2012 m. spalio 14 d. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

BIRUTĖ    VĖSAITĖ

Apygarda: Šilainių (Nr.11)
Iškėlė: Lietuvos socialdemokratų partija

Savarankiško politinės kampanijos dalyvio duomenys

Apygarda: Daugiamandatė
Iškėlė: Lietuvos socialdemokratų partija
numeris sąraše: 6


Balsavimo rezultatai:
Daugiamandatėje apygardoje
Vienmandatėje apygardoje: I turas
 • Anketa
 • Biografija
 • Turto ir pajamų deklaracijos
 • Interesų deklaracija
 • Kita
 • 5. Gimimo data 1951-08-19
  6. Nuolatinės gyvenamosios vietos adresas Kaunas
  8. Pagal Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 38 straipsnio 4 dalį Jūs turite atsakyti į šiuos klausimus:
  8.1 Ar turite nebaigtą atlikti teismo nuosprendžiu paskirtą bausmę? Neturiu
  8.2 Ar esate asmuo, atliekantis tikrąją karo arba alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą, neišėjęs į atsargą krašto apsaugos sistemos, policijos ir vidaus tarnybos karininkas, puskarininkis ar liktinis, kitos sukarintos ar saugumo tarnybos apmokamas pareigūnas? Nesu
  8.3 Ar turite kitos valstybės pilietybę? Neturiu
  8.4 Ar esate susijęs priesaika ar pasižadėjimu užsienio valstybei? Nesu
  9. Pagal Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 98 straipsnio 1 ir 3 dalis Jūs turite nurodyti:
  9.1 Ar esate ne pagal Lietuvos Respublikos užduotis sąmoningai bendradarbiavęs su kitų valstybių specialiosiomis tarnybomis? Ne
  9.2 Ar buvote po 1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Respublikos teismo įsiteisėjusiu nuosprendžiu pripažintas kaltu dėl nusikalstamos veikos? Ne
  9.3 Ar buvote įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu bet kada pripažintas kaltu padaręs sunkų ar labai sunkų nusikaltimą? Ne
  10. Gimimo vieta Kauno miestas
  11. Tautybė lietuvė

  12. Išsilavinimas:
  Išsilavinimas Mokymo įstaigos pavadinimas Specialybė Baigimo metai
  Aukštasis Vilniaus valstybinis universitetas Anglų kalba ir literatūra 1980
  Aukštasis Kauno politechnikos institutas Inžinierė chemikė-technologė 1974

  Jei turite, nurodykite mokslo laipsnį Technikos mokslų daktaras , vardą Docentė

  13. Kokias užsienio kalbas mokate anglų, rusų, prancūzų, lenkų
  14. Kokios partijos, politinės organizacijos narys esate (buvote) Lietuvos socialdemokratų partija

  15. Ar buvote anksčiau išrinktas į Lietuvos Respublikos Aukščiausiąją Tarybą, Seimą, savivaldybių tarybas; kitų Europos Sąjungos valstybių narių parlamentus, savivaldybių institucijas; Europos Parlamentą:
  Institucijos pavadinimas, pareigos Laikotarpis
  Kauno miesto savivaldybės taryba 1997 - 2000
  Lietuvos Respublikos Seimas 2000 - 2012
  Europos Parlamentas 2004 -


  16. Pagrindinė darbovietė, pareigos Lietuvos Respublikos Seimas,narė 17. Visuomeninė veikla Kauno moterų užimtumo centro tarybos pirmininkė, Šeimos planavimo asociacijos narė
  18. Pomėgiai gamta, kelionės, sportas, sveika gyvensena
  19. Šeiminė padėtis ištekėjusi
  Vyro arba žmonos vardas (pavardė) Edmundas Miliutis
  20. Vaikų vardai (pavardės) Feliksas Miliutis

  21. Be jau išvardytų atsakymų, ką dar norėtumėte parašyti apie save
  Esu profesionali politikė