2012 m. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai ir referendumas dėl naujos atominės elektrinės statybos Lietuvos RespublikojeRokiškio (Nr.50) apygarda


Puslapis atnaujintas 2012-10-21 14:08.

Apylinkių skaičius 39
Pagal gautus iš apylinkių duomenis:
  rinkėjų sąraše įrašyta rinkėjų 30689, rinkimuose dalyvavo 16904 (55,08%),
  negaliojančių biuletenių 637 (3,77%), galiojančių biuletenių 16267 (96,23%).

Rinkimų rezultatas - reikalingas pakartotinis balsavimasPastaba. Dalyvavusiųjų rinkimuose rinkėjų skaičius apskaičiuojamas nuo duomenis perdavusių rinkimų apylinkių rinkėjų skaičiaus, o ne nuo apygardos rinkėjų skaičiaus.


Balsavimo rezultatai apygardoje


Kandidatas Paduotų balsų skaičius
apylinkėse paštu iš viso % nuo galiojančių biuletenių % nuo dalyvavusių rinkėjų % nuo galiojančių biuletenių
apygardoje
Vytautas SAULIS 3828 636 4464 27,44% 26,41%
Aloyzas JOČYS 2948 470 3418 21,01% 20,22%
Algis KAZULĖNAS 1561 457 2018 12,41% 11,94%
Egidijus VILIMAS 1668 272 1940 11,93% 11,48%
Viktoras JENCIUS 942 124 1066 6,55% 6,31%
Algimantas ŠABLINSKAS 815 121 936 5,75% 5,54%
Virginijus LUKOŠIŪNAS 654 68 722 4,44% 4,27%
Gintautas REKERTA 539 173 712 4,38% 4,21%
Haroldas SANIUKAS 455 51 506 3,11% 2,99%
Gintaras BINKAUSKAS 201 67 268 1,65% 1,59%
Valdas VARNAS 135 18 153 0,94% 0,91%
Pranas VIDUOLIS 46 18 64 0,39% 0,38%
Iš viso 13792 2475 16267 100.00% 96.23%
Pastaba. Duomenys išrikiuoti pagal Apygardoje gautų balsų skaičių mažėjančia tvarka.


Balsavimo rezultatai rinkimų apylinkėse


Apylinkė Rinkėjų skaičius Dalyvavo Negaliojantys biuleteniai Galiojantys biuleteniai
skaičius % skaičius % skaičius %
1. J.Tumo-Vaižganto 2482 1417 57,09 37 2,61 1380 97,39
2. Senamiesčio 2576 1501 58,27 38 2,53 1463 97,47
3. Mikrorajono 1776 1096 61,71 40 3,65 1056 96,35
4. J.Tūbelio 2750 1475 53,64 52 3,53 1423 96,47
5. Respublikos 2484 1368 55,07 49 3,58 1319 96,42
6. Bajorų 906 498 54,97 14 2,81 484 97,19
7. Čedasų 225 120 53,33 3 2,50 117 97,50
8. Kavoliškio 1500 764 50,93 29 3,80 735 96,20
9. Skemų 641 343 53,51 17 4,96 326 95,04
10. Žiobiškio 500 271 54,20 5 1,85 266 98,15
11. Kazliškio 439 249 56,72 7 2,81 242 97,19
12. Konstantinavos 200 116 58,00 5 4,31 111 95,69
13. Obelių 914 546 59,74 25 4,58 521 95,42
14. Pandėlio 1544 747 48,38 33 4,42 714 95,58
15. Juodupės 1588 922 58,06 59 6,40 863 93,60
16. Juodupės kaimiškoji 1132 536 47,35 16 2,99 520 97,01
18. Lukštų 284 145 51,06 4 2,76 141 97,24
19. Jūžintų 848 412 48,58 16 3,88 396 96,12
20. Laibgalių 701 344 49,07 11 3,20 333 96,80
21. Sėlynės 294 154 52,38 8 5,19 146 94,81
22. Kamajų 607 360 59,31 27 7,50 333 92,50
23. Aukštakalnių 315 164 52,06 7 4,27 157 95,73
24. Duokiškio 232 135 58,19 10 7,41 125 92,59
25. Kalvių 377 243 64,46 24 9,88 219 90,12
26. Salų 406 271 66,75 8 2,95 263 97,05
27. Kriaunų 497 271 54,53 10 3,69 261 96,31
28. Lašų 315 166 52,70 3 1,81 163 98,19
29. Kairelių 271 194 71,59 4 2,06 190 97,94
30. Pakriaunių 235 157 66,81 6 3,82 151 96,18
31. Aleksandravėlės 187 102 54,55 7 6,86 95 93,14
32. Zarinkiškių 227 118 51,98 5 4,24 113 95,76
33. Antanašės 363 183 50,41 6 3,28 177 96,72
34. Obelių 544 285 52,39 14 4,91 271 95,09
35. Suvainiškio 226 120 53,10 6 5,00 114 95,00
37. Sriubiškių 282 146 51,77 1 0,68 145 99,32
38. Lailūnų 285 145 50,88 4 2,76 141 97,24
40. Panemunio 324 176 54,32 4 2,27 172 97,73
41. Stoties 845 449 53,14 13 2,90 436 97,10
42. Panemunėlio 367 195 53,13 10 5,13 185 94,87
Iš viso 30689 16904 55,08% 637 3,77% 16267 96,23%