2012 m. spalio 14 d. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

LINA    BUDREIKAITĖ

Savarankiško politinės kampanijos dalyvio duomenys

Apygarda: Daugiamandatė
Iškėlė: Lietuvos socialdemokratų partija
numeris sąraše: 104


Balsavimo rezultatai:
Daugiamandatėje apygardoje
 • Anketa
 • Biografija
 • Turto ir pajamų deklaracijos
 • Interesų deklaracija
 • Kita
 • 5. Gimimo data 1969-10-03
  6. Nuolatinės gyvenamosios vietos adresas Panevėžys
  8. Pagal Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 38 straipsnio 4 dalį Jūs turite atsakyti į šiuos klausimus:
  8.1 Ar turite nebaigtą atlikti teismo nuosprendžiu paskirtą bausmę? Neturiu
  8.2 Ar esate asmuo, atliekantis tikrąją karo arba alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą, neišėjęs į atsargą krašto apsaugos sistemos, policijos ir vidaus tarnybos karininkas, puskarininkis ar liktinis, kitos sukarintos ar saugumo tarnybos apmokamas pareigūnas? Nesu
  8.3 Ar turite kitos valstybės pilietybę? Neturiu
  8.4 Ar esate susijęs priesaika ar pasižadėjimu užsienio valstybei? Nesu
  9. Pagal Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 98 straipsnio 1 ir 3 dalis Jūs turite nurodyti:
  9.1 Ar esate ne pagal Lietuvos Respublikos užduotis sąmoningai bendradarbiavęs su kitų valstybių specialiosiomis tarnybomis? Ne
  9.2 Ar buvote po 1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Respublikos teismo įsiteisėjusiu nuosprendžiu pripažintas kaltu dėl nusikalstamos veikos? Ne
  9.3 Ar buvote įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu bet kada pripažintas kaltu padaręs sunkų ar labai sunkų nusikaltimą? Ne
  10. Gimimo vieta Panevėžys
  11. Tautybė Nenurodė

  12. Išsilavinimas:
  Išsilavinimas Mokymo įstaigos pavadinimas Specialybė Baigimo metai
  Aukštasis Vytauto Didžiojo universitetas Andragogo profesinė kvalifikacija 2008
  Aukštasis Šiaulių universitetas Rusų k. ir lit. mokytoja 1992

  Jei turite, nurodykite mokslo laipsnį Neturiu
  13. Kokias užsienio kalbas mokate rusų
  16. Pagrindinė darbovietė, pareigos Panevėžio rajono Ėriškių Juozo Balčikonio pagrindinė mokykla,direktorė 17. Visuomeninė veikla Panevėžio miesto Beržų g. 23 namo bendrijos Valdybos narė
  18. Pomėgiai skaitymas, mezgimas
  19. Šeiminė padėtis netekėjusi
  20. Vaikų vardai (pavardės) sūnus Augustinas

  21. Be jau išvardytų atsakymų, ką dar norėtumėte parašyti apie save
  esu darbšti, punktuali, laikausi duoto žodžio, netoleruoju melo ir apgaulės. Esu kūrybiška asmenybė, išleidau dvi knygeles apie Panevėžio rajono Ėriškių kraštą.