Savarankiškas politinės kampanijos dalyvis

Duomenys pateikti partijų iždininkų. Prašome partijų iždininkus atidžiai juos peržiūrėti ir, pastebėjus netikslumus, pataisyti. Svetainės puslapių turinys aktualizuojamas vieną kartą per parą.

Lietuvos socialdemokratų partijos Šilainių rinkimų apygardoje Nr. 11 kandidatė BIRUTĖ VĖSAITĖ (S)

Savarankiškas politinės kampanijos dalyvis
Statusas: savarankiškas
Telefonas pasiteirauti: 869842143
Elektroninio pašto adresas: bivesa@lrs.lt

Savarankiško politinės kampanijos dalyvio iždininkas

Vardas, pavardė: GAIVA PUNDYTĖ
Telefonas: 869833280
El. paštas: gaiva.lsdp@gmail.com
Dalyvių sąrašas