Savarankiškas politinės kampanijos dalyvis

Duomenys pateikti partijų iždininkų. Prašome partijų iždininkus atidžiai juos peržiūrėti ir, pastebėjus netikslumus, pataisyti. Svetainės puslapių turinys aktualizuojamas vieną kartą per parą.

Lietuvos socialdemokratų partijos Aušros rinkimų apygardoje Nr. 23 kandidatas EDVARDAS ŽAKARIS (S)

Savarankiškas politinės kampanijos dalyvis
Statusas: savarankiškas
Telefonas pasiteirauti: 869842244
Elektroninio pašto adresas: edvardas.zakaris@lrs.lt

Savarankiško politinės kampanijos dalyvio iždininkas

Vardas, pavardė: ROZALIJA GOŠTAUTIENĖ
Telefonas: 860004989
El. paštas: rozyte_g@yahoo.com
Dalyvių sąrašas