2012 m. spalio 14 d. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

EDVARDAS    ŽAKARIS

Apygarda: Aušros (Nr.23)
Iškėlė: Lietuvos socialdemokratų partija

Savarankiško politinės kampanijos dalyvio duomenys

Apygarda: Daugiamandatė
Iškėlė: Lietuvos socialdemokratų partija
numeris sąraše: 16


Balsavimo rezultatai:
Daugiamandatėje apygardoje
Vienmandatėje apygardoje: I turas  II turas
 • Anketa
 • Biografija
 • Turto ir pajamų deklaracijos
 • Interesų deklaracija
 • Kita
 • 5. Gimimo data 1952-05-25
  6. Nuolatinės gyvenamosios vietos adresas Šiauliai
  8. Pagal Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 38 straipsnio 4 dalį Jūs turite atsakyti į šiuos klausimus:
  8.1 Ar turite nebaigtą atlikti teismo nuosprendžiu paskirtą bausmę? Neturiu
  8.2 Ar esate asmuo, atliekantis tikrąją karo arba alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą, neišėjęs į atsargą krašto apsaugos sistemos, policijos ir vidaus tarnybos karininkas, puskarininkis ar liktinis, kitos sukarintos ar saugumo tarnybos apmokamas pareigūnas? Nesu
  8.3 Ar turite kitos valstybės pilietybę? Neturiu
  8.4 Ar esate susijęs priesaika ar pasižadėjimu užsienio valstybei? Nesu
  9. Pagal Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 98 straipsnio 1 ir 3 dalis Jūs turite nurodyti:
  9.1 Ar esate ne pagal Lietuvos Respublikos užduotis sąmoningai bendradarbiavęs su kitų valstybių specialiosiomis tarnybomis? Ne
  9.2 Ar buvote po 1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Respublikos teismo įsiteisėjusiu nuosprendžiu pripažintas kaltu dėl nusikalstamos veikos? Ne
  9.3 Ar buvote įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu bet kada pripažintas kaltu padaręs sunkų ar labai sunkų nusikaltimą? Ne
  10. Gimimo vieta Pagėgių km.,Šilutės raj.
  11. Tautybė lietuvis

  12. Išsilavinimas:
  Išsilavinimas Mokymo įstaigos pavadinimas Specialybė Baigimo metai
  Aukštasis Šiaulių K.Preikšo pedagoginis institutas tiflopedagogas 1988
  Aukštasis Lietuvos žemės ūkio akademija ekonomistas - organizatorius 1985


  13. Kokias užsienio kalbas mokate rusų
  14. Kokios partijos, politinės organizacijos narys esate (buvote) Lietuvos socialdemokratų partijos

  15. Ar buvote anksčiau išrinktas į Lietuvos Respublikos Aukščiausiąją Tarybą, Seimą, savivaldybių tarybas; kitų Europos Sąjungos valstybių narių parlamentus, savivaldybių institucijas; Europos Parlamentą:
  Institucijos pavadinimas, pareigos Laikotarpis
  Kelmės miesto liaudies deputatų tarybos deputatas 1987 - 1990
  Šiaulių miesto liaudies deputatų tarybos deputatas 1990 - 1995
  Šiaulių miesto savivaldybės tarybos narys 2000 - 2002
  Šiaulių miesto savivaldybės tarybos narys 2002 - 2004
  Lietuvos Respublikos Seimo narys 2004 - 2008
  Šiaulių miesto savivaldybės tarybos narys 2007 - 2007
  Lietuvos Respublikos Seimo narys 2008 - 2012
  Šiaulių miesto savivaldybės tarybos narys 2011 - 2011


  16. Pagrindinė darbovietė, pareigos Lietuvos Respublikos Seimas,Seimo narys 17. Visuomeninė veikla Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos tarybos narys, Lietuvos socialinių įmonių asociacijos narys
  18. Pomėgiai muzika, sportas, literatūra
  19. Šeiminė padėtis vedęs
  Vyro arba žmonos vardas (pavardė) Jolanta
  20. Vaikų vardai (pavardės) Vaidas, Donatas, Lukas, Ignas, Urtė