2012 m. spalio 14 d. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

ALVYDAS    VAICEKAUSKAS

Apygarda: Prienų - Birštono (Nr.67)
Iškėlė: Lietuvos socialdemokratų partija

Savarankiško politinės kampanijos dalyvio duomenys

Apygarda: Daugiamandatė
Iškėlė: Lietuvos socialdemokratų partija
numeris sąraše: 67


Balsavimo rezultatai:
Daugiamandatėje apygardoje
Vienmandatėje apygardoje: I turas  II turas
 • Anketa
 • Biografija
 • Turto ir pajamų deklaracijos
 • Interesų deklaracija
 • Kita
 • Deklaruojantis asmuo: ALVYDAS VAICEKAUSKAS

  Deklaruojančio asmens sutuoktinis, sugyventinis, partneris:
  Vardas: AUDRONĖ
  Pavardė: VAICEKAUSKIENĖ
  Sutuoktinio, sugyventinio, partnerio darbovietė (kitos darbovietės nurodomos ID001J priede): Kitas valstybės pareigūnas, nenurodytas 200-204 klasifikatoriaus punktuose, PAKUONIO PAGRINDINĖ MOKYKLA
  ID001S SANDORIAI
  Gautos dovanos ir kiti sandoriai
  Sandorį sudaręs asmuo Sandoris Sandorio forma Kita
  sandorio šalis
  Sandorio sudarymo data Sandorio pabaigos data Sandorio suma Lt Sandorio
  šalies kodas
  Kitos sandorio
  šalies pavadinimas
  Sandorio
  objekto pavadinimas
  Deklaruojantysis Pirkimas Rašytinė Juridiniai asmenys, registruoti Lietuvoje 2011-10-28 2012-01-17 59290 302498218 UAB"AGROSISTEMOS" ŽEMĖS ŪKIO ĮRENGIMAI
  Deklaruojantysis Pirkimas Rašytinė Juridiniai asmenys, registruoti Lietuvoje 2011-07-28 2011-08-03 159042 110360528 UAB"DOJUSAGRO" ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA
  Deklaruojantysis Paskola (gauta) Notarinė Juridiniai asmenys, registruoti Lietuvoje 2009-10-07 2016-09-16 434681 112029651 AB"SWEDBANK" PASKOLA ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKOS PIRKIMUI
  Deklaruojantysis Paskola (gauta) Rašytinė Juridiniai asmenys, registruoti Lietuvoje 2010-07-14 2013-07-28 20394 112046234 KU"PRIENŲ TAUPA" PASKOLA ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKAI ĮSIGYTI

  ID001I INDIVIDUALI VEIKLA
  Deklaruojančiojo ir / ar jo sutuoktinio, sugyventinio, partnerio individuali veikla, kaip ji apibrėžta Gyventojų pajamų mokesčio įstatyme
  Asmuo, kurio individuali veikla toliau bus nurodoma Individualios veiklos rūšis Individualios veiklos pradžia Individualios veiklos pabaigos data (jei nepasibaigė, pildyti nereikia) Papildomi duomenys apie individualią veiklą
  Deklaruojantysis Žemės ūkio veikla 2003-01-01