Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai
Rašykite mums

Lietuvos liberalų sąjungos
kandidatus paduoti pirmumo balsai
Anykščių - Kupiškio (Nr. 49) apygardoje

- Pirmumo balsų už sąrašo kandidatus pasiskirstymas šios apygardos apylinkių ribose -
 

Porinkiminis  
 numeris sąraše 
 
 Pavardė, vardas  Priešrinkiminis
 numeris sąraše 
Paduota
pirmumo
balsų 1
1.   Paksas Rolandas  1.   1123 
3.   Kutraitė Giedraitienė Dalia  3.   724 
4.   Medalinskas Alvydas  4.   718 
2.   Maldeikis Eugenijus  5.   649 
5.   Čekuolis Jonas  8.   623 
7.   Steponavičius Gintaras  2.   418 
6.   Lionginas Jonas  6.   363 
9.   Babravičius Gintautas  10.   261 
8.   Masiulis Eligijus  7.   147 
10.   Rimšelis Klemensas  9.   117 
11.   Teišerskytė Dalia  21.   65 
37.   Gentvilas Eugenijus  132.   57 
39.   Grybauskas Audris  49.   27 
114.   Dičiūnaitė Vida  124.   22 
13.   Vilkas Pranas  12.   21 
22.   Velička Domininkas  34.   12 
17.   Lapėnas Vytautas  25.   11 
23.   Klišonis Audrius  17.   11 
16.   Matulevičius Algimantas  36.   10 
26.   Vazbys Artūras  11.   10 
32.   Zabiela Vytautas  28.   7 
12.   Gricius Algirdas  13.   6 
15.   Matulevičius Juozas  18.   6 
25.   Žukauskas Henrikas  15.   6 
18.   Barakauskas Dailis Alfonsas  14.   5 
28.   Melianas Artūras  20.   5 
33.   Noreikienė Jūratė  48.   5 
35.   Vinickienė Vitalė  38.   5 
34.   Striaukas Gintaras  16.   4 
83.   Štraupaitė Dalia  91.   3 
85.   Vaitiekūnas Alfonsas  112.   3 
19.   Vaštakas Rimvydas  29.   2 
20.   Raistenskis Juozas  22.   2 
21.   Palaitis Raimundas  19.   2 
30.   Lapėnas Saulius  30.   2 
36.   Dinius Laimontas  42.   2 
41.   Bušma Bronislavas  40.   2 
51.   Dargužas Virginijus  39.   2 
54.   Sologubovas Leonidas  64.   2 
57.   Žilys Kęstutis  62.   2 
63.   Baltakis Jonas  78.   2 
73.   Ožalas Ričardas  72.   2 
110.   Ačas Remigijus  119.   2 
126.   Karosienė Sabina  105.   2 
24.   Lydeka Arminas  33.   1 
27.   Jučas Jonas  27.   1 
31.   Sedlickas Romanas Algimantas  47.   1 
52.   Okunevičienė Zita  53.   1 
56.   Staugaitis Gediminas  44.   1 
58.   Ūsienė Jūratė  50.   1 
59.   Gelžinis Tautginas  60.   1 
61.   Toleikis Rolandas  61.   1 
65.   Ryškus Eligijus  54.   1 
74.   Sadauskas Romas  65.   1 
79.   Tryk Zdislav  58.   1 
80.   Ramanauskas Eugenijus  81.   1 
82.   Daugirda Sigitas  83.   1 
84.   Chorostin Valdemar  71.   1 
90.   Komičienė Vida  87.   1 
94.   Švirmickas Arvydas  94.   1 
95.   Terminienė Asta  88.   1 
96.   Sipavičius Alvydas  100.   1 
97.   Beinoras Petras  103.   1 
99.   Valevičius Romualdas  90.   1 
109.   Račkauskas Vytautas  130.   1 
111.   Skestenis Juozas  131.   1 
112.   Kaščionis Petras  115.   1 
118.   Avižius Ignotas Aloyzas  128.   1 
120.   Skurdauskienė Birutė  127.   1 
125.   Kersnauskienė Vilma  104.   1 
130.   Gaigalas Pavlius  121.   1 
14.   Skarbalius Egidijus  23.   0 
29.   Šukys Raimondas  26.   0 
38.   Šurkus Gintaras  24.   0 
40.   Zachaževski Jan  32.   0 
42.   Žalnerauskas Vladas  41.   0 
43.   Savickas Eimundas  63.   0 
44.   Jankauskas Valdas  35.   0 
45.   Sklenys Eugenijus  37.   0 
46.   Belzus Algimantas  31.   0 
47.   Daukšys Gediminas  75.   0 
48.   Juozaitienė Jūratė  77.   0 
49.   Norkaitis Saulius  52.   0 
50.   Baravykas Regimantas  55.   0 
53.   Radžiūnas Rokas  51.   0 
55.   Anfimovas Andriejus  57.   0 
60.   Tertelis Jonas  43.   0 
62.   Kuzborskis Zenonas  45.   0 
64.   Misiukevičius Rytis  70.   0 
66.   Karitonas Stasys  56.   0 
67.   Jočys Marijonas Kazys  59.   0 
68.   Karpalavičius Leonas  68.   0 
69.   Nicius Apolinaras  67.   0 
70.   Šilgalis Žilvinas  76.   0 
71.   Skikas Artūras  80.   0 
72.   Paškevič Ilona  79.   0 
75.   Misiūnas Andrius  66.   0 
76.   Eigėlis Vidmantas  73.   0 
77.   Kniukšta Juozas  86.   0 
78.   Vyšniauskas Gintaras Steponas  82.   0 
81.   Kapsevičius Arūnas  46.   0 
86.   Rinkevičius Jonas Motiejus  69.   0 
87.   Klimas Alfonsas  93.   0 
88.   Šavelis Rimantas  92.   0 
89.   Paltanavičius Gintautas  74.   0 
91.   Jurgilas Petras  96.   0 
92.   Grigaliūnas Edmundas  109.   0 
93.   Blaževičius Petras  85.   0 
98.   Šukytė Vida Judita  108.   0 
100.   Stropus Alfredas  106.   0 
101.   Sėdžius Alvydas  98.   0 
102.   Valiukas Raimundas  101.   0 
103.   Merkevičius Juozas  97.   0 
104.   Echodienė Adelė  107.   0 
105.   Grigaliūnas Jurgis Vytautas  110.   0 
106.   Gendrolius Arūnas  120.   0 
107.   Zenkevičius Zenonas  111.   0 
108.   Būdvytis Arūnas  102.   0 
113.   Plečkaitis Vidmantas  129.   0 
115.   Dičiūnas Vytautas  113.   0 
116.   Legas Jonas  116.   0 
117.   Kuzmickas Jaroslavas  126.   0 
119.   Matusevičius Arūnas  125.   0 
121.   Vainulevičius Romas  84.   0 
122.   Petravičius Viktoras  89.   0 
123.   Šilgalis Albertas  95.   0 
124.   Lisanka Stasys  99.   0 
127.   Vasiliauskas Zigmas  114.   0 
128.   Babianskas Saulius  117.   0 
129.   Apukas Mečislovas  118.   0 
131.   Punis Vydimantas  122.   0 
132.   Akramas Kęstutis  123.   0 

