytų kovos menai bei Rytų filosofija, netradicinė medicina.