2012 m. spalio 14 d. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

PETRAS    PAPOVAS

Savarankiško politinės kampanijos dalyvio duomenys

Apygarda: Daugiamandatė
Iškėlė: Lietuvos socialdemokratų partija
numeris sąraše: 121


Balsavimo rezultatai:
Daugiamandatėje apygardoje
 • Anketa
 • Biografija
 • Turto ir pajamų deklaracijos
 • Interesų deklaracija
 • Kita
 • 5. Gimimo data 1947-01-25
  6. Nuolatinės gyvenamosios vietos adresas Zarasai
  8. Pagal Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 38 straipsnio 4 dalį Jūs turite atsakyti į šiuos klausimus:
  8.1 Ar turite nebaigtą atlikti teismo nuosprendžiu paskirtą bausmę? Neturiu
  8.2 Ar esate asmuo, atliekantis tikrąją karo arba alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą, neišėjęs į atsargą krašto apsaugos sistemos, policijos ir vidaus tarnybos karininkas, puskarininkis ar liktinis, kitos sukarintos ar saugumo tarnybos apmokamas pareigūnas? Nesu
  8.3 Ar turite kitos valstybės pilietybę? Neturiu
  8.4 Ar esate susijęs priesaika ar pasižadėjimu užsienio valstybei? Nesu
  9. Pagal Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 98 straipsnio 1 ir 3 dalis Jūs turite nurodyti:
  9.1 Ar esate ne pagal Lietuvos Respublikos užduotis sąmoningai bendradarbiavęs su kitų valstybių specialiosiomis tarnybomis? Ne
  9.2 Ar buvote po 1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Respublikos teismo įsiteisėjusiu nuosprendžiu pripažintas kaltu dėl nusikalstamos veikos? Ne
  9.3 Ar buvote įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu bet kada pripažintas kaltu padaręs sunkų ar labai sunkų nusikaltimą? Ne
  10. Gimimo vieta Mironiškio k., Suvieko sen., Zarasų r. sav.
  11. Tautybė rusas

  12. Išsilavinimas:
  Išsilavinimas Mokymo įstaigos pavadinimas Specialybė Baigimo metai
  Aukštasis universitetinis Lietuvos žemės ūkio akademija žemės ūkio inžinierius mechanikas 1970

  Jei turite, nurodykite mokslo laipsnį Neturiu , vardą Inžinieriaus kvalifikacija

  13. Kokias užsienio kalbas mokate rusų
  14. Kokios partijos, politinės organizacijos narys esate (buvote) Lietuvos socialdemokratų partijos narys

  15. Ar buvote anksčiau išrinktas į Lietuvos Respublikos Aukščiausiąją Tarybą, Seimą, savivaldybių tarybas; kitų Europos Sąjungos valstybių narių parlamentus, savivaldybių institucijas; Europos Parlamentą:
  Institucijos pavadinimas, pareigos Laikotarpis
  Zarasų r. savivaldybės taryba 1990 - 1990
  Lietuvos Respublikos Akščiausioji Taryba 1990 - 1992
  Lietuvos Respublikos Seimas 1992 - 2004
  Zarasų r. savivaldybės taryba 2000 - 2003
  Zarasų r. savivaldybės taryba 2005 -


  16. Pagrindinė darbovietė, pareigos Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija,Seimo nario Albino Mitrulevičiaus padėjėjas-sekretorius 17. Visuomeninė veikla Signatarų klubo narys, Pensininkų sąjungos "Bočiai" Vilniaus skyriaus narys
  18. Pomėgiai žemės ūkio darbai, sportinės kovos boksas, bušido
  19. Šeiminė padėtis vedęs
  Vyro arba žmonos vardas (pavardė) Audronė
  20. Vaikų vardai (pavardės) Erika Kinderienė, Egidijus, Vitalijus

  21. Be jau išvardytų atsakymų, ką dar norėtumėte parašyti apie save
  Visagino m. ir Zarasų krašto garbės pilietis, apdovanotas Nepriklausomybės medaliais