2012 m. spalio 14 d. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

ALDONA    VORIENĖ

Savarankiško politinės kampanijos dalyvio duomenys

Apygarda: Daugiamandatė
Iškėlė: Lietuvos socialdemokratų partija
numeris sąraše: 101


Balsavimo rezultatai:
Daugiamandatėje apygardoje
 • Anketa
 • Biografija
 • Turto ir pajamų deklaracijos
 • Interesų deklaracija
 • Kita
 • 5. Gimimo data 1952-06-12
  6. Nuolatinės gyvenamosios vietos adresas Krekenavos sen.
  8. Pagal Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 38 straipsnio 4 dalį Jūs turite atsakyti į šiuos klausimus:
  8.1 Ar turite nebaigtą atlikti teismo nuosprendžiu paskirtą bausmę? Neturiu
  8.2 Ar esate asmuo, atliekantis tikrąją karo arba alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą, neišėjęs į atsargą krašto apsaugos sistemos, policijos ir vidaus tarnybos karininkas, puskarininkis ar liktinis, kitos sukarintos ar saugumo tarnybos apmokamas pareigūnas? Nesu
  8.3 Ar turite kitos valstybės pilietybę? Neturiu
  8.4 Ar esate susijęs priesaika ar pasižadėjimu užsienio valstybei? Nesu
  9. Pagal Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 98 straipsnio 1 ir 3 dalis Jūs turite nurodyti:
  9.1 Ar esate ne pagal Lietuvos Respublikos užduotis sąmoningai bendradarbiavęs su kitų valstybių specialiosiomis tarnybomis? Ne
  9.2 Ar buvote po 1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Respublikos teismo įsiteisėjusiu nuosprendžiu pripažintas kaltu dėl nusikalstamos veikos? Ne
  9.3 Ar buvote įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu bet kada pripažintas kaltu padaręs sunkų ar labai sunkų nusikaltimą? Ne
  10. Gimimo vieta Biržų rajonas
  11. Tautybė lietuvė

  12. Išsilavinimas:
  Išsilavinimas Mokymo įstaigos pavadinimas Specialybė Baigimo metai
  Aukštasis Vilniaus aukštoji partinė mokykla Visuomeniniai mokslai 1990
  Aukštesnysis Vabalninko ŽŪT Planuotojas - normuotojas 1971


  13. Kokias užsienio kalbas mokate rusų, anglų
  14. Kokios partijos, politinės organizacijos narys esate (buvote) lsdp

  15. Ar buvote anksčiau išrinktas į Lietuvos Respublikos Aukščiausiąją Tarybą, Seimą, savivaldybių tarybas; kitų Europos Sąjungos valstybių narių parlamentus, savivaldybių institucijas; Europos Parlamentą:
  Institucijos pavadinimas, pareigos Laikotarpis
  Panevėžio rajono savivaldybės Tarybos narė 2004 - 2007
  Panevėžio rajono savivaldybės Tarybos narė 2007 - 2011


  16. Pagrindinė darbovietė, pareigos Panevėžio rajono savivaldybės Krekenavos seniūnija,Vyriausioji specialistė socialiniam darbui 17. Visuomeninė veikla Krekenavos bendruomenės tarybos pirmininkės pavaduotoja
  18. Pomėgiai Lankau ansamblį ( dainuoju), …auginu gėles
  19. Šeiminė padėtis našlė
  20. Vaikų vardai (pavardės) Aivaras Voras, Nerijus Voras

  21. Be jau išvardytų atsakymų, ką dar norėtumėte parašyti apie save
  Mėgstu organizacinį darbą, vedu renginius, kuriems pati rašau scenarijus