2012 m. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai ir referendumas dėl naujos atominės elektrinės statybos Lietuvos Respublikoje


Balsavimo rezultatai daugiamandatėse apygardose. 2012 m. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai ir referendumas dėl naujos atominės elektrinės statybos Lietuvos Respublikoje


Vilniaus - Trakų (Nr.57) rinkimų apygardaPuslapis atnaujintas 2012-10-29 11:34.

Lietuvos socialdemokratų partija


Pirmumo balsai


Porinkiminis
nr sąraše
Vardas, pavardė Priešrinkiminis
nr sąraše
Pirmumo balsai
1 Algirdas BUTKEVIČIUS (V) 1 534
2 Vilija BLINKEVIČIŪTĖ 2 368
3 Juozas OLEKAS (V) 3 246
4 Vytenis Povilas ANDRIUKAITIS (V) 5 248
5 Zigmantas BALČYTIS 7 165
6 Algirdas SYSAS 8 183
7 Birutė VĖSAITĖ 6 104
8 Algimantas SALAMAKINAS (V) 24 114
9 Gediminas KIRKILAS 13 124
10 Marija Aušrinė PAVILIONIENĖ 12 78
11 Milda PETRAUSKIENĖ (V) 4 88
12 Julius SABATAUSKAS (V) 11 58
13 Edvardas ŽAKARIS (V) 16 21
14 Juras POŽELA 9 69
15 Irena ŠIAULIENĖ 10 38
16 Valerijus SIMULIK (V) 35 44
17 Rimantė ŠALAŠEVIČIŪTĖ 47 28
18 Benediktas JUODKA 14 38
19 Juozas BERNATONIS 17 37
20 Bronius BRADAUSKAS (V) 22 21
21 Bronius PAUŽA (V) 31 35
22 Edmundas JONYLA (V) 34 7
23 Giedrė PURVANECKIENĖ 18 22
24 Eduardas ŠABLINSKAS 78 80
25 Arūnas DUDĖNAS 28 13
26 Antanas NESTECKIS 49 1
27 Albinas MITRULEVIČIUS (V) 37 5
28 Rimantas SINKEVIČIUS (V) 30 6
29 Orinta LEIPUTĖ 23 9
30 Gintautas MIKOLAITIS 59 8
31 Ona BABONIENĖ 42 7
32 Artūras ČERNIAUSKAS 25 15
33 Vydas BARAVYKAS 61 3
34 Pranas PETROŠIUS 46 6
35 Justas PANKAUSKAS 20 16
36 Kristina MIŠKINIENĖ (V) 40 3
37 Sigita BURBIENĖ 15 14
38 Raminta POPOVIENĖ (V) 56 5
39 Arvydas MOCKUS (V) 103 2
40 Linas ANDRULIS 99 3
41 Mindaugas BASTYS (V) 26 6
42 Antanas VALYS 19 12
43 Darius PETROŠIUS (V) 62 3
44 Albinas EŽERSKIS 58 3
45 Rimantas VAITKUS 45 10
46 Faustas LATĖNAS 72 17
47 Jonas BUDREVIČIUS 33 16
48 Auksė KONTRIMIENĖ 21 19
49 Valerijonas KUBILIUS 76 0
50 Artūras SKARDŽIUS (V) 84 14
51 Irena LUNSKIENĖ 50 4
52 Vilija VERTELIENĖ 36 6
53 Violeta BOREIKIENĖ 32 6
54 Marius SKARUPSKAS 141 12
55 Lilija PETRAITIENĖ 27 6
56 Algirdas BALČYTIS 90 3
57 Tatjana RINKEVIČIENĖ 44 19
58 Vytautas SAULIS (V) 63 6
59 Vaclovas KARBAUSKIS 93 1
60 Arkadijus VINOKURAS 41 7
61 Povilas VADOPOLAS 81 4
62 Jolanta BIELSKIENĖ 43 14
63 Laima NAGIENĖ 57 3
