2012 m. spalio 14 d. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

STANISLAVA    CVIRKIENĖ

Savarankiško politinės kampanijos dalyvio duomenys

Apygarda: Daugiamandatė
Iškėlė: Lietuvos socialdemokratų partija
numeris sąraše: 118


Balsavimo rezultatai:
Daugiamandatėje apygardoje
 • Anketa
 • Biografija
 • Turto ir pajamų deklaracijos
 • Interesų deklaracija
 • Kita
 • 5. Gimimo data 1945-05-26
  6. Nuolatinės gyvenamosios vietos adresas Vilnius
  8. Pagal Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 38 straipsnio 4 dalį Jūs turite atsakyti į šiuos klausimus:
  8.1 Ar turite nebaigtą atlikti teismo nuosprendžiu paskirtą bausmę? Neturiu
  8.2 Ar esate asmuo, atliekantis tikrąją karo arba alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą, neišėjęs į atsargą krašto apsaugos sistemos, policijos ir vidaus tarnybos karininkas, puskarininkis ar liktinis, kitos sukarintos ar saugumo tarnybos apmokamas pareigūnas? Nesu
  8.3 Ar turite kitos valstybės pilietybę? Neturiu
  8.4 Ar esate susijęs priesaika ar pasižadėjimu užsienio valstybei? Nesu
  9. Pagal Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 98 straipsnio 1 ir 3 dalis Jūs turite nurodyti:
  9.1 Ar esate ne pagal Lietuvos Respublikos užduotis sąmoningai bendradarbiavęs su kitų valstybių specialiosiomis tarnybomis? Ne
  9.2 Ar buvote po 1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Respublikos teismo įsiteisėjusiu nuosprendžiu pripažintas kaltu dėl nusikalstamos veikos? Ne
  9.3 Ar buvote įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu bet kada pripažintas kaltu padaręs sunkų ar labai sunkų nusikaltimą? Ne
  10. Gimimo vieta Nevočių k., Šilalės raj., Lietuva
  11. Tautybė lietuvė

  12. Išsilavinimas:
  Išsilavinimas Mokymo įstaigos pavadinimas Specialybė Baigimo metai
  Aukštasis magistrinis KU švietimo vadyba 2004
  Aukštasis universitetinis VPI istorijos-visuomenės mokslai 1976


  13. Kokias užsienio kalbas mokate rusų, anglų
  14. Kokios partijos, politinės organizacijos narys esate (buvote) Lietuvos socialdemokratų partija

  16. Pagrindinė darbovietė, pareigos Vilniaus Santariškių konsultacinis mokymo centras,istorijos mokytoja metodininkė 17. Visuomeninė veikla LSDP tarybos narė, Švietimo ir mokslo komiteto sekretorė, LSDP Vilniaus miesto skyriaus tarybos, prezidiumo narė, Švietimo komisijos pirmininkė, Antakalnio poskyrio Žolyno grupės pirmininkė,Vilniaus miesto savivaldybės tarybos visuomeninės Švietimo ir jaunimo reikalų komisijos pirmininkė, sodų bendrijos,,Vaguva,,valdybos pirmininkė
  18. Pomėgiai Filosofijos studijavimas, sportas, meninis fotagrafavimas, automobilio vairavimas
  19. Šeiminė padėtis ištekėjusi
  Vyro arba žmonos vardas (pavardė) Ričardas Mečislovas Cvirka
  20. Vaikų vardai (pavardės) Raimondas Cvirka, Žilvinas Cvirka

  21. Be jau išvardytų atsakymų, ką dar norėtumėte parašyti apie save
  Turiu praktinės patirties įstatymų ir teisės aktų rengime