1 Lentelėje kandidatai išrikiuoti pagal vienmandatės apygardos ribose
paduotų pirmumo balsų skaičių mažėjančia tvarka.

 
Pirmumo balsų už sąrašo kandidatus pasiskirstymas šios apygardos apylinkių ribose

1.  Adomynės    1.  Senamiesčio    2.  Janydžių    3.  Ažupiečių    4.  Liudiškių    5.  Biliūnų    5.  Piktagalio    6.  Ažuožerių    6.  Juodpėnų    7.  Elmos    8.  Burbiškio    9.  Šlavėnų    10.  Debeikių    10.  Laičių    11.  Leliūnų    11.  Lukonių    12.  Kavarsko    12.  Migonių    13.  Dabužių    13.  Naivių    14.  Janušavos    14.  Noriūnų    15.  Svirnų    16.  Rudilių    16.  Šerių    17.  Šovenių    18.  Kurklių    18.  Skapiškio    19.  Kurklelių    19.  Skverbų    20.  Staškūniškio    20.  Subačiaus     21.  Katlėrių    21.  Šepetos    22.  Skiemonių    22.  Šimonių    23.  Mačionių    24.  Daujočių    25.  Aulelių    26.  Svėdasų    27.  Vaitkūnų    28.  Troškūnų    29.  Vaidlonių    30.  Vašuokėnų    31.  Surdegio    32.  Nausodės    33.  Raguvėlės    34.  Levaniškių    35.  Traupio    36.  Andrioniškio    37.  Viešintų