2012 m. spalio 14 d. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

ZOFIJA    PAULIKIENĖ

Apygarda: Akmenės - Joniškio (Nr.39)
Iškėlė: Lietuvos socialdemokratų partija

Savarankiško politinės kampanijos dalyvio duomenys

Apygarda: Daugiamandatė
Iškėlė: Lietuvos socialdemokratų partija
numeris sąraše: 68


Balsavimo rezultatai:
Daugiamandatėje apygardoje
Vienmandatėje apygardoje: I turas  II turas
 • Anketa
 • Biografija
 • Turto ir pajamų deklaracijos
 • Interesų deklaracija
 • Kita
 • 5. Gimimo data 1949-05-01
  6. Nuolatinės gyvenamosios vietos adresas Akmenė
  8. Pagal Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 38 straipsnio 4 dalį Jūs turite atsakyti į šiuos klausimus:
  8.1 Ar turite nebaigtą atlikti teismo nuosprendžiu paskirtą bausmę? Neturiu
  8.2 Ar esate asmuo, atliekantis tikrąją karo arba alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą, neišėjęs į atsargą krašto apsaugos sistemos, policijos ir vidaus tarnybos karininkas, puskarininkis ar liktinis, kitos sukarintos ar saugumo tarnybos apmokamas pareigūnas? Nesu
  8.3 Ar turite kitos valstybės pilietybę? Neturiu
  8.4 Ar esate susijęs priesaika ar pasižadėjimu užsienio valstybei? Nesu
  9. Pagal Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 98 straipsnio 1 ir 3 dalis Jūs turite nurodyti:
  9.1 Ar esate ne pagal Lietuvos Respublikos užduotis sąmoningai bendradarbiavęs su kitų valstybių specialiosiomis tarnybomis? Ne
  9.2 Ar buvote po 1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Respublikos teismo įsiteisėjusiu nuosprendžiu pripažintas kaltu dėl nusikalstamos veikos? Ne
  9.3 Ar buvote įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu bet kada pripažintas kaltu padaręs sunkų ar labai sunkų nusikaltimą? Ne
  10. Gimimo vieta Klauseikių kaimas, Skuodo raj. sav.
  11. Tautybė lietuvė

  12. Išsilavinimas:
  Išsilavinimas Mokymo įstaigos pavadinimas Specialybė Baigimo metai
  Aukštasis Maskvos kooperacijos institutas ekonomisto 1976
  Aukštasis neuniversitetinis Vilniaus kooperacijos technikumas planuotojo 1969

  Jei turite, nurodykite mokslo laipsnį Magistro kvalifikacijos laipsnis , vardą Neturiu

  13. Kokias užsienio kalbas mokate anglų, rusų
  14. Kokios partijos, politinės organizacijos narys esate (buvote) Lietuvos socialdemokratų

  15. Ar buvote anksčiau išrinktas į Lietuvos Respublikos Aukščiausiąją Tarybą, Seimą, savivaldybių tarybas; kitų Europos Sąjungos valstybių narių parlamentus, savivaldybių institucijas; Europos Parlamentą:
  Institucijos pavadinimas, pareigos Laikotarpis
  Akmenės rajono savivaldybės Taryba, narė 2003 - 2007
  Akmenės rajono savivaldybės Taryba, narė 2007 - 2011
  Akmenės rajono savivaldybės Taryba, narė 2011 - 2015


  16. Pagrindinė darbovietė, pareigos Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Mažeikių skyriaus Akmenės skyrius,Vedėja 17. Visuomeninė veikla Akmenės rajono savivaldybės Tarybos narė
  18. Pomėgiai Turizmas
  19. Šeiminė padėtis Nenurodė
  Vyro arba žmonos vardas (pavardė) Algis Paulikas
  20. Vaikų vardai (pavardės) Lina Tamošaitienė, Asta Bareikienė

  21. Be jau išvardytų atsakymų, ką dar norėtumėte parašyti apie save
  Papildomų duomenų nėra