2012 m. spalio 14 d. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

ALGIRDAS    MEŠKAUSKAS

Savarankiško politinės kampanijos dalyvio duomenys

Apygarda: Daugiamandatė
Iškėlė: Lietuvos socialdemokratų partija
numeris sąraše: 131


Balsavimo rezultatai:
Daugiamandatėje apygardoje
 • Anketa
 • Biografija
 • Turto ir pajamų deklaracijos
 • Interesų deklaracija
 • Kita
 • 5. Gimimo data 1960-06-21
  6. Nuolatinės gyvenamosios vietos adresas Vilnius
  8. Pagal Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 38 straipsnio 4 dalį Jūs turite atsakyti į šiuos klausimus:
  8.1 Ar turite nebaigtą atlikti teismo nuosprendžiu paskirtą bausmę? Neturiu
  8.2 Ar esate asmuo, atliekantis tikrąją karo arba alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą, neišėjęs į atsargą krašto apsaugos sistemos, policijos ir vidaus tarnybos karininkas, puskarininkis ar liktinis, kitos sukarintos ar saugumo tarnybos apmokamas pareigūnas? Nesu
  8.3 Ar turite kitos valstybės pilietybę? Neturiu
  8.4 Ar esate susijęs priesaika ar pasižadėjimu užsienio valstybei? Nesu
  9. Pagal Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 98 straipsnio 1 ir 3 dalis Jūs turite nurodyti:
  9.1 Ar esate ne pagal Lietuvos Respublikos užduotis sąmoningai bendradarbiavęs su kitų valstybių specialiosiomis tarnybomis? Ne
  9.2 Ar buvote po 1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Respublikos teismo įsiteisėjusiu nuosprendžiu pripažintas kaltu dėl nusikalstamos veikos? Ne
  9.3 Ar buvote įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu bet kada pripažintas kaltu padaręs sunkų ar labai sunkų nusikaltimą? Ne
  10. Gimimo vieta Vidsodžio kaimas, Kelmės rajonas
  11. Tautybė lietuvis

  12. Išsilavinimas:
  Išsilavinimas Mokymo įstaigos pavadinimas Specialybė Baigimo metai
  Aukštasis Vilniaus universitetas Žurnalistika 2000
  Specialus vidurinis Telšių Taikomosios dailės technikumas Dailininkas 1979


  13. Kokias užsienio kalbas mokate rusų, lenkų, vokiečių
  14. Kokios partijos, politinės organizacijos narys esate (buvote) Lietuvos socialdemokratų partija

  16. Pagrindinė darbovietė, pareigos Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos,Komunikacijos ir tarptautinių ryšių skyriaus vedėjas 17. Visuomeninė veikla Vyrų krizių ir informacijos centro steigėjas
  18. Pomėgiai Poezija, tapyba, automobilio vairavimas, medžioklė, žvejyba, kelionės, pokalbiai su įdomiais žmonėmis
  19. Šeiminė padėtis vedęs
  Vyro arba žmonos vardas (pavardė) Kristina Zdanavičiūtė Meškauskienė
  20. Vaikų vardai (pavardės) Agnis Algirdas, Mindaugas Ignas

  21. Be jau išvardytų atsakymų, ką dar norėtumėte parašyti apie save
  1983 m. nugalėjau konkurse Lietuvos televizijos diktoriaus pareigoms užimti ir dirbau Lietuvos televizijos diktoriumi iki tragiškų 1991 m. sausio įvykių. 1991 m gegužės 11 d. tapau Krašto apsaugos departamento informacinės gynybos skyriaus viršininku. Kartu su pirmaisiais kariuomenės kūrėjais man buvo suteiktas Lietuvos kariuomenės leitenanto, o vėliau vyresniojo leitenanto karininko laipsnis. Esu apdovanotas „Sausio 13–osios atminimo“ ir „Kariuomenės kūrėjo – savanorio“ medaliais. Surinkau ir išleidau Lietuvių poetų eilėraščių rinkinius „Tėvui, nors tiek“ (2008) ir „Nors tegu truputį Kalėdos turi būti“ (2011), o 2010 m. išleidau ir savo eilėraščių knygą „Laikas meilėje sutampa“.