2012 m. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai ir referendumas dėl naujos atominės elektrinės statybos Lietuvos Respublikoje


Balsavimo rezultatai. 2012 m. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai ir referendumas dėl naujos atominės elektrinės statybos Lietuvos Respublikoje


Rokiškio (Nr.50) apygarda


Puslapis atnaujintas 2012-11-03 18:56.

Apylinkių skaičius 39
Pagal gautus iš apylinkių duomenis:
  rinkėjų sąraše įrašyta rinkėjų 30676, rinkimuose dalyvavo 12108 (39,47%),
  negaliojančių biuletenių 526 (4,34%), galiojančių biuletenių 11582 (95,66%).

Rinkimų rezultatas - Seimo nariu išrinktas Vytautas SAULIS


Pastaba. Dalyvavusiųjų rinkimuose rinkėjų skaičius apskaičiuojamas nuo duomenis perdavusių rinkimų apylinkių rinkėjų skaičiaus, o ne nuo apygardos rinkėjų skaičiaus.


Pakartotinio balsavimo rezultatai apygardoje


Kandidatas Paduotų balsų skaičius
apylinkėse paštu iš viso % nuo galiojančių biuletenių % nuo dalyvavusių rinkėjų % nuo galiojančių biuletenių
apygardoje
Vytautas SAULIS 5759 1417 7176 61,96% 59,27%
Aloyzas JOČYS 3695 711 4406 38,04% 36,39%
Iš viso 9454 2128 11582 100.00% 95.66%
Pastaba. Duomenys išrikiuoti pagal Apygardoje gautų balsų skaičių mažėjančia tvarka.


Pakartotinio balsavimo rezultatai rinkimų apylinkėse


Apylinkė Rinkėjų skaičius Dalyvavo Negaliojantys biuleteniai Galiojantys biuleteniai
skaičius % skaičius % skaičius %
1. J.Tumo-Vaižganto 2482 958 38,60 45 4,70 913 95,30
2. Senamiesčio 2573 1025 39,84 61 5,95 964 94,05
3. Mikrorajono 1776 749 42,17 31 4,14 718 95,86
4. J.Tūbelio 2747 1060 38,59 56 5,28 1004 94,72
5. Respublikos 2484 960 38,65 41 4,27 919 95,73
6. Bajorų 904 382 42,26 10 2,62 372 97,38
7. Čedasų 223 74 33,18 2 2,70 72 97,30
8. Kavoliškio 1501 538 35,84 27 5,02 511 94,98
9. Skemų 641 267 41,65 6 2,25 261 97,75
10. Žiobiškio 500 200 40,00 7 3,50 193 96,50
11. Kazliškio 439 181 41,23 11 6,08 170 93,92
12. Konstantinavos 200 89 44,50 10 11,24 79 88,76
13. Obelių 914 416 45,51 18 4,33 398 95,67
14. Pandėlio 1543 513 33,25 35 6,82 478 93,18
15. Juodupės 1587 671 42,28 26 3,87 645 96,13
16. Juodupės kaimiškoji 1129 385 34,10 12 3,12 373 96,88
18. Lukštų 283 113 39,93 2 1,77 111 98,23
19. Jūžintų 847 313 36,95 5 1,60 308 98,40
20. Laibgalių 703 261 37,13 9 3,45 252 96,55
21. Sėlynės 294 134 45,58 4 2,99 130 97,01
22. Kamajų 607 238 39,21 9 3,78 229 96,22
23. Aukštakalnių 315 122 38,73 2 1,64 120 98,36
24. Duokiškio 232 97 41,81 5 5,15 92 94,85
25. Kalvių 377 177 46,95 4 2,26 173 97,74
26. Salų 406 199 49,01 11 5,53 188 94,47
27. Kriaunų 496 194 39,11 6 3,09 188 96,91
28. Lašų 315 145 46,03 2 1,38 143 98,62
29. Kairelių 271 162 59,78 8 4,94 154 95,06
30. Pakriaunių 235 119 50,64 3 2,52 116 97,48
31. Aleksandravėlės 188 68 36,17 2 2,94 66 97,06
32. Zarinkiškių 227 94 41,41 2 2,13 92 97,87
33. Antanašės 363 137 37,74 6 4,38 131 95,62
34. Obelių 544 201 36,95 9 4,48 192 95,52
35. Suvainiškio 225 88 39,11 2 2,27 86 97,73
37. Sriubiškių 281 99 35,23 4 4,04 95 95,96
38. Lailūnų 284 90 31,69 7 7,78 83 92,22
40. Panemunio 324 142 43,83 2 1,41 140 98,59
41. Stoties 848 298 35,14 17 5,70 281 94,30
42. Panemunėlio 368 149 40,49 7 4,70 142 95,30
Iš viso 30676 12108 39,47% 526 4,34% 11582 95,66%