Savarankiškas politinės kampanijos dalyvis

Duomenys pateikti partijų iždininkų. Prašome partijų iždininkus atidžiai juos peržiūrėti ir, pastebėjus netikslumus, pataisyti. Svetainės puslapių turinys aktualizuojamas vieną kartą per parą.

Lietuvos socialdemokratų partijos Raseinių rinkimų apygardoje Nr. 42 kandidatas EDMUNDAS JONYLA (S)

Savarankiškas politinės kampanijos dalyvis
Statusas: savarankiškas
Telefonas pasiteirauti: 865842453
Elektroninio pašto adresas: edjony@lrs.lt

Savarankiško politinės kampanijos dalyvio iždininkas

Vardas, pavardė: ZOSĖ PETRAITIENĖ
Telefonas: 865787480
El. paštas: zpetraitiene@gmail.com
Dalyvių sąrašas