2012 m. spalio 14 d. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

DANUTĖ ONA    STATULEVIČIENĖ

Savarankiško politinės kampanijos dalyvio duomenys

Apygarda: Daugiamandatė
Iškėlė: Lietuvos socialdemokratų partija
numeris sąraše: 82


Balsavimo rezultatai:
Daugiamandatėje apygardoje
 • Anketa
 • Biografija
 • Turto ir pajamų deklaracijos
 • Interesų deklaracija
 • Kita
 • 5. Gimimo data 1940-11-07
  6. Nuolatinės gyvenamosios vietos adresas Šiauliai
  8. Pagal Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 38 straipsnio 4 dalį Jūs turite atsakyti į šiuos klausimus:
  8.1 Ar turite nebaigtą atlikti teismo nuosprendžiu paskirtą bausmę? Neturiu
  8.2 Ar esate asmuo, atliekantis tikrąją karo arba alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą, neišėjęs į atsargą krašto apsaugos sistemos, policijos ir vidaus tarnybos karininkas, puskarininkis ar liktinis, kitos sukarintos ar saugumo tarnybos apmokamas pareigūnas? Nesu
  8.3 Ar turite kitos valstybės pilietybę? Neturiu
  8.4 Ar esate susijęs priesaika ar pasižadėjimu užsienio valstybei? Nesu
  9. Pagal Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 98 straipsnio 1 ir 3 dalis Jūs turite nurodyti:
  9.1 Ar esate ne pagal Lietuvos Respublikos užduotis sąmoningai bendradarbiavęs su kitų valstybių specialiosiomis tarnybomis? Ne
  9.2 Ar buvote po 1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Respublikos teismo įsiteisėjusiu nuosprendžiu pripažintas kaltu dėl nusikalstamos veikos? Ne
  9.3 Ar buvote įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu bet kada pripažintas kaltu padaręs sunkų ar labai sunkų nusikaltimą? Ne
  10. Gimimo vieta Marijampolė
  11. Tautybė lietuvė

  12. Išsilavinimas:
  Išsilavinimas Mokymo įstaigos pavadinimas Specialybė Baigimo metai
  Aukštasis universitetinis Vilniaus universitetas Lietuvių kalba ir literatūra 1971


  13. Kokias užsienio kalbas mokate vokiečių pagrindai
  14. Kokios partijos, politinės organizacijos narys esate (buvote) Lietuvos socialdemokratų partijos narė

  16. Pagrindinė darbovietė, pareigos Šiaulių lopšelis darželis " Bangelė ",direktorė 17. Visuomeninė veikla ikimokyklinio ugdymo įstaigų asociacijos Šiaulių skyriaus tarybos narė, Šiaulių miesto moterų inovacijos centro" Šiaulietės " klubo narė
  18. Pomėgiai literatūra, muzika, kelionės, žiemos maudynės
  19. Šeiminė padėtis ištekėjusi
  Vyro arba žmonos vardas (pavardė) Jonas Algimantas Statulevičius
  20. Vaikų vardai (pavardės) Rolandas Statulevičius, Orinta Jankuvienė