2012 m. spalio 14 d. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

VYTAUTAS    SAULIS

Apygarda: Rokiškio (Nr.50)
Iškėlė: Lietuvos socialdemokratų partija

Savarankiško politinės kampanijos dalyvio duomenys

Apygarda: Daugiamandatė
Iškėlė: Lietuvos socialdemokratų partija
numeris sąraše: 63


Balsavimo rezultatai:
Daugiamandatėje apygardoje
Vienmandatėje apygardoje: I turas  II turas
 • Anketa
 • Biografija
 • Turto ir pajamų deklaracijos
 • Interesų deklaracija
 • Kita
 • 5. Gimimo data 1951-04-10
  6. Nuolatinės gyvenamosios vietos adresas Bajorų k.
  8. Pagal Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 38 straipsnio 4 dalį Jūs turite atsakyti į šiuos klausimus:
  8.1 Ar turite nebaigtą atlikti teismo nuosprendžiu paskirtą bausmę? Neturiu
  8.2 Ar esate asmuo, atliekantis tikrąją karo arba alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą, neišėjęs į atsargą krašto apsaugos sistemos, policijos ir vidaus tarnybos karininkas, puskarininkis ar liktinis, kitos sukarintos ar saugumo tarnybos apmokamas pareigūnas? Nesu
  8.3 Ar turite kitos valstybės pilietybę? Neturiu
  8.4 Ar esate susijęs priesaika ar pasižadėjimu užsienio valstybei? Nesu
  9. Pagal Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 98 straipsnio 1 ir 3 dalis Jūs turite nurodyti:
  9.1 Ar esate ne pagal Lietuvos Respublikos užduotis sąmoningai bendradarbiavęs su kitų valstybių specialiosiomis tarnybomis? Ne
  9.2 Ar buvote po 1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Respublikos teismo įsiteisėjusiu nuosprendžiu pripažintas kaltu dėl nusikalstamos veikos? Ne
  9.3 Ar buvote įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu bet kada pripažintas kaltu padaręs sunkų ar labai sunkų nusikaltimą? Ne
  10. Gimimo vieta Lietuva,Rokikio rajonas,Sėlynės kaimas
  11. Tautybė lietuvis

  12. Išsilavinimas:
  Išsilavinimas Mokymo įstaigos pavadinimas Specialybė Baigimo metai
  Aukštasis Lietuvos žemės ūkio akademija (dabar A.Stulginskio universitetas) inžinierius-mechanikas 1974


  14. Kokios partijos, politinės organizacijos narys esate (buvote) Lietuvos socialdemokratų partijos narys

  15. Ar buvote anksčiau išrinktas į Lietuvos Respublikos Aukščiausiąją Tarybą, Seimą, savivaldybių tarybas; kitų Europos Sąjungos valstybių narių parlamentus, savivaldybių institucijas; Europos Parlamentą:
  Institucijos pavadinimas, pareigos Laikotarpis
  Rokiškio rajono savivaldybės taryba 1990 - 2003
  Lietuvos Respublikos Seimas 1992 - 1996
  Lietuvos Respublikos Seimas 2000 - 2004
  Lietuvos Respublikos Seimas 2004 - 2008
  Rokiškio rajono savivaldybės taryba 2008 - 2011


  16. Pagrindinė darbovietė, pareigos Rokiškio rajono savivaldybės administracija,administracijos direktoriaus pavaduotojas 17. Visuomeninė veikla LSDP Rokiškio skyriaus pirmininkas, Lietuvai pagražinti draugijos narys
  18. Pomėgiai medžioklė,grybavimas,bendravimas su rajono žmonėmis
  19. Šeiminė padėtis vedęs
  Vyro arba žmonos vardas (pavardė) Ona Saulienė
  20. Vaikų vardai (pavardės) Neringa Pukalskienė, Raimonda Saulienė, Mindaugas Saulis