2012 m. spalio 14 d. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

VYTAUTAS    SAULIS

Apygarda: Rokiškio (Nr.50)
Iškėlė: Lietuvos socialdemokratų partija

Savarankiško politinės kampanijos dalyvio duomenys

Apygarda: Daugiamandatė
Iškėlė: Lietuvos socialdemokratų partija
numeris sąraše: 63


Balsavimo rezultatai:
Daugiamandatėje apygardoje
Vienmandatėje apygardoje: I turas  II turas
 • Anketa
 • Biografija
 • Turto ir pajamų deklaracijos
 • Interesų deklaracija
 • Kita
 • Deklaruojantis asmuo: VYTAUTAS SAULIS

  Deklaruojančio asmens sutuoktinis, sugyventinis, partneris:
  Vardas: ONA
  Pavardė: SAULIENĖ
  Sutuoktinio, sugyventinio, partnerio darbovietė (kitos darbovietės nurodomos ID001J priede): Kitos pareigos, nenurodytos šio klasifikatoriaus punktuose, VŠĮ ROKIŠKIO LIGONINĖ
  ID001J RYŠIAI SU JURIDINIAIS ASMENIMIS
  Kitos (deklaruojančiojo ir / ar sutuoktinio) darbovietės, narystės, pareigos įmonėse, įstaigose, asociacijose ar fonduose, išskyrus narystę politinėse partijose ar organizacijose , dalyvavimas juridiniuose asmenyse ir kt.
  Asmuo, kurio
  ryšys bus nurodytas
  Valstybė Ryšys su juridiniu asmeniu Ryšio
  pradžios data
  Ryšio
  pabaigos data
  Juridinio asmens kodas Juridinio asmens pavadinimas Kiti ryšiai
  Deklaruojantysis Lietuvos Respublika Kolegialaus valdymo organo narys 2011-05-20 2013-05-20 300666756 ROKIŠKIO RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ
  Deklaruojantysis Lietuvos Respublika Kolegialaus valdymo organo narys 2011-04-28 2013-04-28 173053453 UAB "ROKIŠKIO AUTOBUSŲ PARKAS"
  Deklaruojantysis Lietuvos Respublika Kolegialaus valdymo organo narys 2012-03-16 2015-04-28 173741535 UAB "ROKIŠKIO VANDENYS"
  Deklaruojantysis Lietuvos Respublika Priežiūros organo narys 2012-04-23 2016-04-23 173739274 VŠĮ JUODUPĖS KOMUNALINIS ŪKIS
  Deklaruojantysis Lietuvos Respublika Kitos pareigos, nenurodytos kituose klasifikatoriaus punktuose (pildomas J13 laukelis) 1989-12-31 173233661 ROKIŠKIO RAJONO MEDŽIOTOJŲ KLUBAS "STAČIARAGIS" KLUBO NARYS
  Deklaruojantysis Lietuvos Respublika Kitos pareigos, nenurodytos kituose klasifikatoriaus punktuose (pildomas J13 laukelis) 2007-01-02 300632693 ROKIŠKIO RAJONO KAIMIŠKOJI SENIŪNIJA BAJORŲ KAIMO BENDRUOMENĖ BENDRUOMENĖS NARYS

  ID001S SANDORIAI
  Gautos dovanos ir kiti sandoriai
  Sandorį sudaręs asmuo Sandoris Sandorio forma Kita
  sandorio šalis
  Sandorio sudarymo data Sandorio pabaigos data Sandorio suma Lt Sandorio
  šalies kodas
  Kitos sandorio
  šalies pavadinimas
  Sandorio
  objekto pavadinimas
  Deklaruojantysis Draudimas Rašytinė Juridiniai asmenys, registruoti Lietuvoje 2010-05-06 2019-05-06 30000 110076645 UAB SEB GYVYBĖS DRAUDIMAS GYVYBĖS DRAUDIMAS

  ID001A KITI DUOMENYS, DĖL KURIŲ GALI KILTI INTERESŲ KONFLIKTAS
  Kiti duomenys, dėl kurių gali kilti interesų konfliktas ir kurių pateikimas kituose deklaracijos prieduose dėl jų formos ypatumų nebuvo galimas. Galimo interesų konflikto duomenys ir aplinkybės šiame priede aprašomi laisva forma
  ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS- KAIP SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS ADMINISTRUOJU, DALYVAUJU PRIIMANT SPRENDIMUS.VŠĮ ROKIŠKIO RAJONO LIGONINĖ (K.173224274)- DIRB A SUTUOKTINĖ AKUŠERE.