2012 m. spalio 14 d. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

ALVYDAS    VAICEKAUSKAS

Apygarda: Prienų - Birštono (Nr.67)
Iškėlė: Lietuvos socialdemokratų partija

Savarankiško politinės kampanijos dalyvio duomenys

Apygarda: Daugiamandatė
Iškėlė: Lietuvos socialdemokratų partija
numeris sąraše: 67


Balsavimo rezultatai:
Daugiamandatėje apygardoje
Vienmandatėje apygardoje: I turas  II turas
 • Anketa
 • Biografija
 • Turto ir pajamų deklaracijos
 • Interesų deklaracija
 • Kita
 • 5. Gimimo data 1957-06-13
  6. Nuolatinės gyvenamosios vietos adresas Seniūnų k.
  8. Pagal Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 38 straipsnio 4 dalį Jūs turite atsakyti į šiuos klausimus:
  8.1 Ar turite nebaigtą atlikti teismo nuosprendžiu paskirtą bausmę? Neturiu
  8.2 Ar esate asmuo, atliekantis tikrąją karo arba alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą, neišėjęs į atsargą krašto apsaugos sistemos, policijos ir vidaus tarnybos karininkas, puskarininkis ar liktinis, kitos sukarintos ar saugumo tarnybos apmokamas pareigūnas? Nesu
  8.3 Ar turite kitos valstybės pilietybę? Neturiu
  8.4 Ar esate susijęs priesaika ar pasižadėjimu užsienio valstybei? Nesu
  9. Pagal Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 98 straipsnio 1 ir 3 dalis Jūs turite nurodyti:
  9.1 Ar esate ne pagal Lietuvos Respublikos užduotis sąmoningai bendradarbiavęs su kitų valstybių specialiosiomis tarnybomis? Ne
  9.2 Ar buvote po 1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Respublikos teismo įsiteisėjusiu nuosprendžiu pripažintas kaltu dėl nusikalstamos veikos? Ne
  9.3 Ar buvote įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu bet kada pripažintas kaltu padaręs sunkų ar labai sunkų nusikaltimą? Ne
  10. Gimimo vieta Kedonių k., Alytaus raj.
  11. Tautybė lietuvis

  12. Išsilavinimas:
  Išsilavinimas Mokymo įstaigos pavadinimas Specialybė Baigimo metai
  Aukštasis Lietuvos žemės ūkio akademija Mokslinis agronomas 1980


  13. Kokias užsienio kalbas mokate rusų, lenkų
  14. Kokios partijos, politinės organizacijos narys esate (buvote) Lietuvos socialdemokratų partijos

  15. Ar buvote anksčiau išrinktas į Lietuvos Respublikos Aukščiausiąją Tarybą, Seimą, savivaldybių tarybas; kitų Europos Sąjungos valstybių narių parlamentus, savivaldybių institucijas; Europos Parlamentą:
  Institucijos pavadinimas, pareigos Laikotarpis
  Prienų r. savivaldybės taryba 2002 -


  16. Pagrindinė darbovietė, pareigos Alvydo Vaicekausko ūkininko ūkis,ūkininkas 17. Visuomeninė veikla Nuo 1995 Lietuvos socialdemokratų partijos narys, nuo 2005 LSDP Prienų skyriaus pirmininko pavaduotojas, 2007 m. išrinktas partijos respublikinės tarybos nariu, nuo 2011 m. LSDP Prienų skyriaus pirmininkas, nuo 2002 m. esu Prienų savivaldybės tarybos narys, LKL krepšinio klubo Prienų Rūdupis valdybos narys
  18. Pomėgiai laisvalaikiu skaitau,mėgstu keliauti,fotografuoti, būti gamtoje
  19. Šeiminė padėtis vedęs
  Vyro arba žmonos vardas (pavardė) žmona Audronė
  20. Vaikų vardai (pavardės) Audvydas, Simona