Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

Vytautas LAPĖNAS

   

Apygarda: Daugiamandatė, šioje apygardoje išrinktas Seimo nariu.
Iškėlė: Lietuvos liberalų sąjunga, priešrinkiminis numeris sąraše: 25

Apygarda: Nevėžio (Nr. 26)
Iškėlė: Lietuvos liberalų sąjunga

Gimimo data: 1958 01 11
Gyvenamoji vieta: Vilnius

Autobiografija    Pajamų deklaracija   

 
8.1 Ar turi nebaigtą atlikti teismo nuosprendžiu paskirtą bausmę: Neturi
8.2 Ar yra asmuo, atliekantis tikrąją karo arba alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą, neišėjęs į atsargą krašto apsaugos sistemos, policijos ir vidaus reikalų tarnybos karininkas, puskarininkis ar liktinis, kitos sukarintos ar saugumo tarnybos apmokamas pareigūnas: Nėra
8.3 Ar turi kitos valstybės pilietybę: Neturi  
8.4 Ar yra susijęs priesaika ar pasižadėjimu užsienio valstybei: Nėra
9.1 Ar ne pagal Lietuvos Respublikos užduotis yra sąmoningai bendradarbiavęs su kitų valstybių specialiosiomis tarnybomis: Nėra
9.2 Ar po 1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Respublikos teismo įsigaliojusiu nuosprendžiu yra pripažintas kaltu dėl nusikaltimo: Nėra
9.3 Ar įsigaliojusiu teismo nuosprendžiu bet kada buvo pripažintas kaltu padaręs sunkų smurtinį nusikaltimą prieš asmenį: Nebuvo

Išsilavinimas:
1985 - Vilniaus inžinerinis statybos institutas, Inžinierius-ekonomistas

Užsienio kalbos: Rusų   Ispanų  

Buvo išrinktas į Lietuvos Respublikos Aukščiausiąją Tarybą, Seimą, savivaldybių tarybas: Panevėžio miesto savivaldybės tarybos deputatas, Etikos komisijos pirmininkas  

Pagrindinė darbovietė: VĮ Vytauto Lapino skraidymo mokykla, direktorių tarybos pirminikas

Pomėgiai: Aviacija   

Šeimyninė padėtis: Vedęs

Šeimos nariai: Asta Lapėnienė - sutuoktinis/sutuoktinė   Vytautas Lapėnas - vaikas   Rūta Lapėnaitė - vaikas  


Lietuvos Respublikos gyventojų turto ir pajamų deklaracijos
pagrindinių duomenų išrašas


Išrašą 2000 08 29 išdavė Vilniaus apskrities VMI Vilniaus skyrius

I. Bendrieji duomenys

  1. Vardas, pavardė: Vytautas Lapėnas
  2. Pagrindinė darbovietė: Vytauto Lapėno skraidymo mokykla
  3. Pareigos: Direktorių tarybos pirmininkas
  4. Nepagrindinės darbovietės:
  5. Pareigos nepagrindinėse darbovietėse:
  6. Šeimos narių skaičius: 4, tarp jų išlaikytinių: 2, iš jų iki 18 metų: 2.
II. Turtas ir piniginės lėšos atitinkamų metų pradžioje (įskaitant nepilnamečių šeimos narių turtą ir pinigines lėšas). Bendra suma pagal šios deklaracijos dalies 1, 2, 3 ir 4 punktus: 499934.00 Lt.
 
III.
Kalendoriniais metais gautos pajamos ir sumokėti mokesčiai. Sumos nurodytos šios deklaracijos dalies 1 ir 20 punktuose:

Gautos pajamos

Gauta pajamų (be mokesčių) suma

Sumokėta mokesčių suma

1. Susijusios su darbo santykiais pajamos (pinigais, natūra ar lengvatinėmis paslaugomis) 0.00 Lt 0.00 Lt
20. Iš viso: 4480.80 Lt 0.00 Lt
 
IV.
Kalendoriniais metais įsigytas turtas ir paskolintos piniginės lėšos (įskaitant nepilnamečių šeimos narių turtą ir pinigines lėšas). Bendra suma pagal šios deklaracijos dalies 1, 2, 3 ir 4 punktus:
 
0.00 Lt
 
V.
Turtas ir piniginės lėšos metų pabaigoje (įskaitant nepilnamečių šeimos narių turtą ir pinigines lėšas). Bendra suma pagal šios deklaracijos dalies 1, 2, 3 ir 4 punktus:
 
501934.00 Lt

Mokesčių nepriemoka už praėjusius kalendorinius metus: 0.00 Lt
Privaloma sumokėti mokesčių ir sankcijų suma (įskaitant nepriemoką): 0.00 Lt.


Su šiuo deklaracijos išrašu susipažinau. Duomenys teisingi.
Man yra žinoma ir aš sutinku, kad šiame išraše nurodyti duomenys gali būti skelbiami.

 
(pasirašo turtą ir pajamas deklaravęs asmuo)

Pastaba. Kandidatai, dalyvaujantys šiuose rinkimuose, deklaracijas pateikia 2000 01 01 - 2000 07 01 laikotarpiui.


Vytautas LAPĖNAS
Lietuvos liberalų sąjungos
kandidatas į Lietuvos Respublikos Seimo narius
NEVĖŽIO rinkimų apygardoje Nr.26

Vytautas Lapėnas gimė 1958 m. sausio 11 d. Pasvalio rajone, Kiburių kaime. Nuo 1980 m. gyvena Vilniuje.
Baigė Vilniaus inžinerinį statybos institutą ir įgijo autotransporto ekonomikos specialybę.
Aktyviai sportavo, buvo Lietuvos ir Tarybų Sąjungos akrobatinio skraidymo rinktinių narys. Šiuo metu yra visuomeninis Lietuvos akrobatinio skraidymo rinktinės narys. Įkūrė skraidymo mokyklą. Domisi aviacija.
Buvo išrinktas į Panevėžio tarybą, yra šios tarybos Etikos komisijos pirmininkas.
Vedęs. Žmona Asta dirba karininke-gydytoja, šeimoje auga duktė Rūta ir sūnus Vytautas.