2012 m. spalio 14 d. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

EDMUNDAS    JONYLA

Apygarda: Raseinių (Nr.42)
Iškėlė: Lietuvos socialdemokratų partija

Savarankiško politinės kampanijos dalyvio duomenys

Apygarda: Daugiamandatė
Iškėlė: Lietuvos socialdemokratų partija
numeris sąraše: 34


Balsavimo rezultatai:
Daugiamandatėje apygardoje
Vienmandatėje apygardoje: I turas  II turas
 • Anketa
 • Biografija
 • Turto ir pajamų deklaracijos
 • Interesų deklaracija
 • Kita
 • 5. Gimimo data 1952-05-06
  6. Nuolatinės gyvenamosios vietos adresas Ančakių k.
  8. Pagal Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 38 straipsnio 4 dalį Jūs turite atsakyti į šiuos klausimus:
  8.1 Ar turite nebaigtą atlikti teismo nuosprendžiu paskirtą bausmę? Neturiu
  8.2 Ar esate asmuo, atliekantis tikrąją karo arba alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą, neišėjęs į atsargą krašto apsaugos sistemos, policijos ir vidaus tarnybos karininkas, puskarininkis ar liktinis, kitos sukarintos ar saugumo tarnybos apmokamas pareigūnas? Nesu
  8.3 Ar turite kitos valstybės pilietybę? Neturiu
  8.4 Ar esate susijęs priesaika ar pasižadėjimu užsienio valstybei? Nesu
  9. Pagal Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 98 straipsnio 1 ir 3 dalis Jūs turite nurodyti:
  9.1 Ar esate ne pagal Lietuvos Respublikos užduotis sąmoningai bendradarbiavęs su kitų valstybių specialiosiomis tarnybomis? Ne
  9.2 Ar buvote po 1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Respublikos teismo įsiteisėjusiu nuosprendžiu pripažintas kaltu dėl nusikalstamos veikos? Ne
  9.3 Ar buvote įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu bet kada pripažintas kaltu padaręs sunkų ar labai sunkų nusikaltimą? Ne
  10. Gimimo vieta Paklanių k., Raseinių r.
  11. Tautybė lietuvis

  12. Išsilavinimas:
  Išsilavinimas Mokymo įstaigos pavadinimas Specialybė Baigimo metai
  Aukštasis Lietuvos ž ū akademija inžinierius mechanikas 1975

  Jei turite, nurodykite mokslo laipsnį Neturiu
  13. Kokias užsienio kalbas mokate rusų, vokiečių pagrindai, anglų
  14. Kokios partijos, politinės organizacijos narys esate (buvote) Lietuvos Socialdemokratų partija

  15. Ar buvote anksčiau išrinktas į Lietuvos Respublikos Aukščiausiąją Tarybą, Seimą, savivaldybių tarybas; kitų Europos Sąjungos valstybių narių parlamentus, savivaldybių institucijas; Europos Parlamentą:
  Institucijos pavadinimas, pareigos Laikotarpis
  Raseinių sav.tarybos narys 2000 - 2002
  Raseinių sav, tarybos narys, meras 2003 - 2007
  Raseinių sav. tarybos narys 2007 - 2008
  Lietuvos Respublikos Seimo narys 2008 -


  16. Pagrindinė darbovietė, pareigos Lietuvos Respublikos Seimas,Seimo narys 17. Visuomeninė veikla LSDP tarybos narys, LSDP Raseinių skyr. pirmininko pavaduotojas, prezidiumo narys
  18. Pomėgiai sportas, medžioklė, žvejyba
  19. Šeiminė padėtis vedęs
  Vyro arba žmonos vardas (pavardė) Danutė Jonylienė
  20. Vaikų vardai (pavardės) Vaida Žebarauskienė, Vilma Jonylaitė, Milda Jonylaitė, Donatas Fetingis