2012 m. spalio 14 d. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

ALVYDAS    VAICEKAUSKAS

Apygarda: Prienų - Birštono (Nr.67)
Iškėlė: Lietuvos socialdemokratų partija

Savarankiško politinės kampanijos dalyvio duomenys

Apygarda: Daugiamandatė
Iškėlė: Lietuvos socialdemokratų partija
numeris sąraše: 67


Balsavimo rezultatai:
Daugiamandatėje apygardoje
Vienmandatėje apygardoje: I turas  II turas
 • Anketa
 • Biografija
 • Turto ir pajamų deklaracijos
 • Interesų deklaracija
 • Kita
 • Gimė 1957 m. birželio 13 d. Alytaus rajono Kedonių kaime.
  Mokėsi Kedonių aštuonmetėje mokykloje, Alytaus mokykloje-internate įgijo vidurinį išsilavinimą. Jau nuo aštuntos klasės žinojo, kad nori tapti agronomu. Traukė gamta, buvo artimas kaimo gyvenimas. Išmoko dirbti visus ūkiškus darbus.
  Baigęs vidurinę, įstojo į Lietuvos žemės ūkio akademiją (dabar A. Stulginskio žemės ūkio universitetas), įgijo mokslinio agronomo specialybę.
  Baigęs Žemės ūkio akademiją, gavo paskyrimą į Prienų rajono Daukšiagirio sodininkystės tarybinį ūkį.
  Čia sutiko jauną mokytoją Audronę, kuri tapo jo žmona. Šiame krašte ir įleido šaknis.
  Penkerius metus dirbo Daukšiagirio sodininkystės tarybiniame ūkyje agronomu, vėliau buvo Prienų rajono Pakuonio apylinkės vykdomojo komiteto pirmininkas. Aštuonerius metus vadovavo Kudirkų kolūkiui ir Purvininkų bendrovei.
  Nuo 1997 m. pradėjo ūkininkauti Pakuonio seniūnijoje.
  2000–2003 m. dirbo Pakuonio seniūnijos seniūnu, 2003–2006 m. – Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriumi.
  2007 m. buvo išrinktas savivaldybės meru. Panaudodami savivaldybės, valstybės, Europos Sąjungos lėšas įgyvendino ne vieną svarbų projektą: renovuota Veiverių Tomo Žilinsko gimnazija, Pakuonio ir Ąžuolo pagrindinės mokyklos, modernizuotos lopšelio-darželio „Pasaka“ patalpos, gauta parama Prienų viešosios bibliotekos renovacijai. Kadencijos metu Prienuose iškilo unikali Sporto arena, neįgaliesiems atvertos Socialinių paslaugų centro durys, renovuotos 6 kaimų bibliotekos, pradėta Prienų kultūros centro, Krašto muziejaus, Stakliškių kultūros centro, Šilavoto ir Naujosios Ūtos daugiafunkcinių centrų renovacija, pasirašytos sutartys dėl Balbieriškio parko seklyčios, Veiverių Antano Kučingio meno mokyklos ir parko įrengimo ir atnaujinimo darbų pradžios. Per minėtą laikotarpį buvo renovuojamos pagrindinės Prienų miesto gatvės, tiesiami vandentiekio ir nuotekų tinklai, įrenginėjami vandens valymo įrengimai kaimiškosiose seniūnijose.
  Dirbdamas vadovaujamą darbą visada reikalauja iš savęs ir pavaldinių didelės atsakomybės ne tik valstybei, bet ir kiekvienam žmogui, stengiasi, kad kiekvienas darbas būtų atliktas gerai ir iki galo. Turi vadybinės ir politinės darbo visuose savivaldos lygmenyse patirties, susipažinęs su teisės aktų inicijavimo ir priėmimo procedūromis.
  Aktyviai dalyvauja visuomeninėje veikloje. Nuo 1995 m. yra Lietuvos socialdemokratų partijos narys, nuo 2005 m. – LSDP Prienų skyriaus pirmininko pavaduotojas, 2007 m. buvo išrinktas partijos respublikinės tarybos nariu, 2011 m. – LSDP Prienų skyriaus pirmininku. 2002 m. padėjo įkurti vieną pirmųjų rajone Pakuonio krašto bendruomenę.
  Nuo 2003 m. iki dabar yra Prienų rajono savivaldybės tarybos narys, nuo 2011 m. – Ekonominės plėtros, finansų ir investicijų komiteto pirmininkas, LKL Prienų krepšinio klubo „Rūdupis“ valdybos narys.
  Laisvalaikiu skaito, mėgsta keliauti, fotografuoti, būti gamtoje.
  Kartu su žmona užaugino sūnų Audvydą ir dukterį Simoną, jie dabar jau gyvena savarankiškai. Beveik trejus metus džiaugiasi ir anūke Ievute. Žmona eina Pakuonio pagrindinės mokyklos direktoriaus pavaduotojos pareigas, yra edukologijos magistrė, dirba Nacionalinėje mokyklų vertinimo agentūroje mokyklų vadybinės ir pedagoginės veiklos vertintoja (auditore).