Savarankiškas politinės kampanijos dalyvis

Duomenys pateikti partijų iždininkų. Prašome partijų iždininkus atidžiai juos peržiūrėti ir, pastebėjus netikslumus, pataisyti. Svetainės puslapių turinys aktualizuojamas vieną kartą per parą.

Lietuvos socialdemokratų partijos Rokiškio rinkimų apygardoje Nr. 50 kandidatas VYTAUTAS SAULIS (S)

Savarankiškas politinės kampanijos dalyvis
Statusas: savarankiškas
Telefonas pasiteirauti: 861519198
Elektroninio pašto adresas: saulis@post.rokiskis.lt

Savarankiško politinės kampanijos dalyvio iždininkas

Vardas, pavardė: DANGUOLĖ DIDŽIOKIENĖ
Telefonas: 868232275
El. paštas: d.didziokiene@post.rokiskis.lt
Dalyvių sąrašas