64 Jūratė KULBERKIENĖ 29 7
65 Alma MONKAUSKAITĖ (V) 52 3
66 Romas ADOMAVIČIUS 48 21
67 Dainius BUDRYS 83 4
68 Nikolaj MEDVEDEV 127 12
69 Alvydas VAICEKAUSKAS 67 0
70 Jonas JUOZAPAITIS 55 5
71 Genovaitė EŽERSKIENĖ 64 0
72 Domas PETRULIS (V) 71 3
73 Lina KYBARTAITĖ 38 7
74 Asta KANDRATAVIČIENĖ 54 75
75 Ramūnas BUROKAS 130 5
76 Vytautas KLEIVA 70 2
77 Margarita JANKAUSKAITĖ 86 6
78 Aleksandras ZELTINIS (V) 116 6
79 Adas JAKUBAUSKAS 39 56
80 Darius JASAITIS 133 3
81 Danas PALUCKAS 66 6
82 Jonas JURKUS 75 0
83 Rima ŠIRVINSKIENĖ 69 1
84 Vytautas VILYS 134 1
85 Zofija PAULIKIENĖ 68 0
86 Darius RAZMISLEVIČIUS 111 0
87 Egidijus GAIDAMAVIČIUS 123 22
88 Alvydas ŽALA 73 0
89 Algirdas MEŠKAUSKAS 131 10
90 Romualdas RUDZYS 140 24
91 Vilius CIBULSKAS 95 1
92 Arūnas EIMUTIS 137 2
93 Steponas VAIČIKAUSKAS 96 1
94 Petras PAPOVAS 121 3
95 Alfonsas PULOKAS 87 2
96 Jūratė JUOZAITIENĖ 77 0
97 Nikolajus GUSEVAS 108 1
98 Vytautas RINKEVIČIUS 135 1
99 Janina GAIDŽIŪNAITĖ 85 0
100 Kazimieras ŠIMKUS 129 0
101 Asta JASIŪNIENĖ 65 1
102 Elena ČEKIENĖ 60 1
103 Aloyzas KAŽDAILEVIČIUS 94 0
104 Mindaugas BALČIŪNAS 100 5
105 Almantas ŠTREIMIKIS 138 5
106 Vasilijus POPOVAS 119 4
107 Algirdas NAVICKAS 139 6
108 Arvydas VYŠNIAUSKAS 124 6
109 Bronislovas STASIULIS 105 0
110 Inesa KARSTEN 80 4
111 Rimantas ŠADŽIUS 79 4
112 Klavdija STEPANOVA 102 3
113 Justinas SARTAUSKAS 125 0
114 Vaidotas LINKUS 136 1
115 Romualdas NEMANIUS 51 3
116 Žaneta KLEBANSKAJA 53 1
117 Danutė Ona STATULEVIČIENĖ 82 2
118 Stasys BAJERČIUS 114 0
119 Eglė Daiva KANIKOVIENĖ 106 0
120 Vygantas SUDARIS 113 0
121 Darius SKUSEVIČIUS 112 4
122 Kazimieras AUGULIS 128 0
123 Sigitas DOBILINSKAS 122 2
124 Kęstutis VIRBICKAS 74 4
125 Jurgis JURKEVIČIUS 107 3
126 Vytautas BAKASĖNAS 115 61
127 Rasa PAJARSKIENĖ 88 6
128 Regina EITMONĖ 110 1
129 Linas JONAUSKAS 97 0
130 Nijolė VAITAVIČIENĖ 98 3
131 Stanislava CVIRKIENĖ 118 4
132 Kostas ARVASEVIČIUS 91 0
133 Violeta GEMBUTIENĖ 92 3
134 Lina BUDREIKAITĖ 104 1
135 Edmundas TIESNESIS 126 3
136 Aldona VORIENĖ 101 0
137 Eugenijus KOVALKOVAS 117 1
138 Emilis MISIULIS 120 1
139 Andrius JOZONIS 132 1
140 Loreta KUBILIŪNIENĖ 109 0
141 Jūratė JANUŠKIENĖ 89 1

Pastaba. Daugiamandatėje apygardoje išrinkti Seimo nariai užrašyti paryškintu šriftu. Vienmandatėje apygardoje išrinkti kandidatai pažymėti žyma "(V)"