2012 m. spalio 14 d. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

ADAS    JAKUBAUSKAS

Savarankiško politinės kampanijos dalyvio duomenys

Apygarda: Daugiamandatė
Iškėlė: Lietuvos socialdemokratų partija
numeris sąraše: 39


Balsavimo rezultatai:
Daugiamandatėje apygardoje
 • Anketa
 • Biografija
 • Turto ir pajamų deklaracijos
 • Interesų deklaracija
 • Kita
 • 5. Gimimo data 1964-08-19
  6. Nuolatinės gyvenamosios vietos adresas Pagirių k.
  8. Pagal Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 38 straipsnio 4 dalį Jūs turite atsakyti į šiuos klausimus:
  8.1 Ar turite nebaigtą atlikti teismo nuosprendžiu paskirtą bausmę? Neturiu
  8.2 Ar esate asmuo, atliekantis tikrąją karo arba alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą, neišėjęs į atsargą krašto apsaugos sistemos, policijos ir vidaus tarnybos karininkas, puskarininkis ar liktinis, kitos sukarintos ar saugumo tarnybos apmokamas pareigūnas? Nesu
  8.3 Ar turite kitos valstybės pilietybę? Neturiu
  8.4 Ar esate susijęs priesaika ar pasižadėjimu užsienio valstybei? Nesu
  9. Pagal Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 98 straipsnio 1 ir 3 dalis Jūs turite nurodyti:
  9.1 Ar esate ne pagal Lietuvos Respublikos užduotis sąmoningai bendradarbiavęs su kitų valstybių specialiosiomis tarnybomis? Ne
  9.2 Ar buvote po 1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Respublikos teismo įsiteisėjusiu nuosprendžiu pripažintas kaltu dėl nusikalstamos veikos? Ne
  9.3 Ar buvote įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu bet kada pripažintas kaltu padaręs sunkų ar labai sunkų nusikaltimą? Ne
  10. Gimimo vieta Butrimonys, Alytaus rajonas
  11. Tautybė totorius (-ė)

  12. Išsilavinimas:
  Išsilavinimas Mokymo įstaigos pavadinimas Specialybė Baigimo metai
  Aukštasis Poznanės Adomo Mickevičiaus universitetas (Lenkija) Politikos mokslai 2003
  Aukštasis Vilniaus pedagoginis universitetas Filologija 1994
  Aukštesnysis Alytaus politechnikumas Žemės ūkio elektrifikavimas 1984

  Jei turite, nurodykite mokslo laipsnį Socialinių mokslų daktaras , vardą Docentas

  13. Kokias užsienio kalbas mokate anglų, rusų, lenkų, turkų
  14. Kokios partijos, politinės organizacijos narys esate (buvote) Lietuvos socialdemokratų partijos narys

  16. Pagrindinė darbovietė, pareigos Mykolo Romerio universitetas,Politikos ir vadybos fakulteto, Politikos mokslų katedros docentas 17. Visuomeninė veikla Lietuvos totorių bendruomenių sąjungos pirmininkas, Vytauto Didžiojo paminklo pastatyto fondo valdybos narys, Tautinių bendrijų tarybos prie LR kultūros ministerijos narys
  18. Pomėgiai Politikos mokslai, Lietuvos istorija, etninė kultūra ir politika, mokslinė bei grožinė literatūra, klasikinė muzika, dalyvavimas karo istorijos klube, dviračių sportas, kelionės
  19. Šeiminė padėtis vedęs
  Vyro arba žmonos vardas (pavardė) Rozalija Jakubauskienė
  20. Vaikų vardai (pavardės) Ernestas Jakubauskas, Elminas Jakubauskas

  21. Be jau išvardytų atsakymų, ką dar norėtumėte parašyti apie save
  laisvalaikiu kuriu eilėraščius