2012 m. spalio 14 d. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

DARIUS    RAZMISLEVIČIUS

Apygarda: Pramonės (Nr.17)
Iškėlė: Lietuvos socialdemokratų partija

Savarankiško politinės kampanijos dalyvio duomenys

Apygarda: Daugiamandatė
Iškėlė: Lietuvos socialdemokratų partija
numeris sąraše: 111


Balsavimo rezultatai:
Daugiamandatėje apygardoje
Vienmandatėje apygardoje: I turas
 • Anketa
 • Biografija
 • Turto ir pajamų deklaracijos
 • Interesų deklaracija
 • Kita
 • 5. Gimimo data 1980-11-15
  6. Nuolatinės gyvenamosios vietos adresas Kaunas
  8. Pagal Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 38 straipsnio 4 dalį Jūs turite atsakyti į šiuos klausimus:
  8.1 Ar turite nebaigtą atlikti teismo nuosprendžiu paskirtą bausmę? Neturiu
  8.2 Ar esate asmuo, atliekantis tikrąją karo arba alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą, neišėjęs į atsargą krašto apsaugos sistemos, policijos ir vidaus tarnybos karininkas, puskarininkis ar liktinis, kitos sukarintos ar saugumo tarnybos apmokamas pareigūnas? Nesu
  8.3 Ar turite kitos valstybės pilietybę? Neturiu
  8.4 Ar esate susijęs priesaika ar pasižadėjimu užsienio valstybei? Nesu
  9. Pagal Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 98 straipsnio 1 ir 3 dalis Jūs turite nurodyti:
  9.1 Ar esate ne pagal Lietuvos Respublikos užduotis sąmoningai bendradarbiavęs su kitų valstybių specialiosiomis tarnybomis? Ne
  9.2 Ar buvote po 1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Respublikos teismo įsiteisėjusiu nuosprendžiu pripažintas kaltu dėl nusikalstamos veikos? Ne
  9.3 Ar buvote įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu bet kada pripažintas kaltu padaręs sunkų ar labai sunkų nusikaltimą? Ne
  10. Gimimo vieta Šakių raj.
  11. Tautybė lietuvis

  12. Išsilavinimas:
  Išsilavinimas Mokymo įstaigos pavadinimas Specialybė Baigimo metai
  Aukštasis Lietuvos kūno kultūros akademija Sporto fiziologija 2006
  Aukštasis Lietuvos kūno kultūros akademija Kūno kultūra 2004


  13. Kokias užsienio kalbas mokate rusų, anglų
  14. Kokios partijos, politinės organizacijos narys esate (buvote) Esu Lietuvos socialdemokratų partijos narys

  16. Pagrindinė darbovietė, pareigos Kauno m. savivaldybės administracija,vyriausiasis specialistas 17. Visuomeninė veikla Esu UAB "Kauno komunalinis ir būtų ūkis" valdybos narys, Kauno jaunimo reikalų tarybos narys, Kauno Žalgirio fanų klubo "Green death" narys, Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjungos narys, Lietuvos socialdemokratų partijos narys.
  18. Pomėgiai Sportas, knygų skaitymas, giminės geneologinio medžio pildymas
  19. Šeiminė padėtis vedęs
  Vyro arba žmonos vardas (pavardė) Rūta
  20. Vaikų vardai (pavardės) Barbora