2012 m. spalio 14 d. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

DARIUS    PETROŠIUS

Apygarda: Tauragės (Nr.34)
Iškėlė: Lietuvos socialdemokratų partija

Savarankiško politinės kampanijos dalyvio duomenys

Apygarda: Daugiamandatė
Iškėlė: Lietuvos socialdemokratų partija
numeris sąraše: 62


Balsavimo rezultatai:
Daugiamandatėje apygardoje
Vienmandatėje apygardoje: I turas  II turas
  • Anketa
  • Biografija
  • Turto ir pajamų deklaracijos
  • Interesų deklaracija
  • Kita
  • 5. Gimimo data 1975-07-02
    6. Nuolatinės gyvenamosios vietos adresas Pagramančio mstl.
    8. Pagal Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 38 straipsnio 4 dalį Jūs turite atsakyti į šiuos klausimus:
    8.1 Ar turite nebaigtą atlikti teismo nuosprendžiu paskirtą bausmę? Neturiu
    8.2 Ar esate asmuo, atliekantis tikrąją karo arba alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą, neišėjęs į atsargą krašto apsaugos sistemos, policijos ir vidaus tarnybos karininkas, puskarininkis ar liktinis, kitos sukarintos ar saugumo tarnybos apmokamas pareigūnas? Nesu
    8.3 Ar turite kitos valstybės pilietybę? Neturiu
    8.4 Ar esate susijęs priesaika ar pasižadėjimu užsienio valstybei? Nesu
    9. Pagal Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 98 straipsnio 1 ir 3 dalis Jūs turite nurodyti:
    9.1 Ar esate ne pagal Lietuvos Respublikos užduotis sąmoningai bendradarbiavęs su kitų valstybių specialiosiomis tarnybomis? Ne
    9.2 Ar buvote po 1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Respublikos teismo įsiteisėjusiu nuosprendžiu pripažintas kaltu dėl nusikalstamos veikos? Ne
    9.3 Ar buvote įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu bet kada pripažintas kaltu padaręs sunkų ar labai sunkų nusikaltimą? Ne
    10. Gimimo vieta Tauragės raj.
    11. Tautybė lietuvis

    12. Išsilavinimas:
    Išsilavinimas Mokymo įstaigos pavadinimas Specialybė Baigimo metai
    Aukštasis teisės mokslų magistras Mykolo Romerio Universitetas teisininkas 1998

    Jei turite, nurodykite mokslo laipsnį Teisės mokslų daktaras
    13. Kokias užsienio kalbas mokate anglų, rusų
    14. Kokios partijos, politinės organizacijos narys esate (buvote) LSDP

    15. Ar buvote anksčiau išrinktas į Lietuvos Respublikos Aukščiausiąją Tarybą, Seimą, savivaldybių tarybas; kitų Europos Sąjungos valstybių narių parlamentus, savivaldybių institucijas; Europos Parlamentą:
    Institucijos pavadinimas, pareigos Laikotarpis
    Tauragės rajono taryba 2011 -


    16. Pagrindinė darbovietė, pareigos Prano Petrošiaus įmonė "Rimtija",direktorius 17. Visuomeninė veikla Nenurodė
    18. Pomėgiai sportas, medžioklė
    19. Šeiminė padėtis vedęs
    Vyro arba žmonos vardas (pavardė) Jūratė Petrošienė
    20. Vaikų vardai (pavardės) Augustė Petrošiūtė